Výhody pro rodiny 2015 3. díl

Výhody pro rodiny 2015 3. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 3. díl - obrázek

Od 1.1.2015 platí třetí sazba DPH ve výši 10%

Novela zákona o DPH zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %. Dále se v ní zrušuje jednotná sazba daně 17,5 %, která měla být účinná od 1. 1. 2016. 

Vybrané zboží podléhající 10% sazbě DPH je definováno novou přílohou č. 3a k zákonu o DPH. Jedná se o nenahraditelnou dětskou výživu, léky, veterinární léčiva a knihy. Základní sazba daně ve výši 21 % a první snížená sazba daně ve výši 15 % zůstávají beze změny.

Seznam zboží, pro které od 1. 1. 2015 platí druhá snížená sazba 10 %, dále rozšiřuje tzv. řádná novela zákona o DPH (viz bod 3). Doplňují se některé výrobky se sníženým obsahem lepku a bez fenylaninu zejména určené pro výrobu potravin pro osoby s celiakií a fenylketonurií (např. mlýnské výrobky a jejich směsi a další výrobky).

Tři sazby DPH

Od 1.1.2015 platí 3 sazby DPH - základní ve výši 21%, první snížená ve výši 15% a druhá snížená ve výši 10%. Viz § 47:

“U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

 a) základní sazba daně ve výši 21 %,

 b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo

 c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.”

Sazba 15% se uplatní u zboží uvedeného v příloze 3, tepla a chladu a zboží uvedeného v příloze 2. Sazba 10% se uplatní u zboží uvedeného v příloze 3a. Druhé snížené sazbě ve výši 10% nebudou podléhat žádné služby. Na všechna ostatní plnění se uplatní základní sazba 21%.

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - dle přílohy 3a Zákona o DPH:

  • Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti
  • Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
  • Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy.

 

 

Zdroj: Ministerstvo financí