Vyšetření onemocnění přenosných sexuálním stykem

Co je to?

Do skupiny onemocnění přenosných sexuálním stykem (STD-Sexually transmitted diseases) patří skupina nemocí, u kterých je přenos pohlavním stykem pravděpodobný a častý. Onemocnění vyvolává skupina bakterií, prvoků a virů, které jsou velmi citlivé v zevním prostředí, a proto je možnost přenosu mimipohlavním způsobem velice vzácná.Kdy se používá?

Vyšetření na STD předepisuje jakýkoliv klinický lékař při podezření na některou z těchto chorob: Syphilis (příjice), Gonorhea (kapavka), Granuloma venerum, AIDS, trichomonosis, atd. Evidence a následná léčba se provádí v dermatovenerologické ambulanci.K čemu bude?

Výsledek laboratorního vyšetření může negativně ovlivnit například časný záchyt infekce. Laboratorně je ještě výsledek negativní, ale v těle už je původce STD přítomen. Například protilátky proti příjici (syfilis) jsou v krvi prokazatelné až za 5-6 týdnů po nakažení. Pokud lékař potvrdí STD nákazu, je nemocný ze zákona povinen podrobit se řádnému léčení a podstoupit všechny předepsané kontroly. Dále je nemocný povinen podepsat a dodržovat poučení o zákazu pohlavního styku do vyléčení choroby, přičemž ohrožení druhé osoby je trestné.Co je potřeba?

Každé z STD onemocnění má odlišný průběh. Potvrzení konkrétního onemocnění se provádí na základě laboratorního, kultivačních a někdy i mikroskopického vyšetření.Jaký je princip?

Laboratorní vyšetření se provádí ze vzorku Vaší krve, odebrané v laboratoři ze žíly v loketní jamce. Po nakažení některou z pohlavních chorob je původce onemocnění nějaký čas přítomen v krevním oběhu, čímž vyvolá v těle reakci, tvorbu tzv. protilátek. Protilátky jsou obrané částice lidského těla, které lze v krvi po určité době prokázat. U syfilis se laboratorní vyšetření na přítomnost protilátek proti Treponemě palidum, původci příjíce, nazývá BWR nebo RRR reakce. Všechny protilátky STD lze po určité době prokázat v krvi. Kultivační vyšetření se provádí ze stěru postiženého místa tamponem. Otisknutím tampónu na speciální mikrobiologické medium dojde za jistých podmínek k viditelnému namnožení původce, kterého je následně možno pozorovat pod mikroskopem. Jak se připravit?

Před vyšetřením není třeba speciální přípravy.Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření zahajuje lékař pohovorem s Vámi, poté Vás klinicky vyšetří a při podezření na STD provede laboratorní, kultivační nebo mikroskopické vyšetření. Pak budete požádání, aby jste se vysvlékli do spodního pr ádla a lékař Vás celkově prohlédne. Poté si odložíte i spodní prádlo a lékař provede vyšetření pohlavních orgánů pohledem a pohmatem. Ženy lékař vyšetřuje na gynekologickém stole a u mužů ve stoje za plentou.Kdy bude výsledek?

Předběžný výsledek Vám lékař oznámí ihned, laboratorní výsledky budou zhruba za týden.Co vyšetření ukáže?

Kromě HIV infekce způsobené virem napadajícím určitou část bílých krvinek jsou všechny ostatní pohlavní onemocnění léčitelná. HIV infekce probíhá dlouhou dobu bez příznaků, cca 2-5 let. Po této době se teprve rozvíjejí závažnější příznaky onemocnění AIDS, které je možno antivirovou léčbou zpomalit. Bohužel však ještě není možné HIV vyléčit.

zdroj: Medicina.cz