Rady venkovského lékaře 13.

Rady venkovského lékaře 13. - obrázek
Rady venkovského lékaře 13. - obrázek

 

PSANÍ

Každý, kdo tohle čte, umí psát. Proč lidé píšou? Aby se dorozuměli navzájem, předali si informace. Především aby se upozornilo na to, co je zakázáno, alespoň někdy mi to tak připadá. Písmo je staré jako kulturní dějiny lidstva samy.

Písmo ale není jediný způsob dorozumění. Přece lze komunikovat řečíchí. Ale někdy se těžko některé věci říkají, kdežto papír snese všechno. Do psaného písma se otiskuje osobnost člověka. Je na tom postaven seriózní vědecký obor – grafologie. Pomáhá k odhalení padělaných listin, závětí, smluv a  podobně.

Psaní může být projevem jistých chorob. Někdy se písmo mění tak charakteristickým způsobem, že lze již na ten či onen druh choroby vyslovit podezření. Jde třeba o revmatické postižení mozku, chorea minor, kdy ještě před objevením se alarmujících neurologických příznaků se začne horšit písmo.

Různé národy píšou různě. Arabské písmo připomíná, jak říká jeden můj přítel, po papíře rozsypaný čaj. Čínské písmo připomíná svými tajemnými obrazci pagodovité stavby pisatelů. Nikde jsem nečetl, zda v charakteru písma se odráží kulturní i genetický charakter různých národů.

Píšou lékaři? Samozřejmě, a jak! Kdysi se dozrání lékaře v samostatně pracujícího odborníka hodnotilo mimo jiné podle toho, zda už se naučil psát na stroji. Traduje se, že rukopis lékařů je zpravidla zcela nečitelný. Řekl bych po mnoha letech četby lékařských zpráv různých kolegů, že frekvence mazalů je asi stejná jako v ostatní populaci. Zápisy v dokumentaci musí být čitelné, aby jiný lékař mohl bez přítomnosti pisatele vystopovat jeho předchozí činy (to většinou jde), i jeho další záměry a myšlenky (to může být horší, ale s písmem to nemusí souviset). Lékaři v poslední době píšou ostošest. Nejen zápisy do vlastní dokumentace, ale také recepty, zprávy jiným lékařům, mnoho papírů pro pojišťovnu. Někdy se zdá, že více píšou než léčí. A musí psát přesně. A bude se muset psát ještě přesněji. Až se vyřádí naše advokacie na restitučních, lustračních a jiných kauzách, jež přinesla revoluce, na co se asi vhrne? No přece na zdravotnictví. Jako všude ve světě začnou být zdravotníci přísně sledováni veřejností, zda při práci nepochybili, a pochybí-li, budou se muset soudit, aby chyby a „chyby“ napravili nějakým tím milionem odškodného. A všechna přezkoumávání správnosti poskytnuté péče se řeší na základě písemné dokumentace. Mezi lékaři na západ od našich hranic platí zlaté pravidlo, že není důležité dobře léčit, ale dobře vše zapsat.

Mezi lékaři bylo hodně spisovatelů – Vančura, Langer, Thomayer – a z těch nynějších raději nikoho nejmenovat, aby se ti ostatní neurazili. Asi vidí do lidských těl a duší o něco více než jiní lidé.

A proč píšu já? Kvůli své práci a učení jiných musím. Pak si člověk občas zapíše nějaký nápad, který s prací přímo nesouvisí. Někomu se to líbí a asi nemá co tisknout, a tak chce další – víš, jenom čtyřicet řádečků – a už v tom jedete…

 

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře

Témata: