PŘIPRAVILI JSTE PRO SVÉ DÍTĚ BEZPEČNÝ DOMOV?

PŘIPRAVILI JSTE PRO SVÉ DÍTĚ BEZPEČNÝ DOMOV?  - obrázek
PŘIPRAVILI JSTE PRO SVÉ DÍTĚ BEZPEČNÝ DOMOV? - obrázek

A mysleli jste i na ochranu proti pneumokokové meningitidě, zánětu středního ucha či rotavirové infekci?Co jsou pneumokoková onemocnění?
Pneumokokové infekce patří k  onemocněním, která jsou nebezpečná zejména pro naše nejmenší. Pneumokok patří mezi hlavní původce závažných forem zápalu plic, meningitidy či otravy krve. Zároveň má ale také často na svědomí bakteriální záněty středního ucha, které jsou pro malé děti velmi nepříjemné, a bohužel jsou také velmi časté. Většina dětí onemocní akutním zánětem středního ucha ještě před dosažením třetího roku života. Řada z nich přitom trpí záněty středního ucha opakovaně.


Jak se moje dítě může nakazit pneumokoky?
Bakterie, které způsobují pneumokoková onemocnění, mohou být přítomny u zdravých dětí i dospělých v ústech a nosu, aniž by působily zdravotní komplikace. Člověk totiž může být dlouhodobě přenašečem bez známek onemocnění. Takovéto nosičství se často vyskytuje u malých dětí a bakterie se tak na další děti mohou přenést dotykem nebo kašlem. Děti se mohou nakazit při kontaktu se starším sourozencem či v dětských kolektivech, jeslích nebo školkách.


miminko v postýlce


Jak mohu své dítě chránit?
Jedním ze způsobů, jak děti ochránit, je očkování. Vakcinace proti pneumokokům totiž vedle ochrany před invazivními onemocněními pomáhá předcházet i zánětům středního ucha. Například vakcína Synflorix nabízí pokrytí většiny invazivních sérotypů pneumokoka, kterými jsou děti v České republice ohroženy a přitom také pomůže zabránit až 51,5% případů zánětů středního ucha způsobených pneumokoky.


Jelikož je vakcína Synflorix  plně hrazena ze zdravotního pojištění, rodiče nemusí na vakcínu nic doplácet* a mohou tak za ušetřené peníze dopřát dítěti více ochrany také proti dalším infekčním onemocněním, např. proti rotavirům.


Proč bychom se měli mít na pozoru před rotaviry?
Jedním z častých důvodů, proč děti do dvou let bývají hospitalizovány, je infekční onemocnění zvané rotavirová gastroenteritida. Tuto nemoc mají na svědomí rotaviry, které mohou u malých dětí způsobit zdravotní komplikace související s onemocněním trávicího traktu. V ojedinělých případech může být  situace  natolik závažná, že dehydratované (odvodněné) dítě skončí v důsledku rotavirové gastroenteritidy na infekčním oddělení.


Jak lze dítě před rotaviry ochránit?
Rotaviry se do těla malého dítěte dostávají převážně ústy, nejčastěji kontaktem s kontaminovanými předměty (hračky, přebalovací pult atd.) nebo nakaženými osobami (sourozenci, rodiči, prarodiči,…).


Ze statistik vyplývá, že až 95 % dětí prodělá rotavirovou gastroenteritidu před svými pátými narozeninami. Rotavirové onemocnění může představovat zbytečné trápení nejen pro dítě, ale i celou rodinu. Proto se doporučuje rodičům důsledně dodržovat hygienické zásady (např. často si mýt ruce, pravidelně dezinfikovat hračky a povrchy). Tato hygienická opatření mají však pouze omezený vliv na šíření rotavirové infekce. Další možností, jak účinně chránit dítě před touto nemocí, je včasné očkování  např. vakcínou Rotarix. Tato vakcína je podáván ústy ve dvou dávkách, očkování lze provést od 6. týdne 24. týdne věku dítěte.
 
Kolik stojí očkování?
Vakcína SynflorixTM je plně hrazena zdravotními pojišťovnami dětem, je-li očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem a pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce života. Dětem, které tyto kritéria nesplní (a je jim méně než 2 roky), mohou rodiče vakcínu Synflorix zakoupit za cca 1100 Kč (cena za 1 dávku). Vakcínu Rotarix plně hradí rodiče a jedno očkovací schéma stojí cca 3 700 Kč. Některé pojišťovny příspívají na očkování proti rotavirům i v roce 2011.


Více informací se dozvíte na stránkách www.vakciny.cz.Reklama na léčivý přípravek.


* Vakcína SynflorixTM je plně hrazena zdravotními pojišťovnami dětem, jsou-li splněny podmínky zákona 362/2009 Sb.


Vakcína Rotarix není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Vakcíny SynflorixTM a RotarixTM jsou léčivé přípravky dostupné pouze na lékařský předpis. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.