Předmenstruační syndrom (PMS)

Definice

V období před menstruací udávají přibližně tři čtvrtiny žen nějaké příznaky spojené s kolísáním hormonálních hladin. U asi poloviny z nich jsou tyto příznaky mírné a neovlivňují každodenní normální život. Druhá polovina žen udává závažnější příznaky, včetně deprese. Předmenstruační potíže mohou být důsledkem fyziologických pochodů nebo psychologických a kulturních postojů. Předmenstruační syndrom (PMS) je pravděpodobně nejčastěji kombinací těchto faktorů. Studie ukazují, že ženy z různých kultur vnímají předmenstruační pochody různě. Například studie zahrnující čínské ženy v Hong Kongu zjistila, že nejvýraznějším příznakem PMS byla bolest, zatímco u žen ze západních zemí dominovala deprese. Někteří lidé citují studie poukazující na častější přítomnost nízkého sebevědomí u žen, které udávaly výrazné předmenstruační příznaky. Byl vysloven názor, že většina případů by snad mohla být zvládnuta pomocí terapií, založených na přehodnocení vlastních postojů a budování sebevědomí. To je jistě možné, ale opakování fyzických obtíží, které narušují normální aktivity každý měsíc, může mít nakonec také vliv na ztrátu sebevědomí. Spojitost mezi konkrétními fázemi menstruačního cyklu a atakami astmatu, migrén, křečí, srdečních příhod a jinými akutními událostmi u žen s těmito chorobami, svědčí pro důležitost biologických faktorů. Ať už je základní příčina emocionální nebo hormonální, PMS nepochybně existuje a mnoha ženám způsobuje skutečný stres tím, že jim znemožňuje být během luteální fáze plně funkční.Někteří experti diagnostikují PMS tak, že nechají ženy zhodnotit 17 příznaků PMS pomocí stupnice od nuly (žádné příznaky) do čtyř (velmi těžké). (Viz seznam příznaků níže). PMS je diagnostikován u žen, které splňují následující kritéria: skóre předmenstruačních příznaků dosahující alespoň 70, které je zároveň o 50% vyšší než skóre po menstruaci a snížení schopnosti normálně fungovat před menstruací. Jen 3 až 5% žen ve skutečnosti těmto přísným kritériím vyhovuje, ačkoli PMS jich udává mnohem více.

Typy poruchy

Během posledních čtyřiceti let vědci identifikovali čtyři hlavní typy PMS, dané převažujícími příznaky u konkrétní ženy. Výsledkem bylo vytvoření následující klasifikace, která má pomoci rozlišit a léčit PMS:

  • Typ A (úzkost): úzkost, změny nálad, podrážděnost
  • Typ C (cukry nebo chuť): chuť na sladké, bolesti hlavy a únava
  • Typ H (hyperhydratace): nadýmání, retence vody, přibývání na váze, citlivost prsů
  • Typ D (deprese): deprese, ztráta paměti, zmatenost

Některé ženy mají jen jednu skupinu příznaků, zatímco jiné trpí kombinací dvou nebo více příznakových skupin. Mnoho příznaků spojených s PMS může být přičteno "dominanci estrogenů", tedy relativnímu nadbytku estrogenní aktivity v těle. Tři z výše uvedených typů PMS mohou mít užitek z doplnění progesteronu ke kompenzaci nadměrné estrogenní aktivity. Jsou to typy A, H a C.

 

zdroj: MediCentrum