Potrat, samovolný potrat

Potrat, odborně abortus, je ukončení těhotenství a vypuzení plodu z dělohy v prvních 24 týdnech jeho trvání.

 

Podle vyvolávající příčiny rozlišujeme potrat samovolný, odborně spontánní, když není vyvolán zevním zásahem, a potrat umělý, který je vyvolán zevním zásahem. Umělý potrat je buď lékařský, provádí se v souladu se zákonnými opatřeními České republiky, nebo kriminální, provedený nezákonně.

Samovolný potrat

Samovolný potrat může být časný, když nastal v I. trimestru, a nebo pozdní, pokud nastal ve II. trimestru těhotenství.

 

Příčiny samovolných potratů se obtížně objasňují. Často se podílí více faktorů. Příčiny mohou být buď v plodu, nebo v organismu matky. Samovolným potratem v České republice zhruba končí každé čtvrté až páté těhotenství.

 

Příčiny v plodu vyvolají asi více než polovinu časných potratů, u pozdních potratů je jich méně, okolo 10 %. Poškození plodu a plodových obalů může být důsledkem vnitřních vlivů, především změn v genech a chromozomech zárodku, a předpokládají se také důvody imunologické. Ze zevních vlivů to mohou být poruchy transportu oplozeného vajíčka, poruchy jeho uhnízdění v děloze, vliv infekce, léků, toxických látek, záření, nedostatku kyslíku apod.

 

Mateřské příčiny potratů bývají obvykle přeceňovány, vyvolají nejvýše 15 až 20 % samovolných potratů. Stává se tak v případě anatomických odchylek, anebo má-li maminka infekční onemocní.

Časný potrat se ohlásí bolestmi z děložních stahů a krvácením z míst, kde se plodové vejce v děloze odlučuje. Potrat pozdní začíná bolestmi, pak odteče obvykle plodová voda.

 

Lékař může spolehlivě, na základě vyšetření pohmatem a ultrazvukem, určit, zda se jedná o hrozící potrat, začínající potrat, a nebo je-li již plodové vejce potraceno. Ve fázi hrozícího potratu se může někdy proces ještě zastavit. Ale již počínající potrat se obvykle nezastaví. Vždy je nutná hospitalizace.

 

Po samovolném potratu je nutné při uspání, v celkové anestezii, dokonale vyprázdnit dutiny dělohy. Výkon provádí vždy pouze lékař, a to speciálním nástrojem, kyretou. Po nekomplikovaném operačním zákroku odchází žena za 2-3 dny domů.

 

 

Zvláštní formou potratu je tzv. zamlklý potrat, kdy se vývoj plodového vejce zcela zastaví, plod odumře, ale žena je zcela bez obtíží. Děloha se pouze nezvětšuje, vyšetření hormonů ukazuje jejich nízké hladiny, a ultrazvukem není prokazatelná srdeční akce plodu. Ultrazvuk je v těchto případech nenahraditelnou diagnostickou pomůckou. I zde je třeba provést vyprázdnění dělohy v celkové anestezii.

 

Samovolný potrat není ani tak závažný problém po stránce lékařské, jako z hlediska psychického stavu postižené ženy. Zjištění, že dítě není životaschopné, je vždy hlubokým duševním traumatem. Rodina často nejprve hledá zdravotní pomoc, která nemá zejména v I. trimestru naději na úspěch. A my již z předchozího textu víme, že samovolným potratem obvykle příroda řeší svůj omyl. Posléze přichází období zklamání a ztráta nadějí. Přestože postižených žen samovolným potratem je poměrně hodně, vždyť takto nešťastně končí zhruba každé páté těhotenství, nebyla jim z hlediska psychologické pomoci dosud věnována patřičná péče. Proto byla na našem serveru zřízena psychologická poradna, která má za cíl, poskytovat odbornou radu, kdykoliv o ni žena projeví zájem.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.