Sexuální život v těhotenství

V minulém století se říkalo, že těhotná žena se nesmí s mužem pohlavně stýkat. Důvodem byla domněnka, že by během těhotenství mohlo nastat další oplodnění; dva lidské zárodky v nestejném stupni vývoje by se pak prý v mateřském těle navzájem špatně snášely.

Křesťanská víra převzala zákaz pohlavního styku v těhotenství do svých zásad; hlásala, že pohlavní styk je dovolen pouze tehdy, jestliže jeho cílem je početí dítěte. Jakmile žena otěhotněla, byl cíl splněn, píše ve své knize Budeme mít děťátko MUDr. Stanislav Trča a hned vysvětluje, jaký názor má na sexuální život v těhotenství moderní lékařská věda..

Na základě psychologických průzkumů je dnes známo, že každá žena má jiný vztah k pohlavnímu životu v těhotenství. U velké části žen bývá v prvních třech měsících těhotenství pohlavní pud značně oslaben; je to pochopitelné, jestliže si uvědomíme, že pohlavní pud vlastně splnil otěhotněním svůj hlavní cíl, jímž je zabezpečení rozmnožování. Pravděpodobně se tu uplatňuje i určitá pudová zábrana. Vždyť v průběhu těhotenství existují určitá období, kdy pohlavní styk může způsobit ženě i vyvíjejícímu se plodu vážná poškození, jako krvácení, samovolný potrat apod. Mezi taková období patří i první tři měsíce těhotenství. Existují však také výjimky: u menší části žen vzniká již na začátku těhotenství zvýšená touha po sexuálním životě.“

To, že ani v době těhotenství nemusí být sexuální radovánky tabu, potvrzují i autoři publikace Průvodce těhotenstvím a porodem František a Jaroslava Macků.

Pokud nejsou medicínské důvody zdržovat se sexu, je pohlavní styk v těhotenství přípustný a bezpečný.“

A jaké jsou nejvhodnější polohy při pohlavním styku?

Pro první měsíce gestace mohou partneři volit libovolné polohy. Jak se břicho začne postupně zvětšovat, začne být pohlavní styk v některých polohách, kdy je partner nahoře, např.  při tzv. misionářské poloze, nepříjemným.

Proto po čtvrtém měsíci gestace je možno volit některou z řady dalších poloh, stejně vzrušujících a uspokojujících, navíc to jsou polohy vhodné při zahajování pohlavního života po narození dítěte."

Žena nahoře je poloha vhodná počínaje čtvrtým, pátým měsícem gestace. S ohledem na zvětšené břicho se sedící žena dostane dále od partnerova břicha a zabrání se tlaku na břicho a prsy. V této poloze může žena lépe řídit hloubku pronikání penisu a rovněž rytmus soulože. Navíc tato poloha skýtá značnou intimitu, partner má volné ruce pro hlazení a laskání. Žena může naopak třením kůže na mužové hrudníku jej dále dráždit.

Poloha na boku znamená, že muž vstupuje do ženy zezadu; je v těhotenství vhodná zejména tehdy, jestliže těhotné není poloha na zádech příjemná. Z těchto poloh se jedna jmenuje “poloha dvou lžic”, kdy žena leží na boku, dolní končetiny částečně přitaženy k břichu, muž ležící na boku naléhá hrudníkem na ženina záda.

Variantou této polohy je, když žena leží na zádech, muž leží po jejím boku (na boku, s dolními končetinami mírně ohnutými dopředu). Žena položí roznožené dolní končetiny na mužovo stehno a ten může z boku do ní vniknout.

Polohy v kleku (žena klečí, rukama se opírá o kraj lůžka), muž klečí za ní a vniká do pochvy zezadu. Tato poloha zase poskytuje větší volnost muži, uvolňuje mu ruce a dovoluje kontrolovat hloubku vnikání penisu do pochvy.

Polohy vsedě jsou vhodné pro pokročilé měsíce těhotenství. Nedovolují sice velký pohyb, jsou ale pro oba partnery pohodlné a vylučují tlak na břicho. Kromě toho lze řídit hloubku vnikání penisu. Při této poloze se partner posadí na pevnou a přitom pohodlnou židli či na okraj lůžka a žena se mu posadí na klín buď obličejem k němu (nemá-li velké břicho), nebo z boku, nebo zády k němu.

Jestliže těhotná pociťuje vzrušení, ale ve skutečnosti po pohlavním styku netouží, může dosáhnou sexuálního uspokojení i jiným způsobem, jako je erotické hlazení, vzájemné líbání, masáže, vzájemné masturbace, orální sex.

Předem lze jen obecněji uvést, že pohlavní styk v těhotenství není vhodný v případě:

· dostaví-li se příznaky hrozícího potratu

 · má-li žena tvrdošíjný, léčbě vzdorující výtok

· krvácí-li těhotná

· bylo-li při vyšetření zjištěno pootevřené děložní hrdlo.

Pokyn zdržet se pohlavního styku, případně i sexuálního dráždění, dá vždy lékař, uváží-li to za nutné. Tak např.  příznaky hrozícího předčasného porodu – děložní stahy – mohou být vyprovokovány drážděním bradavek,“ uzavírají F. a J. Macků.