Věk partnerů plánujících rodičovství

Z biologického a genetického hlediska je pro první otěhotnění optimální věk ženy mezi 20. až 24. rokem. Před 20. rokem života bývají ženy v naší zemi sice biologicky schopny otěhotnět, průměrný reprodučkní věk dívek v České republice natavává ve 14-16 letech, ale v této době nebývají ještě duševně připraveny na těhotenství a mateřství.

 

S přibývajícím věkem ženy, nad 30 let, pravděpodobnost prvního otěhotnění klesá.

Těhotenství žen nad 35 roků jsou spojena se zvýšeným rizikem těhotenských komplikací (samovolné potraty, vysoký tlak, preeklampsie, metabolické poruchy, poruchy nitroděložního vývoje plodu).

 

Po 35. roce života ženy je riziko vývojových vad plodů 1,0 %, po 40. roce 1,8 %, po 45. roce až 6,0 %. Starším ženám se častěji než mladým matkám rodí děti s Downovým syndromem. Vyšší věk partnera se na vzniku vývojových poruch plodu sice podle dnešních informací projevuje, ale ne tak významně jako u ženy.

 

Proto jsou těhotné nad 35 roků považovány za rizikové těhotné a rizikové rodičky a je jim věnována zvýšená pozornost v poradně pro těhotné i u porodu.

 

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.