Pracovní doba rodičů, pečujících o děti

Co se týče pracovní doby, zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li žena/muž pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Zaměstnavatelé jsou dále povinni vytvářet takové podmínky, aby mohli případné takové žádosti zaměstnankyně/zaměstnance vyhovět.


Zaměstnavatelé mohou také za účelem lepší slučitelnosti pracovních a rodinných povinností zavádět další opatření, např. pružnou pracovní dobu (uvedeno rovněž v sekci přiručka pro platovou a personální agendu této webové stránky). Pružná pracovní doba, při které si zaměstnanec volí sám začátek a popř. i konec pracovní doby v jednotlivých dnech dle potřeby, se přitom může týkat jen některých pracovišť nebo dokonce jen některých zaměstnanců.


Situace v České republice je z hlediska využívání kratších pracovních úvazků či jiné úpravy pracovní doby zatím spíše neuspokojivá. Tato problematika je zatím stále spíše na okraji zájmu zaměstnavatelů. Na zkrácenou pracovní dobu pracuje v ČR např. pouze 2,1% mužů a 7,9 % žen. Ve většině zemí Evropské unie je procento kratších úvazků podstatně vyšší, stejně jako využívání dalších tzv. flexibilních forem zaměstnanosti, jako jsou zejména práce doma (homeworking), práce z domova s napojením na počítačovou síť zaměstnavatele (teleworking) nebo sdílení pracovního místa s další osobou (jobsharing). V České republice tyto možnosti nabízí resp. využívá jen velmi malé procento zaměstnavatelů, i když zájem na straně zaměstnanců by byl, jak vyplývá z mnoha průzkumů, vyšší.


Přestávky ke kojení

Vedle přestávek v práci má zaměstnavatel povinnost poskytnout ženě, která kojí své dítě, i zvláštní přestávky ke kojení. Délka a četnost poskytování této zvláštní přestávky je odvislá od toho, jestli žena pracuje  1. po stanovenou týdenní pracovní dobu (v tomto případě má nárok na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku čerpat dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících, tj. mezi 12. až 15. měsícem věku dítěte jednu půlhodinovou přestávku za směnu), nebo  2. po kratší dobu, avšak alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby (v tomto případě má nárok čerpat na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku jednu půlhodinu za směnu).Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada platu ve výši průměrného výdělku.


Text je převzatý ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí. Více naleznete ZDE .