Rady venkovského lékaře 24.

Rady venkovského lékaře 24. - obrázek
Rady venkovského lékaře 24. - obrázek

 

KOUŘENÍ ŠKODÍ ZDRAVÍ II

S kouřením se těžko bojuje. Kouřil pan prezident, kouří moje manželka ze všech nejlepší. Já osobně bych s kouřením ani nebojoval. Spíše bych, jsa nekuřákem, bojoval za to abych nebyl vystavován kouři cigaret. Jsou místa, kde je třeba na nekouření trvat obecně. Cigaretovému dýmu by neměly být vystavovány děti. Kouření v přítomnosti dětí je trestuhodné. Nevědí, že se mají kouření bránit, neumějí to. Dětský organismus je na tabákový kouř citlivější než dospělý. Děti z kuřáckých rodin mají více chorob dýchacích cest než děti vyrůstající v prostředí  bez kouře z tabáku. Plody matek, jež v těhotenství kouřily, mají porodní váhu o několik stovek gramů nižší než děti porozené po stejně dlouhé době těhotenství matkami, které nekouřily. Pozorujete-li čilé pohyby lidského plodu na ultrazvuku, pak vidíte, jak náhle pohyby ustávají, zapálí-li si matka cigaretu a několikrát vdechne, šlukuje. Cévy přivádějící kyslík do placenty, a tím k dítěti se stáhnou. Plod v děloze se dusí a strádá podvýživou.

Tak tedy nekouřit tam, kde jsou děti. Velmi škodlivé koncentrace zplodin hoření tabáku vznikají v autě při kouření během jízdy. Kromě škodlivosti pro posádku je kouření nebezpečné i pro řidiče. Snižuje schopnost reagovat, zvyšuje útlum. Ale někteří řidiči déle než hodinu bez cigarety nevydrží, vždyť jsou na droze závislí. Pak tedy zastavit, vykouřit cigaretu na vzduchu a jet dál. Tam, kde to s ochranou nekuřáků myslí vážně, jako třeba v USA, jdou na to podobně. Žádné kuřácké koutky. Kdo chce kouřit, musí před dům. Leckterý zaměstnavatel má nekuřáctví jako podmínku přijetí do zaměstnání. Určité operace na oběhovém systému jsou podmíněny tím, že nemocný nekouří. Kouří-li, je z listu čekatelů na operaci vyřazen. Citlivé testy poznají v moči, že dotyčný kouřil před několika týdny. Téměř se nekouří v dopravních prostředcích, některé letecké společnosti zakazují kouření na palubě letadel vůbec. V některých městech kuřák, který si musí hned po jídle jednu zapálit, těžko hledá restauraci, kde se najíst.

Svoboda a demokracie přináší i volnost v rozhodování, jak budu nakládat se zdravím. Musím mít dostatek informací – a pak je to na mě. Nepronásledujme proto kuřáky, prohibice nikdy nic nevyřešila. Nenechme se ale kuřáky pronásledovat a nepodléhejme tolik prokuřáckým loby. Chraňme děti před kouřem cigaret a snažme se je přesvědčit o tom, že nekouřit je to pravé.

Zdroj: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. - Rady venkovského lékaře