SIDS - Ukládejte své děti ke spánku

__ADV__Nebezpečí pro dětí spící na břiše a syndrom náhlé smrti dítěte. Zemře-li kojenec, zhoršuje se tragická situace jeho rodičů tím, že není známa příčina úmrtí. Syndrom náhlé smrti dítěte (SIDS - sudden infant death syndrome) je odborný název, který je používán, když dojde k náhlému úmrtí dítěte ve věku do jednoho roku a není při tom možno zjistit příčinu. V rozvinutých zemích je syndrom SIDS (známý také jako cot dead/smrt v postýlce) nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věku od jednoho měsíce do jednoho roku.

I když se mnoho vědeckých studií zabývalo studiem řady rizikových faktorů, které syndrom ovlivňují (jak biologické faktory, tak i faktory zevního prostředí), nemáme o jeho přesné příčině dosud žádné definitivní informace. Četné studie na celém světě poukazují na to, že kojenci ukládání ke spánku v poloze na břiše jsou více ohroženi SIDS. I když se převládající spánkové polohy malých dětí v jednotlivých zemích liší, byla na začátku tohoto desetiletí většina amerických dětí ukládána ke spánku v poloze na břiše. Během dalších deseti let se Spojené státy přidaly ke státům, které se snaží přesvědčit rodiče, aby ukládali zdravé kojence ke spánku v poloze na zádech.

Nové výzkumné práce ukazují, že si rodiče toto doporučení začínají brát k srdci, ale že je ještě třeba vykonat mnoho práce. Jedna studie Národního institutu pro zdraví dětí a rozvoj člověka zjistila, že podíl amerických kojenců, kteří jsou ke spánku ukládáni v poloze na břiše, klesl ze 70 % v roce 1992 na 24 % v roce 1996. Ve stejném období se počet případů SIDS snížil přibližně o 38 %. Podle další studie NICHD ukládaly americké matky afrického původu s nižším příjmem častěji své děti ke spánku v poloze na břiše. Vědcům se podařilo prokázat, že 93 % matek, které v nemocnici viděly, že jejich děti byly po porodu ukládány v poloze na břiše, ukládaly děti doma stejným způsobem.

V jiné studii, které se účastnilo téměř 8 000 matek ve státech Massachusetts a Ohio bylo zjištěno, že jednoměsíční kojenci 18 % matek byli ukládáni ke spánku v poloze na břiše; tento podíl se však u tříměsíčních kojenců zvýšil na 29 %, což svědčí o tom, že se některé matky pro tuto polohu dítěte rozhodly později. Podle autorů je pozorované zvýšení výsledkem působení rodiny, přítelkyň, jiných dětí, a také chování dětí samotných.

Výzkumní pracovníci všech studií navrhují, aby se další programy ke snížení počtu dětí ukládaných ke spánku na břiše zaměřily na nejvíce ohrožené skupiny, k nimž patří americké matky afrického nebo španělského původu, matky s nižším příjmem, matky mladší než 29 let, které již mají starší dítě nebo s dítětem mladším než osm týdnů. Vědci také doporučují nemocnicím, aby pomohly prosadit správnou spánkovou polohu dětí tím, že budou novorozence po dobu jejich pobytu v nemocnici ukládat ke spánku na záda.

 

RIZIKOVÉ FAKTORY SIDS

Vědci příčinu SIDS neznají. Podařilo se jim však určit faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku SIDS:

 • kojenci, kteří spí na břiše
 • kojenci vystavení tabákovému kouři
 • matky, které v těhotenství kouří
 • matky, které jsou při prvním těhotenství mladší než 20 let
 • kojenci narození matkám, u kterých nebyla prováděna prenatální péče, nebo byla zahájena pozdě
 • předčasně narození novorozenci nebo novorozenci s nízkou porodní váhou
 • chladné zimní měsíce
 • kojenci mužského pohlaví

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ RIZIKA

I když neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak SIDS předejít, je riziko možno snížit dodržováním následujících opatření:

 • ukládat kojence ke spánku v poloze na zádech
 • kvalitní prenatální péče
 • vyloučit kouření z okolí kojence
 • používat pevnou matraci
 • nepodkládat pod kojence měkké předměty jako polštáře nebo deky
 • zabránit přehřátí dítěte (oděv, těžké a teplé lůžkoviny, přehřátí místnosti)
 • kojit dítě, pokud je to možné
 • pravidelně chodit na kontroly k lékaři a absolvovat doporučená očkování
 • věnovat dětem zvýšenou pozornost několik dní po každém onemocnění


zdroj: MEDICINA.CZ

 

Témata: