Výhody pro rodiny 2015 7. díl

Výhody pro rodiny 2015 7. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 7. díl - obrázek

Jak na výdajové paušály

Od zdaňovacího období 2015 musí OSVČ počítat s tím, že všechny výdajové paušály jsou zastropeny maximální výší výdajů. Přestože odborníci neočekávají masivní přechod z výdajových paušálů k reálným výdajům, některým podnikatelům se přejít na skutečné výdaje může vyplatit. Přichystali jsme postup, jak mohou OSVČ na reálné výdaje přejít a na co si dát pozor.

Z hlediska technického je změna ve způsobu uplatňování výdajů (tj. přechod z tzv. paušálních výdajů na výdaje skutečné) poměrně jednoduchá. Každý poplatník se ohledně způsobu uplatnění výdajů může rozhodnout v zásadě až v okamžiku podání daňového přiznání za uplynulý rok. V rámci tohoto přiznání vyplňují podnikatelé přílohu číslo 1, kde zaškrtnou, jaké výdaje (zda paušální či skutečné) za minulý rok uplatnili.

Kdo se rozhodne přejít na skutečné výdaje, ocitne se de facto v situaci, kdy zahajuje vedení daňové evidence. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok předcházející roku, kdy nastane změna v uplatňování výdajů, je třeba vypořádat pohledávky, zaplacené poskytnuté zálohy a zásoby, respektive o ně upravit základ daně. V případě přechodu od letošního roku tedy podnikatel musí upravit základ daně za rok 2014.

Pokud OSVČ nemá ke konci roku 2014 žádné pohledávky, zásoby či zaplacené zálohy, může přejít na skutečné výdaje ihned a nemusí v podstatě nic řešit (samozřejmě ovšem musí vést daňovou evidenci. Kdo eviduje k poslednímu dni roku 2014 nějaké pohledávky, zásoby či zaplacené zálohy, musí o ně upravit základ daně. V tomto případě mohou nastat dvě situace. Jestliže podnikatel ještě nepodal daňové přiznání, učiní tak v běžném daňovém přiznání za rok 2014 a může přejít na daňovou evidenci.
 

Příklad

Poplatník uplatňoval za rok 2013 paušální výdaje a k 31. 12. 2014 evidoval neuhrazené vydané faktury za poskytnuté služby ve výši 100 000 Kč. Pokud poplatník přejde v roce 2015 na uplatňování skutečných výdajů, musí zvýšit svůj základ daně za rok 2014 o částku 100 000 Kč, ze které tak musí odvést daň. Následná úhrada takto zdaněných pohledávek již nebude poplatníkovi vstupovat do základu daně.

 

Omezení výdajových paušálů od roku 2015

Omezení i zbývajících paušálů přinesla od roku 2015 novela zákona o daních z příjmů. Do konce roku 2014 platilo, že zastropení se týkalo pouze 30% a 40% paušálu, od 1. ledna se však maximální hranice výdajů týká všech paušálů. Limit se přitom odvíjí od mezní hranice příjmů ve výši 2 milionů korun.

Konkrétně se tedy jedná o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 milionu Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 milionu Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

Samozřejmě i nadále platí, že podnikatelé mohou výdajové paušály využívat i v případě příjmů vyšších než 2 miliony korun. Maximálně však mohou uplatnit výdaje ve výši zmíněné o odstavec výše. Jestliže má OSVČ například příjmy 5 milionů korun a spadá do kategorie 60% paušálu, může díky paušálu uplatnit výdaje v maximální výši 1,2 milionu korun. Fakticky se tak z 60% paušálu stane 24% paušál.

 

ZDROJ: MF, Podnikani.cz