Výhody pro rodiny 2015 1. díl

Výhody pro rodiny 2015 1. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 1. díl - obrázek

Nový rok s sebou přináší nekolik významných úprav v legislativě. Většina z nich by se měla příznivě projevit v rodinných financích. Změny se týkají například výše porodného, daní z příjmu či DPH. V prvním dílu se budeme věnovat ZVÝŠENÍ DAŇOVÉ SLEVY NA DĚTI

Možná patříte k rodičům, kteří uplatňují slevu na vyživované děti. Jste-li zaměstnancem, provádí tuto změnu zaměstnavatel. ale pokud pracujete jako OSVČ ( osoba samostatně výdělečně činná), uplatňujete slevu najednou za rok ve vašem daňovém přiznání. Týká se to však jen rodičů, kteří si neodčítají náklady paušálem. Daňové zvýhodnění se týká slev na druhé dítě a další děti. Od letošního roku zůstane na první dítě  sleva ve výši 1 117 Kč měsíčně (tj.13 404Kč za rok). 

Měsíční daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje  o 200 Kč za měsíc, tedy na 1317Kč měsíčně (t.j. 15 804Kč za rok) a na třetí dítě to bude o dalších 100Kč a měsíc, tedy na 1417Kč měsíčně (tj. 17 004Kč za rok).

Další díl se bude věnovat ZAVEDENÍ SNÍŽENÉ 10% SAZBY DPH.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo Financí