Podnikáte ve zdravotnictví a hledáte účinný lék pro své finance?
V Komerční bance i bez předpisu

lékaři & KBJiž téměř 8 000 lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví využívá služeb Ko­merční banky. Ta ušila podnikatelům ve zdravotnictví balíček na míru - Optimum Medicum. Soukromí lékaři, provozovatelé lékáren, veterináři či obchodníci s farmaceutickými přípravky oceňují každý den výhody balíč­ku, který respektuje jejich potřeby a požadavky.

Jeho základ tvoří běžný účet, který můžete pohodlně obslu­hovat přes svůj počítač, mobil­ní telefon nebo pevnou linku. Informace o pohybech na účtu zjistíte online nebo z elektro­nických výpisů, které dostane­te zdarma každý měsíc.

Snadné placení a přístup k ho­tovosti vám zajistí mezinárodní platební karta. Příjemný dopl­něk, jako je možnost vybrat si vzhled své karty nebo libovolně měnit její PIN, oceníte při kaž­dém placení v obchodě nebo výběru z bankomatu. Mimocho­dem, všechny výběry z banko­matů KB máte s balíčkem Opti­mum Medicum zdarma.

Komerční banka vám poskyt­ne finance na rozvoj podni­kání i lékařské praxe. Bez zbytečného papírování, bez zbytečného stresu a starostí.

S balíčkem Optimum Medicum můžete získat povolený debet až 3 miliony korun se sníženou úrokovou sazbou do 10 %.

Pokud vám stačí 500 tis. korun nebo méně a jste našimi klien­ty, můžete požádat o povole­ný debet bez nutnosti před­kládat finanční výkazy a začít investovat!

S většími výdaji pomůže úvěr Medicum. Mimo jiné s ním můžete koupit ordinaci při pře­bírání lékařské praxe, pořídit finančně náročnější vybavení nebo se pustit do velké re­konstrukce ordinace či lékár­ny. Klienti s kontem Optimum Medicum získají v Komerční bance 50% slevu z poplatků spojených s vyřízením úvěru.

Také v oboru zdravotnictví je čím dál větší konkurence. Vyjdě­te vstříc svým pacientům, s Ko­merční bankou je to snadné.

Například terminál pro ak­ceptaci platebních karet dnes očekávají jako samozřejmou součást služeb pacienti lékařů, stomatologů, ale i veterinářů či lékárníků.

Vaši pacienti tak nemusejí na­vštěvovat vaši ordinaci či lékárnu s hotovostí v kapse nebo s oba­vou, že je zaskočí platba za ně­které nadstandardní služby.

Pro sektor zdravotnictví máme v Komerční bance celou řadu řešení. Obraťte se na bankovní poradce v kterékoli pobočce Komerční banky, ochotně vám pomohou s řešením konkrét­ních potřeb a požadavků.

Více informací získáte také na bezplatné Infolince 800 111 055 nebo na internetových strán­kách www.kb.cz.

Témata: