Přehled vývoje embrya a plodu

Přehled vývoje embrya a plodu - obrázek
Přehled vývoje embrya a plodu - obrázek

 

 

Koncem 1. lunárního měsíce je embryo 8 mm dlouhé s převažujícím hlavovým koncem, na němž jsou základy pro oči, uši a nos. Nakončetinových výběžcích jsou zřetelné základy pro prsty.

Koncem 2. lunárního měsíce je embryo 3 cm dlouhé, má již tvar lidského těla s velkou hlavovou částí, hmotnost 5 g. Zřetelně jsou vytvořeny končetiny a na nich vyznačené prsty.

Koncem 3. lunárního měsíce je plod 9 cm dlouhý, o hmotnosti 20 g. Na končetinách jsou dobře patrné prstíky. Je vytvořen chrupavčitý základ kostry. Ze společného základu pro rodidla se začínají diferencovaně vyvíjet mužské nebo ženské pohlavní orgány. Je dokončen vývoj placenty.

Koncem 4. lunárního měsíce je plod 16 cm dlouhý, hmotnosti 120 g. Tělo je pokryto jemnou, svraštělou a červenou kůží, neboťnení dosud vytvořen podkožní tukový polštář. Na celém povrchu těla je chmýří – lanugo, velmi jemné chloupky.

Koncem 5. lunárního měsíce je plod 25 cm dlouhý, o hmotnosti 250 g. Na hlavičce začínají růst vlasy, na prstech nehty. Podkožní tukový polštář je velmi tenký. Srdeční akci lze zjistit poslechem, aktivní pohyby plodu jsou již těhotnou vnímány.

Koncem 6. lunárního měsíce je plod 30 cm dlouhý, o hmotnosti 600 g. Oční víčka jsou rozdělena.

Koncem 7. lunárního měsíce je plod 35 cm dlouhý, o hmotnosti 1200 g. V plicní tkáni se vytváří látka, která umožní rozvinutí plic – tzv. antiatelektatický faktor.

Koncem 8. lunárního měsíce je plod 40 cm dlouhý, o hmotnosti 1800 g. V dolní epifýze stehenní kosti má osifikační jádro, okolo něhož se do chrupavčitého základu kosti začnou ukládat vápenné soli.

Koncem 9. lunárního měsíce je délka plodu 45 cm, o hmotnosti 2700 g. Podkožní tukový polštář je již vytvořen, na kůži mizí vrásky, kůže je napjatá. Začíná mizet lanugo z břicha a obličeje.

Koncem 10. lunárního měsíce má plod všechny známky zralosti: délku 48 až 50 cm, hmotnost 3300 až 3500 g. Kůže je napjatá, růžová, pokrytá bělavou mazlavou hmotou, mázkem, vytvořeným kožními mazovými žlázkami, lanugo je jen na zádech mezi lopatkami. Úpon pupečníku je uprostřed vzdálenosti mezi horním okrajem stydké spony a hrotem mečovitého výběžku hrudní kosti. Švy mezi lebečními kostmi jsou úzké, fontanely malé. Jsou vytvořeny chrupavky nosní, ušní, nehty na rukou přesahují špičky prstů, na nohou dosahují špiček prstů. Varlata jsou u chlapců sestouplá v šourku, u děvčátek překrývají velké stydké pysky malé stydké pysky a štěrbinovitě uzavírají poševní vchod. Novorozenec po narození hlasitě křičí a čile se pohybuje.

Délku plodu pro určité měsíce lze přibližně stanovit takto: koncem prvních pěti lunárních měsíců odpovídá čtverci počtu měsíců (2krát 2 cm, 3krát 3 cm, až 5krát 5 cm), od 6. lunárního měsíce počtu měsíců násobených pěti (tedy 6krát 5 cm, 7krát 5 cm, až 10krát 5 cm).

Růst embrya a plodu je nejrychlejší v prvních fázích gravidity. O jeho intenzitě si lze učinit představu z přírůstku hmotnosti: ve stadiu implantace váží shluk buněk blastocysty asi 4 tisíciny miligramu – novorozenec průměrně 3500 g, tj. miliardkrát více! Růst se s pokračujícím těhotenstvím zpomaluje. Všechny části plodu nerostou stejně rychle, tělesné proporce embrya a plodu se mění, další změny nastávají po narození až do konce tělesného růstu.

Nitroděložní růst plodu je předurčen geneticky, do jisté míry je však podmíněn izevními vlivy, jako krevním zásobením placenty, sekreční (hormonální) funkcí placenty, poruchami látkové výměny a chorobnými stavy těhotné.

Je prokázán vztah mezi hmotností placenty a hmotností plodu – 1 : 6. Onemocnění těhotné, jako je pozdní gestóza, hypertonická nemoc, choroby ledvin, podvýživa a další, mohou ovlivnit krevní zásobení placenty anebo vyvolat v ní degenerativní změny s následnou poruchou látkové výměny mezi mateřskou krví a krevním oběhem plodu. Tím se může zdržet růst plodu, který se pak narodí v termínu jako hypotrofický, tj. s porodní hmotností pod 2800 g při normální délce plodu.

Růst embrya a plodu v děloze a jeho gestační stáří lze dnes dosti spolehlivě určovat ultrazvukem: v raném těhotenství, tj. do 12. týdne gestačního stáří, měřením délky plodu od temene po kostrč (tzv. CRL), později podle naměřených hodnot obvodu hlavičky, hrudníku, délky stehenní kosti apod. Poročilost těhotenství lze přibližně určit i podle výšky děložního dna – fundu – nad horním okrajem stydké spony. V průkazce pro těhotné je graf, do něhož je v prenatální poradně zanášena naměřená výška děložního fundu.

 


 

Jak se plod vyvíjí v jednotlivých měsících těhotenství

V průběhu těhotenství se plod v děložní dutině rychle zvětšuje. Na konci druhého lunárního měsíce (jeden lunární měsíc je 28 dní) je jeho hmotnost 5 g. Během třetího lunárního měsíce plod svou hmotnost ztrojnásobí, takže na konci třetího lunárního měsíce, tj. po dvanácti týdnech těhotenství, má již hmotnost 15 g.

Průměrnou hmotnost a délku plodu na konci jednotlivých lunárních měsíců ukazuje tabulka:

Tab. 1: Průměrná hmotnost a délka plodu v jednotlivých měsících těhotenství

 

Stáří plodu

Hmotnost plodu (g)

Délka plodu (cm)

konec 1. měsíce těhotenství  

0,8

konec 2. měsíce těhotenství

5

3,8

konec 3. měsíce těhotenství

15

9,0

konec 4. měsíce těhotenství

120

16,0

konec 5. měsíce těhotenství

300

25,0

konec 6. měsíce těhotenství

650

30,0

konec 7. měsíce těhotenství

1200

35,0

konec 8. měsíce těhotenství

1700

40,0

konec 9. měsíce těhotenství

2600

45,0

konec 10. měsíce těhotenství

3300

50,0

První lunární měsíc. Když je plod starý 17 dnů, měří do délky přibližně 2,5 mm. Jeho tělíčko je obloukovitě zakřiveno, takže má podobu velkého písmene C; na konci prvního lunárního měsíce bývá dlouhé 8 mm. Již je na něm patrný základ hlavičky i základ končetin. Na základu pro hlavičku jsou patrny výčnělky, z nichž se později budou vyvíjet oči, uši a nos. Na základu pro končetiny lze již rozpoznat výběžky, z nichž se později budou vyvíjet prstíky.

Druhý lunární měsíc. Tělíčko plodu zachovává ještě podobu velkého písmene C. Hlavička pokračuje ve vývoji; je hrbolatější než v prvém měsíci a je přibližně tak velká jako trup. Je zajímavé, že svírá s osou tělíčka pravý úhel. Mezi hlavičkou a tělíčkem se v průběhu druhého lunárního měsíce objeví zúžené místo; je to základ krku.

Mezi dolními končetinami se zvolna začíná vyvyšovat hrbolek, který je základem pro pozdější vývoj vnějších pohlavních orgánů. Na konci druhého měsíce již lidský zárodek měří 3 cm.

Třetí lunární měsíc. Na začátku 3. lunárního měsíce již má lidský zárodek hmotnost vyšší než 5 g. Barva jeho kůže je až do 3. měsíce sklovitě průsvitná. Horní končetiny rostou ve třetím měsíci rychleji než dolní a objeví se na nich velmi dobře patrné prstíky. Na konci třetího měsíce je plod již dlouhý 9 cm a má hmotnost přibližně 15 g.

Čtvrtý lunární měsíc. Mění se barva i vzhled kůže plodu. Sklovitě průsvitné zabarvení dostává matně červenou barvu. Koncem 4. měsíce těhotenství se na kůži plodu objeví droboučké jemné vlásky.

Vyvíjejí se i svaly, ale jsou ještě tak slabé, že i když se jejich prostřednictvím plod pohne, matka takové pohyby ještě neucítí. Na konci 4. měsíce těhotenství dosáhne již plod hmotnosti 120 g a měří 16 cm.

Pátý lunární měsíc. Hlavička zpomaluje růst, takže pak tvoří třetinu délky celého tělíčka. Velikost i síla svalů plodu se zvětší natolik, že žena, pokud již dříve nejméně jednou rodila, a má tudíž z minulého těhotenství zkušenosti, pozná na konci 5. měsíce těhotenství první pohyby svého plodu. Jsou to zpočátku jenom slabé, jemné záchvěvy, a tak je budoucí maminka vnímá jenom tehdy, když je sama v naprostém klidu.

Podněty k pohybům dostává plod ze dvou různých zdrojů. Jsou jimi jednak dotyky tělíčka s vnitřní stěnou plodového vejce, v němž plod obklopený plodovou vodou plave. Kromě toho může pohyby plodu vyvolávat i nedostatek kyslíku. Bude vás možná zajímat, jak je to možné. Vysvětlení je takové: Kyslík se dostává do tělíčka plodu během jeho nitroděložního vývoje výhradně s krví, jež je do vyvíjejícího plodu přiváděna cévami v pupeční šňůře. Když se plod pohne, změní se i poloha pupečníku a proudění krve v něm zesílí; tak stoupne i přívod kyslíku. V 5. měsíci těhotenství začínají již na hlavičce plodu růst vlásky, na ručkách se objevují základy pro vývoj nehtů.

Plod měří na konci 5. měsíce těhotenství 25 cm, což je polovina délky, kterou bude mít při porodu. Hmotnost je přibližně 300 g.

Šestý lunární měsíc. Vytváří se vrstva podkožního tuku. Projeví se to na celkovém vzhledu a plod jaksi zkrásní.

V 6. měsíci těhotenství již jsou všechny orgány vytvořeny alespoň v základní podobě. V pozdějších měsících nastává jejich další zdokonalování. V růstu tělíčka plodu nastává zásadní změna: zpomaluje se růst do délky, ale váhový přírůstek se spíše zrychluje (do délky se plod během 6. měsíce prodlouží pouze o 5 cm, avšak hmotnost se zvětší o 350 g).

Uprostřed 6. měsíce, přibližně na rozhraní 22. a 23. týdne těhotenství, již ucítí první pohyby plodu i ty budoucí maminky, které jsou těhotné poprvé. Bude to opět ve chvíli úplného klidu: při odpočívání na pohovce nebo na lůžku, při sezení na židli apod.

Koncem 6. měsíce již má plod hmotnost 650 g a měří do délky 30 cm.

Sedmý lunární měsíc. Některé maminky se již v průběhu 7. měsíce starostlivě ptají, zda jejich děťátko má správnou polohu. Je to však starost předčasná. V 7. i 8. měsíci má totiž plod v plodovém vejci takovou prostorovou volnost, že svou polohu často mění. Zaujme-li však přece jenom na určitou dobu stálou polohu, bývá to poloha hlavičkou dolů. Hlavička je totiž těžší než opačný konec, tj. nožky.

Na konci 7. měsíce těhotenství má plod hmotnost již 1200 g a měří 35 cm.

Osmý lunární měsíc. Vrstva podkožního tuku ještě více zesílí. Kůže dostává světlejší barvu. Na hlavičce již vyrůstají zřetelně viditelné vlásky. Na rukou a nohou jsou již dobře patrné nehtíky.

Na konci 8. měsíce těhotenství má plod hmotnost 1700 g a měří přibližně 40 cm.

Devátý lunární měsíc. Jemné, sotva viditelné chmýří, které pokrývalo kůži děťátka během jeho nitroděložního života, postupně mizí.

Vrstva podkožního tuku nadále sílí a mohutní, takže se kůže vyrovnává; dostává krásnou růžovou barvu.

Koncem 9. měsíce těhotenství zaujme děťátko v plodovém vejci stálou polohu. Většinou hlavičkou dolů anebo zadečkem dolů. Jeho hmotnost bývá 2600 g, měří přibližně 45 cm.

Desátý lunární měsíc. Na konci 10. měsíce těhotenství měří plod 50 cm. U ženy, která bude rodit poprvé, mívá plod hmotnost 3300 g.

Průměrná hmotnost děťátka těch žen, které již rodí podruhé nebo potřetí, bývá poněkud vyšší. Záleží přitom na hmotnosti obou rodičů i na dalších okolnostech.

Děťátko, které se narodí v 10., a hlavně na konci 10. lunáního měsíce těhotenství, již má známky donošenosti. Patří mezi ně také délka nehtíků na rukou. U donošeného děťátka nehtíčky přesahují špičky prstů.

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítětiGalén, Praha 2009