Rodný list v ČR i v zahraničí

Jedním z nejdůležitějších dokladů je rodný list dítěte, na jehož základě pak budete moct vyřídit další záležitosti, jako je například zdravotní pojištění.Rodný list pro děti narozené v České republice


K vystavení rodného listu pro dítě narozené v České republice je potřeba vzít už s sebou do porodnice následující doklady:Provdané maminky: občanský průkaz, oddací list, fotokopii občanského průkazu manžela (nemusí být ověřená), vyplněný dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči (obdržíte v těhotenské poradně)Svobodné maminky: občanský průkaz a svůj rodný list, vyplněný dotazník o jménu dítěteRozvedené maminky: občanský průkaz, rodný list a soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci, vyplněný dotazník o jménu dítětePokud si svobodná nebo rozvedená maminka po domluvě s tatínkem dítěte přeje, aby dítě mělo příjmení po svém otci, musí být přiložen doklad o určení otcovství. Ten vystaví ještě před porodem matrika v místě bydliště za přítomnosti obou budoucích rodičů.Zápis do matriční knihy a vystavení rodného listu provádí příslušná matrika na základě hlášení o narození dítěte, které obdrží z porodnice. V některých porodnicích vás navštíví matrikářka osobně, vyžádá si od vás výše uvedené doklady a může se stát, že z porodnice odjedete nejen s miminkem, ale i s jeho rodným listem. V některých případech si musíte jít vyzvednout rodný list na matriku sami, vydají vám ho na základě předložení občanského průkazu. Vyhotovení rodného listu pro vaše miminko by mělo být do 15 dnů od narození a je zdarma.Rodný list pro děti narozené v zahraničí


Zatímco děti narozené v ČR jsou evidovány na matrikách podle místa narození, české děti narozené v zahraničí jsou vedeny v jediné zvláštní matrice, která je při Úřadu městské části města Brna na Husově 5. Nejjednodušší cestou, jak získat český rodný list, je obrátit se na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v zemi, kde se dítě narodilo.K vystavení českého rodného listu musíte předložit následující doklady:
  • doklad o státním občanství rodičů (případně rodiče) – stačí kopie cestovního pasu a čestné prohlášení o nepozbytí českého občanství
  • český rodný list rodičů (případně rodiče)
  • oddací list rodičů, ze kterého musí být zřejmé místo sňatku. V případě nesezdaných rodičů musí být doložen zápis o určení otcovství se souhlasným prohlášením o příjmení dítěte
  • zápis o narození dítěte (formulář obdržíte na konzulátě)
  • dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (formulář obdržíte na konzulátě)
  • čestné prohlášení rodičů o jméně dítěte (formulář obdržíte na konzulátě)
  • zápis o narození dítěte


Je potřeba si včas zjistit, kde získáte zápis o narození dítěte, protože každá země registruje své obyvatele jiným způsobem. V některých zemích vám bude stačit výpis z porodnice, někde výpis z registru obyvatelstva, jinde výpis z magistrátu nebo matriční knihy. Tento dokument také musíte nechat oficiálně přeložit do českého jazyka. Seznam soudních překladatelů vám poskytnou na Konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR.Poplatek za vystavení českého rodného listu prostřednictvím Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR by měl být jednotný - 6 euro - a vystavení trvá od dvou do čtyř měsíců. Žádost je totiž nejprve zaslána na Obvodní úřad městské části Praha 1 k osvědčení státního občanství dítěte a odtud pak na zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části města Brna, Brno – střed.Nezapomeňte, že teprve po obdržení rodného listu dítěte může být dítě zapsáno do cestovního pasu rodičů. Pokud potřebujete ze země, kde se dítě narodilo, vycestovat dříve, než budete mít jeho rodný list, musíte zažádat na Konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR o náhradní cestovní doklad.Hanka Žižková

Odborný článek