Porod doma

Ještě před několika desetiletími byl porod doma naprosto běžný. Dnes je však vzácností. Často slýchávaný argument, že se v zahraničí rodí běžně doma, jako např. v Nizozemí, je jen částečná pravda. Ve vyspělých zemích obvykle porodí dobrovolně doma pouze několik žen z tisíce. Výjimkou je pouze jediná země na světě, a tou je skutečně Nizozemsko, kde počet domácích porodů dosahuje 38 %.
Proč právě Nizozemí? Nizozemští experti vysvětlují domácí porody ve své zemi náboženskými důvody a tradicí. V této zemi je proto dokonale vypracován speciální systém porodnické péče. Jsou k dispozici sanitní vozy vybavené pro resuscitaci matky i dítěte, které jsou do 10 minut v nejbližším porodnickém zařízení. Nizozemí je malá a rovinatá země, kde v zimě nehrozí sněhové kalamity. V tomto systému je důležitý i stavební charakter lidských obydlí, když převažuje nízkopodlažní zástavba, bez výtahů. V Nizozemí se pro porod doma rozhoduje více než 60 % žen, tzn. že okolo jedné třetiny porodů je stejně nakonec ukončeno v porodnickém zařízení.

Přitom v sousední Belgii, v zemi, která je charakterem téměř totožná s Holandskem, rodí dobrovolně doma ženy jen sporadicky.

Porody doma mají své zastánce i odpůrce. Lékař jsou jim, z důvodu bezpečnosti, jen málokdy nakloněni, a to dokonce i samotní nizozemští porodníci. Komplikace, které mohou při porodu nastat, nelze předpovídat v porodnickém zařízení, natož v domácnosti. Přitom je nikdy nelze vyloučit, dokonce ani v případech, kdy celé těhotenství probíhalo bez rizika a komplikací. Počet neočekávaných příhod při porodu, kdy je nutné akutně ukončit porod císařským řezem, kleštěmi nebo chirurgickým vybavením placenty, postihne každou osmou až desátou původně zcela zdravou maminku.

Při porodu doma se však v největším nebezpečí ocitá nezaviněně dítě. Naprostá většina akutních císařských řezů a klešťových porodů se provádí z důvodů ohrožení dítěte nedostatkem kyslíku. Plod se může udusit pro náhle utažený pupečník nebo nedostatečnou činnost placenty během několika minut. Pokud se dítě přesto narodí „přidušené“, pak rozhoduje rychlost, s níž musí erudovaný dětský lékař zakročit při oživování, a doba nutná na přepravu malého pacienta na vysoce specializované oddělení péče o novorozence.

Porod je z hlediska vývoje dítěte významným okamžikem. Dnes je možné naprosto přesně stanovit, v jakém stavu bylo dítě porozeno. Porodní hodnocení dítěte, Apgar skóre, se dnes již považuje jen za orientační, protože se nejedná o zcela přesné měření, je velmi subjektivní. Rozhodující je vyšetření krevních plynů z krve pupečníku. Po oddělení dítěte od pupečníku se odešle několik cm pupečníku na laboratorní rozbor. Výsledek je znám do několika minut. Tímto vyšetřením se přesně potvrdí, zdali se dítě narodilo v pořádku, nebo zdali během porodu trpělo nedostatkem kyslíku a pokud ano, zda se jedná pro další jeho budoucnost o významnou nebo nevýznamnou epizodu.

Riziko pro maminku je nižší, ale pokud u ní nastane třeba masivní krvácení po porodu placenty, tak rozhodují k její záchraně ne minuty, ale často desítky vteřin. V každé porodnici je 24 hodin denně připravený tým, který se skládá z porodní asistentky, lékaře porodníka a lékaře anesteziologa, dětského lékaře, dětské sestry, sálové sestry, event. chirurga, kteří jsou připravení provést císařský řez nebo jiný časově neodkladný, operační zákrok. A ti se dnes často neobejdou bez vysoce specializovaných služeb krevních a biochemických laboratoří.

Porod doma většinou láká ženy, které mají obavy z „přehnané techniky“ u porodního lůžka a příliš nemocničního vzhledu porodnic. Tyto ženy chtějí přivítat dítě doma spolu s otcem, v intimnější a vřelejší atmosféře. Protože však domácí porod není pro matku a dítě bezpečný, jsou proti nejen v České republice téméř všichni porodníci, ale i naprostá porodních asistentek.

Vývoj nelze zastavit ani v porodnictví a porody se domů již nevrátí. Byl by to krok zpět. Je třeba však mít stále na mysli zvelebování a vybavení porodnických zařízení, která by se měla čím dále tím více podobat domácímu, klidnému prostředí, ovšem s možností včasného řešení akutně vzniklé, život maminky nebo život dítěte ohrožující situace.

Z Knihy o Matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.