Pravidelný průběh těhotenství

Těhotenská matematika

Popis pravidelného průběhu těhotenství je rozdělen. Vývoj zárodku (odborně embryonální období) budeme sledovat po týdnu, vývoj plodu (odborně fetální období) pak po měsíci.

Popis jednotlivých stadií těhotenství je mírně komplikován číslováním jeho týdnů. Na první pohled nesmyslně se začíná těhotenství počítat od doby, kdy žena ještě těhotná nebyla. Podle zvyklostí se v celém světě těhotenství počítá od prvního dne poslední menstruace (proto je ve vaší dokumentaci údaj značen zkratkou PM).

Pokusíme se vysvětlit, proč tomu tak je. Těhotenství vždy začíná splynutím spermie s vajíčkem. Vajíčko se uvolní z vaječníku u naprosté většiny žen dva týdny po začátku poslední menstruace. A protože je začátek poslední menstruace posledním spolehlivým časovým údajem, od kterého může výpočet délky těhotenství vycházet, tak se porodní asistentky a lékaři dohodli počítat stáří těhotenství podle poslední menstruace budoucí maminky. Jedná se tedy o konvenci neboli o dohodnutý postup.

Můžeme hovořit proto o „dvou stářích“ dítěte, a to

podle menstruace matky..……menstruační věk zárodku nebo plodu

podle doby oplození………..…...embryonální nebo fetální věk

Délka těhotenství se podle dlouhodobých zkušeností udává v týdnech a v tzv. lunárních měsících. Lunární měsíc je kratší než měsíc kalendářní, je pouze 28denní. Výpočet se tak provádí proto, neboť i menstruační krvácení se u ženy dostavuje ve stejných, 28denních, cyklech. Těhotenství trvá, je-li vztahováno k prvnímu dni poslední menstruace, při pravidelném 28denním menstruačním cyklu 280 dnů, tj. 40 týdnů, což je 10 lunárních měsíců. Deset lunárních měsíců je zhruba 9 měsíců kalendářních. Porod lze očekávat 281. den.

Ve skutečnosti těhotenství začíná v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem po ovulaci. Vztahováno k tomuto ději trvá těhotenství 267 dnů. Porod lze očekávat 268. den po ovulaci nebo oplozovací souloži.

V naší knize se budeme držet ve světě dohodnutých pravidel a budeme vždy udávat stáří dítěte podle jeho menstruačního věku. A budeme vědět, že dítě je ve skutečnosti o 2 týdny mladší. I ultrazvukové přístroje jsou konstruovány, aby udávaly výpočet podle menstruačního stáří. Avšak bude-li potřeba, zejména při popisu začátku vývoje dítěte, vždy upozorníme, že popisujeme embryonální nebo fetální věk.

Proč používáme termín zárodek (odborně embryo) a plod (odborně fetus) a od toho odvozené vlastnosti zárodečný (odborně embryonální) a nebo plodový (odborně fetální)?

Vývoj dítěte v děloze maminky se dělí na dvě období:

Vývoj zárodku: prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka (odborně embryo, embryonální)

Vývoj plodu: od 9. týdne po oplodnění do porodu (odborně fetus, fetální)

Je začátek poslední menstruace spolehlivým údajem?

Údaj o začátku těhotenství může být nespolehlivý, neboť závisí na tom, zda si pacientka pamatuje na událost (PM), ke které došlo třeba před dvěma, třemi i více měsíci. Navíc mohla být menstruace  zaměněna za  krvácení v době očekávané menstruace, a přitom šlo třeba jen o slabé krvácení („špinění“), které způsobilo uhnízdění oplodného vajíčka v děloze. Spolehlivou metodou stanovení počátku těhotenství, přesného stáří zárodku, je pouze ultrazvukové vyšetření.

Lékař se vždy nemůže na údaj o poslední menstruaci poskytnutý pacientkou spoléhat. Obzvláště ne v případech, kdy je určení trvání těhotenství výjimečně důležité. Například když je  těhotenství rizikové nebo dokonce patologické. Pak se  délka těhotenství odhaduje pomocí srovnání všech dosavadních vyšetření ultrazvukem.

 

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.