Rozštěpy rtů

CCSRozštěpové vady rtů, dásně a patra nejsou nijak řídce se vyskytující vrozenou vadou. V evropských zemích se narodí s touto vadou asi jedno dítě na 500 až 600 porodů. Léčba je dlouhodobá a v těžších případech je dokončena až v dospělosti. Míra poškození může být výrazně odstupňována.

V nejlehčích případech si nemusí laik postižení vůbec všimnout. Jde o nejrůznější drobné zářezy v červeni rtů, nerovnoměrný vývoj dásně a zubů nebo deformace nosních nozder. Tyto drobné odchylky se většinou vzájemně kombinují. Patro pak bývá výrazněji klenuto, napodobuje tvar gotických oken, zároveň je rozštěpena i uvula (patrový čípek). Osamocený rozštěp uvuly je zcela bezvýznamný a vyskytuje se až u 1 % jinak zcela zdravé populace. Tyto drobné vady na kráse by neměly uniknout dětskému lékaři, protože jsou významné pro posouzení případné genetické zátěže pro další potomstvo.

Plně vyvinuté rozštěpy jsou nepříjemné nejen z estetického ale i z funkčního hlediska. Při úplném rozštěpu horního rtu je červeň rozestoupena a vytažena až do nosních otvorů. Samotný nos také nezůstane ušetřen, nosní přepážka je zkrácena a špička nosu má tupý tvar, takže nos vypadá rozplácle. K takto poškozeným rtům a nosu se může připojit i rozštěp čelisti a patra.

Patro většinou nesroste v centrální části, následkem čehož zůstává volná komunikace mezi nosní dutinou a ústy. To je nepříjemné hlavně pro kojené děti, protože nemohou vytvořit negativní tlak v ústech a řádně sát mléko. Když se kojení nedaří, je nutné krmit dítě po lžičkách nebo dokonce stříkačkou a pomalu učit jíst z lahve.

Rozštěp rtuChirurgická léčba těchto vad probíhá v jednotlivých etapách. První operace se uskuteční už v kojeneckém věku, hlavě s ohledem na nutnost řešit obtíže spojené s příjmem potravy. K rekonstrukci patra a čelisti se musí často použit kostní štěpy, ret je pak umně vymodelován ze zbytků kůže. Až do dospělosti se pak mohou táhnout různé drobnější úpravy. Konečný výsledek v porovnání s původním stavem je většinou zdařilý, i když postižení bývá zjevné i pro laika.

Vedle chirurgické péče vyžadují tito pacienti pozornost logopéda a ortodontisty.Celý řetěz na sebe navazujících úkonů je většinou řízen plastickým chirurgem. Pozornost se musí věnovat i rodičům. Ty je nutno ujistit, že toto postižení lze v současné době celkem dobře korigovat a rozhodně by nemělo být na překážku dalšího plnohodnotného vývoje dítěte. Rozštěpové vady nejsou většinou ani spojeny s postižením intelektu.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rodinám, kde se již objevily případy rozštěpových vad. Přece jen je pak genetické riziko pro další potomky vyšší než v běžné populaci.

 

zdroj: MediCentrum

Témata: