SOS ZDRAVOTNICTVÍ

SOS ZDRAVOTNICTVÍ - obrázek
SOS ZDRAVOTNICTVÍ - obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS ZDRAVOTNICTVÍ

Petice občanů určená Vládě České republiky

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě se prohlubující krizí hodnot v českém zdravotnictví.
S vědomím mimořádné závažnosti současného stavu vyzýváme Vládu České republiky a
jí pověřený orgán Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně začaly
se zástupci zdravotnické veřejnosti konstruktivně jednat.Odbornost a zkušenost jsou základními a nejdůležitějšími předpoklady pro
poskytování kvalitní zdravotní péče. Nedocenění odborného potenciálu
českých zdravotníků v době, kdy se vyspělá Evropa v medicíně potýká s
nedostatkem kvalifikovaných sil, považujeme za vysoce hazardní.Jsme přesvědčeni o tom, že odpovídající finanční ohodnocení nejen
lékařů, ale všech zdravotníků nevyžaduje navýšení výdajů ze státního
rozpočtu. Postačujícím prostředkem k řešení současné neuspokojivé
situace je snížení cen léků, zdravotnického materiálu a techniky na
průměrnou evropskou úroveň spolu s důsledným uplatňováním racionální
lékové politiky. Nedílnou součástí tolik potřebné reformy
a restrukturalizace zdravotnictví musí být zprůhlednění hospodaření a
potlačení korupčních mechanizmů, jimiž odtékají ze zdravotnictví
prostředky v řádu miliard.Proto žádáme, aby se Vládou ČR pověřený orgán zasadil o narovnání
disproporce mezi materiálovými a mzdovými výdaji českého zdravotnictví.
Žádáme, aby zodpovědní úředníci neprodleně navrhli jasné, konkrétní a
neodkladné kroky, které by zabránily hrozícímu personálnímu i morálnímu
rozkladu zdravotnických institucí, jenž by negativně poznamenal kvalitu
zdravotní péče u nás na mnoho dalších let.
autoři
petice:L. Bazalová
,

zdrav. sestra,

T. Brodská,
herečka
,
D. Cibula,
lékař,
Y.
Čížková
, zdrav. sestra, J.
Ehrmann
, lékař,
O. Fiala
, lékař,
 P. Haninec,
lékař,


E. Havrdová,
lékařka,
P. Hůlek
,
lékař,
I. Klíma,
spisovatel,
D. Krásová,
zdrav. sestra,

J. Laubeová
, zdrav.
sestra
,
R. Liščák, lékař,

M. Muroňová,

zdrav. sestra
,
J. Opatová,
laborantka,

P. Pafko
,
lékař,
V. Rákosníková,
důchodkyně,
I. Rektor,
lékař,
E. Růžička,
lékař,

H.
Slavík
,
fotograf
,
V. Votavová,
učitelka,
J. Vymazal,
lékař,
T. Zima,
děkan 1. LF UK,
J. Žižka
,
lékař

Kontakt: MUDr. Ondřej Fiala,
Kateřinská 30, Praha 2, 120 00

 

Pokud máte zájem tuto petici podepsat, prosím klikněte na tento odkaz http://www.sos-zdravotnictvi.cz/

Formulář pro správnou funkci vyžaduje Javascript. Povolte jej prosím ve svém prohlížeči.

 

Témata: