Výpočet pravděpodobného termínu porodu

oplodnění


Podle data prvního dne poslední menstruace:

datu se připočte 7 dnů, odečtou 3 měsíce a připočte 1 rok. Neměla-li
žena 28denní menstruační cyklus, je třeba korekce: je-li cyklus delší
než 28 dnů(například 32denní), připočtou se ke zjištěnému datu
očekávaného porodu 4 dny. Je-li naopak cyklus kratší (např. 26denní),
pak se naopak 2 dny odečtou.


Podle data ovulace (event. koncepce):

Od příslušného data se odečte 7 dnů a 3 měsíce a připočte se 1 rok, bez
korekce podle délky menstruačního cyklu.

Podle data prvních pohybů plodu:

U primigravid se připočte 20 týdnů, u žen, které již rodily, 22 týdnů.
Takto stanovený termín porodu je málo přesný.

Lékaři využívají ke zjišťování pokročilosti těhotenství a přibližného
termínu porodu výsledky svých vyšetření, především ultrazvukového s
určováním obvodu hlavičky, hrudníku, délky dlouhých kostí apod.,
zjišťování hladin placentárních hormonů v mateřské krvi a moči, podle
cytologického nálezu z poševních stěrů a dalších vyšetření.