Vezměte své děti na výlet do Žďáru nad Sázavou a navštivte výstavu Staré pověsti české Národního muzea!

Vezměte své děti na výlet do Žďáru nad Sázavou a navštivte výstavu Staré pověsti české Národního muzea! - obrázek
Vezměte své děti na výlet do Žďáru nad Sázavou a navštivte výstavu Staré pověsti české Národního muzea! - obrázek

 

Vezměte své děti na výlet do Žďáru nad Sázavou a navštivte výstavu Staré pověsti české Národního muzea!

Pojeďte na výlet do Žďáru nad Sázavou! Národní muzeum zde pro Vás připravilo reprízu výstavy Staré pověsti české, která v Praze přilákala více než čtvrt miliónu lidí. V prostorách Národního muzea - Muzea knihy na zámku Kinských před očima návštěvníků ožívají postavy našich mytických prapředků, počínaje praotcem Čechem, kněžnou Libuší s Přemyslem a Hostivítem, podle legend otcem prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje, konče.

Výstava vypráví o vzniku i vývoji českých mýtů či legend a dokumentuje jejich nepřetržitou popularitu od středověku přes renesanci, baroko až do současnosti. Historici dnes nemohou říci, jak tyto příběhy starých pověstí vznikly nebo kdo je jejich autorem. Žily v českém národě a pomáhaly mu formovat identitu po mnoho staletí. Staly se součástí státní ideologie a pronikly i do ceremoniálu korunovace českých králů. Byly využívány i zneužívány, protože byly všeobecně známé a každý obyvatel naší země jim rozuměl.

Výtvarná díla, archeologické nálezy, ale i politické vtipy na výstavě Staré pověsti české

Návštěvníci se mohou těšit na nejstarší i nejnovější výtvarná díla, archeologické nálezy, iluminace, rytiny,  kresby, politické vtipy čerpající inspiraci z pověstí českého dávnověku, ale i na počítačové a interaktivní hry. Autoři nezapomněli na divadelní a hudební ztvárnění tématu, ani na legendární postavy z reklam na průmyslové výrobky v 19. a 20. století. K vidění je i roucho praotce Čecha z Cimrmanova Českého nebe.

Buďte jako Bivoj!

Výstava umožňuje návštěvníkům na několika místech přímo „vstoupit do děje“, např. zahrát si na opravdového Bivoje a zkusit zvednout vycpaného kance, v počítačové hře změnit rozhodnutí praotce Čecha a určit Čechům jinou zemi k žití nebo spatřit strašného ducha. Atmosféru výstavy dotvářejí palisády polorozbořeného a vypáleného Děvína, raně středověké obydlí i strom s rojem včel, který se usadil v jeho koruně.

Pořadatelé – Národní muzeum, Kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou, společnost KINSKÝ Žďár, a.s. a Informační a turistické centrum Žďas, které zajišťuje návštěvnický provoz zámku, považují výstavu Staré pověsti české za pilotní projekt přípravy a realizace nové koncepce rozvoje turistického ruchu v areálu zámku a jeho okolí. Tento záměr by měl určit v budoucnu novou a ještě atraktivnější nabídku tohoto významného kulturního centra.

Pokud do Národního muzea - Muzea knihy v zámku ve Žďáru nad Sázavou zavítáte, můžete navštívit i stálou expozici Dějiny knihy a knihtisku od počátků do současnosti. Otevřeno je od května do konce září v době od 9:00 do 17:00 kromě pondělka.