Přerušovaný pohlavní styk

Přerušovaný pohlavní styk

(odborně coitus interruptus)

 

V Bibli je přerušovaný pohlavní styk popsán. Druhorozený Judův syn Onan dostal od svého otce  příkaz, aby obcoval  po smrti svého bratra Hera s jeho manželkou, vdovou Támar. „Věděl pak Onan, že to símě nebude jeho. Protože kdykoli vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému.“ Hospodinu se takové počínání nelíbilo a Onana zabil.

Tento biblický  text přinesl ve věci přerušovaného styku mnoho mylných názorů, které jsou mnohdy i v naší zemi zakořeněné.  Přitom jsou dnes důkazy, že přerušovaný pohlavní styl je zdravotně nezávadný.

 

Coitus interruptus znamená ukončení soulože těsně před výronem semene. Muž před svým orgasmem přeruší nebo ukončí soulož vynětím penisu z pochvy a ejakuluje mimo rodidla ženy. Tím se zabraňuje průniku  spermií  do rodidel ženy. Při používání přerušovaného pohlavního styku se udává  Pearl index 15-20. Malá spolehlivost padá na vrub chování muže. Muž  musí být maximálně bdělý a musí se umět vždy ovládat.
Tato metoda přináší další problémy. Předejakulační tekutina, která z penisu odtéká ještě před vyvrcholením, obsahuje poměrně značné množství spermií, které mohou způsobit oplození.  Dále,  pokud se soulož opakuje, je nutné, aby se před tím muž vymočil, neboť v močové trubici zůstávají spermie z předchozího koitu. Močí se sice sperma z močové trubice muže z větší části  odplaví  a její kyselostí by se měl zbytek spermií poničit. Avšak tyto způsoby pomoci přirozeným postupem jsou  často neúspěšné.  Část spermií zůstává  nepoškozena ve žlázkách močové trubice (tzv. Skeneho žlázky), a proto metoda často selhává.

 

Výhody

Přerušovaný pohlavní styk  je použitelný  bez zdravotních rizik. Dříve se v souvislosti s přerušovanou souloží hovořilo o možném rozvoji psychoneurotických poruch a pánevní  bolesti muže. Nic takového však nebylo potvrzeno. Pokud pár techniku přerušované soulože ovládá, nelze jí ze zdravotního hlediska vůbec nic vytknout.

 

Nevýhody

Přerušovaný pohlavní styk  vyžaduje téměř absolutní sebekontrolu a sebeovládání muže a spolupráci partnerky. Pokud tomu tak není, je procento selhání vysoké.

 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Ivana Ašenbrenerová

Z připravované knihy o těhotenství a porodu

Odborný článek