Použití porodnického gelu Dianatal® v českém porodnictví

Použití porodnického gelu Dianatal® v českém porodnictví - obrázek
Použití porodnického gelu Dianatal® v českém porodnictví - obrázek

Porod je jednou z nejkrásnějších, nejočekávanějších a nejradostnějších událostí v životě ženy. Zároveň je však také událostí, která u nastávající maminky vzbuzuje obavy. Obavy z neznámého, z bolesti, z toho jak vše zvládne. Je tedy zcela logické, že se zabývá myšlenkami, jak si tento zcela přirozený, ale zatraceně bolestivý proces ulehčit. Rodička však u porodu není sama. Také osoby, které ji při porodu obklopují, ať už blízcí či zdravotní personál (porodní asistentky, lékaři) se spolupodílejí na tom, jak celý porod vnímá.

Myšlenky na usnadnění porodu bychom vysledovali již v dávných dobách. Už ve starověkém Řecku byl používán olivový olej k usnadnění porodu u koní. Tento postup zůstává i nyní běžným postupem ve veterinární medicíně.  Je tedy logické, že se obdobné snahy objevují i v našem porodnictví.

Lékařsky vedený porod by se dal charakterizovat jako soubor opatření opírající se o poslední

ověřené medicínské poznatky, které vedou k bezpečnému porodu pro maminku i dítě, zkrácení doby trvání porodu a tišení bolesti. Porodník musí být při vedení porodu velmi zodpovědný. Vždyť několik málo minut může ovlivnit celý další život rodičky a jejího dítěte. A proč je vlastně porod tak náročný? Celý porodní děj může být ovlivněn mnoha okolnostmi. Rizika se vyskytují již během těhotenství. Dále mohou nastat komplikace při samotném porodu. Ale i zcela normálně, nekomplikovaně probíhající porody jsou pro rodičku náročné. Vezměme v úvahu rostoucí porodní váhu novorozenců a velikost jejich hlavičky. Každou maminku jistě napadla otázka, jak to jen mohla příroda vymyslet. Jak „tak velká hlavička může projít tak malým otvorem“? S tímto faktem ale nic nenaděláme. Můžeme se však snažit tuto „hříčku přírody“ nějakým způsobem ovlivnit. V úvahu připadá snížení bolestivých kontrakcí, snaha o zkrácení porodu a způsobení co nejmenších porodních poranění. 

K tomuto máme k dispozici léky tišící bolest, epidurální analgesii a další metody tlumení bolesti a ulehčení porodu s možností využití teplé lázně, sprchy, relaxačních pomůcek, aromaterapii a také použití nového porodnického gelu  Dianatal®.

 

Porod probíhá ve třech dobách porodních

1.     otevírací

2.     vypuzovací

3.     porod lůžka a plodových blan

Doba trvání jednotlivých dob porodních záleží na tom, zda žena rodí poprvé, nebo už podruhé, potřetí atd. Obecně můžeme říct, že napoprvé je porod nejdelší.

1.     Doba porodní je fáze porodu, při níž dochází za pomoci děložních stahů k otevírání a zkracování děložního hrdla až do úplného zániku a úplného otevření porodních cest. Je charakterizována pravidelnými kontrakcemi.  Délka této doby je u prvorodičky v rozmezí 6-12 hod, u vícerodiček pak 3-7 hodin.  V průběhu první doby porodní může dojít k prasknutí vaku blan a odtoku plodové vody.

2.     Doba porodní začíná otevřením porodních cest a končí porodem dítěte.  Během této doby dochází k sestupu dítěte porodními cestami. Žena cítí děložní stahy a silné nucení na tlačení. Trvá u prvorodiček 15-60 minut, u vícerodiček 5-30 minut.

3.     Dobou porodní se rozumí porod placenty. Během této doby mohou opět nastat mírné, avšak již nebolestivé kontrakce, které vedou k odloučení placenty a plodových obalů. Trvá u všech rodiček 5-30 minut.

 

A jak nám může pomoci porodnický gel Dianatal® ?

Porodnický  gel Dianatal byl speciálně vyvinut jako pomocný prostředek při vaginálním porodu.  Používá se během porodu, aby usnadnil porod jak mamince, tak dítěti a snížil výskyt porodních poranění.  V pochvě vytváří  film, který redukuje tření.  Toto tření, které vzniká mezi porodním kanálem a dítětem během porodu se použitím gelu snižuje. Tento gel je zcela bezpečný pro nastávající maminku i dítě. Neobsahuje žádné léčivo, konzervační látky, nevyvolává alergické reakce, nedráždí oči a sliznice. Využít ho pomohou prvorodičky i vícerodičky.

Zavádí se již v první době porodní, vždy při vyšetření rodičky během porodu. Jak bylo výše uvedeno vytváří v pochvě film, dítě pak porodním kanálem lépe prochází, klouže.  Při vypuzovací fázi mohou tkáně pochvy a hráz spontánně prasknout. Za určitých situací se porodník nebo porodní asistentka snaží malým nástřihem zabránit nekontrolovanému roztržení hráze. Při použití porodnického gelu Dianatal® se výskyt poranění hráze snižuje a zkracuje se doba trvání této fáze porodu.

V naší porodnici jsme již  vyzkoušeli porodnický gel Dianatal®  u více než 30 porodů. Přes mírnou počáteční přirozenou nedůvěru lékařů a porodních asistentek k novému produktu, jsme zaznamenali kladné výsledky. Aplikace během porodu je velice jednoduchá a rodičky byly s použitím gelu velmi spokojeny. Vzhledem k tomu, že jsme gel používali u maminek, které rodily poprvé, neměly někdy dle jejich slov možnost srovnání.  Gel se podílel na zkrácení druhé doby porodní a všechna poranění, která během porodu nastala, můžeme označit jako mírná.

Co tedy říci na závěr?

Těhotenství je přirozenou součástí života ženy. Ve většině případů má fyziologický, tzn. nekomplikovaný  průběh.  Z lékařského hlediska je situace, kdy je fyziologické těhotenství zakončeno také fyziologickým porodem se zdravým miminkem naprosto uspokojující. Musíme si však uvědomit, že porod je vysoce emocionální záležitost a tak je nutno k němu ze strany lékaře přistupovat. Vedle medicínských schopností by si měl umět získat důvěru rodičky a být jí během porodu oporou. Výsledkem lékařského snažení by měla být situace, která by zaručovala bezpečnost pro rodičku i dítě a která by se co nejvíce přiblížila představám nastávajících maminek.  Použití  podpůrných prostředků během porodu by mělo tuto představu zcela naplňovat.

A jaké jsou známé  podpůrné prostředky? Samozřejmě léky tišící bolest, umožnění pohybu, sprchy, přítomnost otce u porodu …

Tak proč ne Dianatal® gel?

 

MUDr. Petra Hanulíková