Poděkování a Pf 2005

                                     

 

Posílám veliké poděkování internetovému serveru  www.porodnice.cz, který umožnil on-line přenos mého porodu v porodnici "U sv. Apolináře" manželovi, který mne nemohl u porodu doprovázet. Zejména děkuji za následné umožnění improvizovaného internetového styku s novorozenou dcerou, protože jsme byly pár hodin po jejím příchodu na svět ze zdravotních důvodů izolovány. Dceru mohu nyní vidět  téměř kdykoliv. Děkuji kolektivu lékařů a zdravotních sester na porodnickém a neonatologickém oddělení porodnice "U sv. Apolináře".

Nakonec přeji všem hodně zdraví a dobrý rok 2005

 

Matka Aničky, 31. prosince 2004