Výhody pro rodiny 2015 8. díl

Výhody pro rodiny 2015 8. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 8. díl - obrázek

Statisíce lidí, kteří mají uzavřena životní pojištění a přispívá jim i zaměstnavatel, čekala od ledna změna. Nově  u životního pojištění mohou klienti využívat daňové zvýhodnění pouze tehdy, pokud peníze vyberou až po 60 letech věku, jejich smlouva trvá déle než pět let a zároveň je ve smlouvě zakotveno, že neumožňuje takzvané mimořádné výběry – lidově se jim říkalo „průtokový systém".

 

Mimořádné výběry totiž 
v minulosti některé firmy zneužívaly – svým zaměstnancům posílaly odměny místo k platu právě na životní pojištění, odkud si ho lidé „brali", ovšem ani jedna strana z něj neplatila pojištění.

Co novela zákona znamená pro stávající klienty s životním pojištěním?

Pojistníci se můžou rozhodnout, zda si pojistnou smlouvu ponechají v režimu stávajících sjednaných podmínek, tj. že budou moci i nadále využívat možnost mimořádných výběrů, ale pojistná smlouva nebude nadále splňovat podmínky daňového zvýhodnění. Zároveň si ale mohou sjednat i nové pojištění s možností daňového zvýhodnění. Anebo mohou svoji stávající smlouvu konvertovat na nový režim podmínek daňového zvýhodnění, které ale neumožňují mimořádné výběry.

Svobodná volba

Je tedy na klientovi, zda se překlopí do nového systému, kde mu zůstanou daňové výhody, nebo zůstane ve starém systému. Tam může dál vybírat peníze, ale přijde o daňové zvýhodnění. Jeho výši zákon nijak nemění – zůstává tedy možnost odečíst si až 12 000 Kč ročně.

Pokud bude klient překlápět svoji smlouvu na novou, nemusí rušit stávající smlouvu. 
K takovému kroku ho možná budou nutit finanční poradci – ti totiž za novou smlouvu dostanou provizi, ale samotný klient může i prodělat. Nejenže klient „daruje" finančním dealerům provizi, ale zhorší svoji pozici. 
U nové smlouvy by klient zaplatil znovu vstupní poplatky 
a celkově by mohly být u nové smlouvy přísnější podmínky včetně vyššího pojistného, protože klient má vyšší vstupní věk, znovu se bude posuzovat jeho zdravotní stav, který se v čase mohl také zhoršit.

Postupná změna

Klienti by se podle ministerstva financí neměli obávat, že by po schválení zákona nastal chaos s rychlým předěláváním smluv ze starých na nové. Nová pravidla jsou od 1. 1. 2015 aplikována na všechny smlouvy soukromého životního pojištění, potvrzuje Ministerstvo financí.

Jednu věc je ale nutné mít na zřeteli. Se schválením  zákona se zpřísnily podmínky pro vypovězení smlouvy o životním pojištění.

V případě nouze může pojištěný smlouvu zrušit, přičemž mu bude vyplaceno odkupné. Zároveň bude muset podat daňové přiznání a uplatněné daňové odpočty ze životního pojištění dodanit deset zpátky. Příspěvky zaměstnavatele bude muset dodanit samotný zaměstnanec, zruší-li smlouvu před věkem šedesáti let. Ovšem bude muset vrátit nejen neuplatněnou daň ve výši 15 procent, ale i 11 procent za pojistné na sociální a zdravotní, které standardně zaměstnanec odvádí ze své hrubé mzdy.

V Česku je teď uzavřeno asi 370 tisíc smluv o životním pojištění. Ne všechny smlouvy ale mají zmiňovanou doložku 
o mimořádném výběru, kterou chce teď stát znevýhodnit.

Jak firmy obchazejí zákon

Podle v současnosti platného zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů osvobozeny 
i platby zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění. V případě, že zaměstnavatel využije možnost hradit příspěvek na životní pojištění zaměstnance, nemusí z této částky hradit sociální a zdravotní pojištění (na rozdíl od mzdy, ze které ano). I po novele nebude muset zaměstnavatel u příspěvku na životní pojištění hradit sociální a zdravotní pojištění. Musí si ale zkontrolovat, zda pojistná smlouva, na kterou bude přispívat, splňuje všechny podmínky pro daňový odpočet, tj. nově i to, že smlouva nesmí umožňovat mimořádné výběry

 

ZDROJ: MF a Česká asociace pojišťoven