Těhotenská cukrovka – rozhovor s MUDr. Michalem Kouckým

Těhotenská cukrovka – rozhovor s MUDR. Michalem Kouckým - obrázek
Těhotenská cukrovka – rozhovor s MUDR. Michalem Kouckým - obrázek

Krásné období těhotenství někdy mohou překazit nepříjemné komplikace. Jednou z těch nemocí, které jsou striktně lékaři hlídány během těhotenství, je cukrovka. Bez odpovídající péče by následky těhotenské cukrovky mohli být fatální. Právě o cukrovce, která se objevuje v těhotenství, jsme si povídali se známým porodníkem, MUDr. Michalem Kouckým.

Pokud čekání na miminko provázejí nevolnosti, zvracení, otoky, křečové žíly, pak to žena bere už tak trochu jako běžnou věc. Navíc ví, že po porodu se tělo srovná (snad někdy kromě křečových žil). A hlavně, tyto komplikace většinou neohrožují zatím nenarozené dítě.

Aby se předešlo vážnějším komplikacím během těhotenství, podstupuje nastávající maminka kontrolní vyšetření. Chodí na pravidelné prohlídky, ultrazvuk, kontroluje se moč, absolvuje také genetické testy. Kromě toho lékaři sledují ještě jednu důležitou věc: hladinu cukru. U některých žen totiž existuje určité riziko vzniku takzvané těhotenské cukrovky. Ta rozhodně nepatří mezi komplikace, které by žena měla brát na lehkou váhu...

Právě o cukrovce objevující se v těhotenství, jsme si povídali se známým porodníkem, MUDr. Michalem Kouckým.

Jak se projevuje těhotenská cukrovka? Lze ji poznat bez vyšetření?

Těhotenská cukrovka se většinou neprojeví nijak, bez vyšetření na ni nelze přijít. Ani cukrem, ani močí, ani velkým dítětem a tak dále. Protože ta skrytě probíhající s sebou nese velmi vážné, jak krátkodobé, tak dlouhodobé komplikace (v řádu let po porodu), většina odborných společností již převzala přísnější kritéria jejího hodnocení. Nesledovaná a/nebo nekorigovaná cukrovka historicky poměrně často končívala náhlým úmrtím plodu blízko termínu, v současnosti to již vidíme velmi vzácně při adekvátní péči.

V současné době při hodnocení vycházíme z kombinace hodnocení lačné glykémie v I. trimestru a při její normální hodnotě posléze z orálního glukózového tolerančního testu, kdy v interpretaci dominuje hodnocení lačné glykémie – žena má změřenou hladinu cukru nalačno a poté za hodinu a za dvě po vypití 75 gramů glukózy. Nalačno nyní považujeme normální hodnoty do 5,1 umol/l, což je posun směrem dolů, záchyt těhotenské cukrovky se tak zvyšuje...

Co čeká těhotnou ženu, je-li jí cukrovka diagnostikována během jiného stavu?

Samozřejmě, že pro nemalé procento žen představuje tato diagnóza „stresující“ záležitost. Ale je-li vše adekvátně vysvětleno, jedná se především o omezení přísunu cukrů. Netýká se to jen viditelných cukrů, kterými sladíme čaj, ale i těch skrytých v bílém pečivu, bramborách a tak dále. Péči by měl vždy vést porodník ve spolupráci s diabetologem, ideálně na pracovišti, kde pracuje diabetolog specializovaný na péči o těhotné.

Jak moc může být v případě těhotenské cukrovky ohroženo nenarozené dítě?

Jak je řečeno výše, riziko komplikací je při adekvátně vedené péči velmi malé, těhotné diabetičky korigované dietou jsou na tom prakticky stejně, jako nekomplikované těhotné a pokud to jen jde, není rozdíl v přístupu k porodu. Tedy není nutné porod vyvolat do termínu, ale i krátce po něm (dát dítěti šanci, aby se rozhodlo samo). Výjimku tvoří těhotenství, kdy je váhový odhad plodu kolem 4000 g. Tehdy dle daných podmínek plánujeme porod i dříve.

Nekorigovaný diabetes ale může končit fatálně. Těhotné diabetičky, které vyžadují aplikaci inzulinu – malá část – vyžadují preciznější péči a takové ženy musíme plánovat k porodu do termínu.

Mnohé nastávající maminky se také bojí infekcí během těhotenství. Ať už proto, že nechtějí užívat léky, hlavně antibiotika, nebo proto, že by mohly viry či bakterie ohrozit nenarozené dítě. Jsou obavy na místě? Kdy ano, kdy ne?

Ne, není potřeba se bát, ale věci se mají celkem jasně... Pokud jde o běžné virózy, ty těhotenství příliš neohrožují. Pokud jde o bakteriální infekce, typicky například způsobující zánět močových cest nebo dýchacích cest, jsou jasně postaveny „misky vah“. Neléčené infekce mohou vážně ohrozit těhotenství i ženu samotnou při jen teoretickém riziku léků, adekvátně léčené riziko ohrožení těhotenství v podstatě „anulují“. K dispozici je celá řada pro těhotenství bezpečných antibiotik.

Těhotenská cukrovka se většinou objevuje v 15. týdnu, po porodu většinou odezní. Přečtěte si podrobný článek Cukrovka neboli diabetes 

Pokračování rozhovoru příští středu, kdy se s MUDr. Michalem Kouckým budeme bavit o ženách, které jsou nemocné a touží po dítěti... Mají i ony šanci mít miminko?

První část rozhovoru si můžete přečíst tady:  

Mnoho dalších informací se dočtete také v nejprodávanější knize o této oblasti s názvem Kniha o těhotenství a dítěti, jejímž autorem je doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. (Galén, Praha 2009) Objednávejte  ZDE