Ročně umírá v Česku osm těhotných žen

V posledních letech v České republice ze zdravotních důvodů ročně umírá přibližně osm těhotných žen. Nejčastěji je příčinou jejich smrti vykrvácení, embolie a srdeční selhání, řekl Vít Unzeitig z Gynekologicko-porodnické kliniky Masarykovy univerzity.

Většina úmrtí je v současnosti neodvratitelná, například může nastat rozpad krevní srážlivosti.

Podařilo se snížit počet úmrtí v důsledku křečových stavů v těhotenství a chirurgických komplikací. 

Počet mrtvě narozených dětí a novorozenců, kteří zemřou v prvních sedmi dnech života, se v Česku dlouhodobě pohybuje pod pěti případy na 1000 narozených dětí. V roce 2003 jich bylo 4,2 na 1000.

Novorozenecká úmrtnost se v ČR výrazně snížila, ale nepodařilo se stejným způsobem snížit počet úmrtí plodů. V tomto případě Česko podle Unzeitiga zaostává za skandinávskými zeměmi, které jsou pro české lékaře vzorem. 

 V ČR jsou dva miliony žen ve věku, kdy mohou otěhotnět. Základní péči poskytují těhotným ženám gynekologicko-porodnické ambulance a lůžková porodnická zařízení. V zemi existuje také 12 špičkově vybavených perinatologických center. V nich je zajištěna kompletní gynekologická, chirurgická, interní i genetická péče. Výskyt eklampsie, nejtěžší formy negativního vlivu těhotenství na zdraví matky, jemuž se dá předcházet, je v centrech třikrát nižší než v ostatních zařízeních. Platí to i o mateřských úmrtích, přesto, že v centrech jsou soustředěny ohrožené ženy. 

V České republice se podle České statistického úřadu loni narodilo 97.700 dětí.  Světová zdravotnická organizace (WHO) Česku vytýká, že nezajistilo nevládní síť péče o ženy, které chtějí porodit a dítě odložit. Například nebyl schválen návrh na zřízení odkládacího boxu, uvedl Unzeitig. 

Ve světě podle WHO ročně zemře během těhotenství či porodu více než půl milionu žen. Čtyři miliony novorozenců zemřou v prvních týdnech života. Třetina žen v rozvojových zemí, které by při porodu potřebovaly život zachraňující intervenci, zemře. Neodborníci provedou ročně 18 milionů potratů, jejichž následkem zemře 68.000 žen.

 

zdroj: ČTK