Porod mimo porodnici – pomoc při náhlém porodu

Může nastat situace, že maminka nechtěně začne rodit mimo porodnici. Je velmi těžké, ne-li nemožné, dát v jedné kapitole knihy návod, jak ženě může náhodný účastník porodu pomoci. Záleží na mnoha okolnostech, jako je místo, kde se začal porod odehrávat, na rychlosti porodního děje a na duchapřítomnosti a zručnosti pomocníků apod.


Proto jen několik zásad:  • * osoby, které budou ženě poskytovat pomoc, by měly nejdříve samy zachovat co největší rozvahu a ženu spíše uklidňovat
  • * na prvním místě je třeba zavolat odbornou pomoc. Není nutné shánět telefonní číslo do porodnice, ve stresu nebudete moci najít ani telefonní seznam, natož v něm listovat. V době, kdy má každý u sebe mobilní telefon, se buď vytočí číslo 158 – Záchranná pomoc, nebo je lépe rozdělit úkoly. Praktické řešení je zatelefonovat někomu, kdo vás bez dlouhého váhání napadne, a sdělit mu nenadálou příhodu - a to se žádostí, ať shání veškerou pomoc dotyčná osoba. A pak se můžete nerušeně věnovat přípravám na improvizovaný porod

* rodící žena by měly být svlečena ze svrchního oděv a uložena v klidném ústraní


* měla by ulehnout na nejčistší dosažitelnou podložku: ručník, ubrus, prostěradlo, čistý papír


* o svoji čistotu musí dbát i pomáhající, stačí si umýt ruce  • na rodičku je třeba stále mluvit, pokud možno klidným, uklidňujícím hlasem. Žena by měla být slovně usměrňována ve svém chování. Zejména, aby netlačila dříve, než se bude hlavička prořezávat ve stydké rýze. Stačí doporučení, aby během porodních bolestí rychle dýchala. Tím se provádí ochrana před jejím porodním poraněním a zejména se získávají drahocenné minuty, kdy může dorazit odborná pomoc
  • při prořezávání hlavičky by měla být - teoreticky - chráněna hráz a poskytnuta pomoc při porodu ramének
  • po porodu by měl být novorozenec položen mezi roznožené, v kolenou ohnuté nohy rodičky. Pak je třeba podvázat pupečník, improvizovanou tkanicí, nebo třeba dvěma kapesníky, a to na dvou místech. Mezi podvazy se pupečník přeruší, nůžkami nebo nožem. Těžko v takové situaci dbát hygienických předpisů, ale při výběru alespoň myslet na možnost přenosu infekce.
  • novorozenec pak musí být co nejdříve zabalen, aby neprochladl. Předtím je třeba se přesvědčit, že podvazy pupečníku jsou pevné a že pahýl pupečníku, který má být alespoň 8 10 cm dlouhý, nekrvácí.
  • rodička s dítětem a placentou ještě v děloze musí být co nejdříve dopravena do porodnice. Tam lékař a porodní asistentky zkontrolují rodičku, obvykle porodí i placentu a ošetří porodní poranění. Dětský lékař a dětské sestry ošetří definitivně novorozence.
  • ten, kdo pomáhal při porodu, by měl rodičku doprovodit do porodnice, aby podal informace o průběhu porodu. Mamince jsou vždy podána preventivně antibiotika.
  • řidiči sanitních vozů, ale např. i letušky jsou speciálně školeni o první pomoci při porodu a v jejich výbavě jsou i nejnutnější pomůcky

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.