Šok a šokové stavy v těhotenství a za porodu

Šok z náhlé ztráty krve může v těhotenství nastat při vcestné nebo předčasně odloučené placentě, když praskne mimoděložní těhotenství nebo děloha, dále z poranění při operačním porodu, jako je císařský řez nebo porodnické kleště. A v těhotenství může poměrně často nastat krvácení z poruchy srážlivosti mateřské krve.

Šok při embolii plodovou vodou vzniká po vniknutí plodové vody do žilního a později i do tepenného oběhu ženy.

Šok při plicním vmetku (odborně embolii), který vznikne v důsledku odtržení krevní sraženiny (odborně trombu) při zánětech žil, zejména dolních končetin.

Zánětlivý neboli septický šok je vyvolán toxiny některých mikrobů pronikajících do krevního řečiště.

Šok, který vzniká přecitlivělostí, alergie, na mamince podané léky. Vždy se jedná o stav, který ohrožuje život těhotné i dítěte. Někdy může být problém zjistit pravou příčinu, diagnózu, šokového stavu. Léčba musí být rychlá, účastní se jí vždy velké množství lékařů, zdravotní sester a dalšího zdravotnického personálu, zejména v laboratořích.

Křeče a bezvědomí v těhotenství a za porodu

Křeče představují závažnou poruchu funkce mozku. Vznikají nekontrolované pohyby, zejména končetin. Křeče bývají velmi často doprovázeny poruchami vědomí. Pokud nastanou křeče ve II. a III. trimestru nemusí být zpočátku zřejmé, jakého jsou původu. Může jít o křeče z důvodu eklampsie, může se jednat o epilepsii a nebo z důvodů špatného dýchání maminky během porodu.

Křeče při eklamptickém záchvatu se odborně nazývají eklampsie. Bezprostředně ohrožují život matky i dítěte.

Obvykle se dostaví u těhotné, u které byly příznaky preeklampsie, tedy vysoký tlak, bílkovina v moči a otoky. Proto se opakovaně, při každé návštěvě poradny, tyto hodnoty tak úzkostlivě měří a sledují. Křeče se mohou sporadicky vyskytnout i bez předchozích varovných příznaků.

Eklamptický záchvat začíná neklidem maminky, záchvěvy jejího obličejového svalstva, začne mimovolný pohyb očí a ty se pak ustálí na jedné straně a na tuto stranu se také otočí hlava. Chvějí se ruce. Asi po půl minutě zachvátí křeče svaly celého těla, ustane dýchání. Záchvat trvá asi minutu, pak intenzita křečí opadá a nemocná maminka přejde do hlubokého bezvědomí. Záchvaty se mohou po několika minutách opakovat. Protože těhotná žena sama nedýchá, tak i začne i její dítě trpět nedostatkem kyslíku a bude se „dusit“. Tento stav vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. Bezodkladné ukončení těhotenství se vždy provádí pouze císařským řezem, v celkové anestezii. Výjimku tvoří záchvat ve II. době porodní, pak by se porod ukončil pomocí porodnických kleští. Po porodu je maminka co nejdříve přeložena na jednotku intenzivní péče, kde se o ni bude starat velký počet lékařů a zdravotních sester nejrůznějších oborů.

Epilepsie se také projeví celkovými křečemi s bezvědomím, ale maminka má velmi rozšířené zornice. Při epileptickém záchvatu se většina lidí obvykle i pomočí. Pomočení je důležitý příznak, neboť u předchozího, eklamptickém záchvatu není. Nemocná nereaguje a má normální pulz, může mít pokousaný jazyk. Stav vyžaduje rychlý převoz do nemocnice, vždy pouze sanitním vozem a obvykle opět nastává ukončení těhotenství císařským řezem v celkové anestezii.

Tetanické křeče mohou být vyvolány nedostatečným přívodem vápníku ve stravě, zejména po III. trimestru těhotenství, kdy je jeho spotřeba zvýšená. Většinou ale bývají vyvolány usilovným rychlým dýcháním za porodu, během porodních bolestí. Křeče se objeví nejprve ve svalech dlaní, pak na ploskách nohou a někdy postihnou i celé horní končetiny. Léčebně se podává nitrožilně lék s vápníkem. Je vhodné okamžitě mamince podat epidurální analgezii, která způsobí, že se její dech normalizuje a křeče okamžitě ustupují.

Samotné bezvědomí se může projevit jako závažná komplikace cukrovky. Maminka může mít v krvi buď nadměrné množství cukru (odborně hyperglykémie), nebo naopak velmi málo (odborně hypoglykémie). Při vysoké hladině cukru se obvykle ohlásí předzvěstnými příznaky: nevolností, zvracením, žízní, vzrušením. Vlastní bezvědomí se projeví suchou, červenou kůží, acetonovým zápachem z úst, ztrátou schopnosti reagovat na zevní podněty a nepravidelným dýcháním. Léčení je pouze nemocniční.

Bezvědomí z nedostatku cukru v krvi těhotné vzniká nejčastěji jako důsledek předávkování inzulinu nebo po hladovění. Projeví se bledostí, pocením, třesem, úzkými zorničkami, depresí nebo vzrušením, ztrátou vědomí. Křeče bývají zřídka, pulz je normální. Dostaví-li se tyto první příznaky, které diabetici obvykle dobře znají, stačí vypít sladkou vodu nebo sladký čaj. Vždy ale musí následovat převoz do nemocnice, kde lékař, který se specializuje na léčbu cukrovky, okamžitě zahájí léčbu.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.