Výstavní cyklus MONARCHIE. Jak se žilo za císaře pána?

Výstavní cyklus MONARCHIE. Jak se žilo za císaře pána? - obrázek
Výstavní cyklus MONARCHIE. Jak se žilo za císaře pána? - obrázek

 

Národní muzeum rozehrává kouzelné hrací strojky na výstavě v Českém muzeu hudby!
Národní muzeum otevírá unikátní výstavu Kouzelné hrací strojky v Českém muzeu hudby, první výstavu z cyklu Monarchie. Na výstavě uvidíte a uslyšíte, jak si naši předkové poradili, když ještě neexistovaly gramofony, walkmany ani iPody. Zvonkové hry, flašinety, orchestriony, pianoly, nebo i první hudební roboty, které hrávaly našim prababičkám i císařpánovi, mohou zrakem i sluchem obdivovat také dnešní návštěvníci v Českém muzeu hudby od 29. června 2012 do 28. ledna 2013.

Výjimečná výstava pro malé i velké milovníky hudby, techniky a umění se věnuje dějinám mechanických hudebních nástrojů od renesance až po současnost. „Zaměřuje se na prostředí a příležitosti, při kterých se lidé s tzv.  automatofony setkávali, na královských dvorech, lidových poutích nebo v umělecko-mechanických kabinetech. Neodmyslitelným doplňkem výstavy jsou zajímavě pojaté technické postupy, na jejichž principech hudební stroje fungují,“ říká Emanuele Gadaleta, komisař výstavy a ředitel Českého muzea hudby.

Audiovizuální záznamy hry vybraných hracích strojků přináší Muzeum 3000
Přes sto exponátů nejen z Evropy, ale i ze zámoří slibuje nevšední zážitek. Těšit se můžete na zvonkové hry, hrací hodiny, varhanní stroje, flétnové hodiny, hřebíčkové hrací skříňky, polyfony a symfoniony, flašinety a kolovrátky, automatony, orchestriony, mechanický klavír i současné elektronické hrací strojky. Vystaveno je i několik unikátů, jako například renesanční Trauttmansdorffské hodiny se zvonkovou hrou, které jsou
i nejstarším exponátem výstavy, nebo známé pouťové orchestriony z německého Waldkirchu. „Nejkurióznějšími exponáty výstavy jsou zcela jistě hudební roboti. Vystavenujeme například hráč na banjo, který svou hru doprovází velmi přirozenými pohyby krku, rtů a mrkáním,“ říká Peter Balog, jeden z autorů výstavy. Soutěž o nejstrašidelnější hrací strojek by bezpochyby vyhrál kolovrátek s opičí kapelou z Národního technického muzea. Z dalších zajímavých exponátů stojí za zmínku i hit počátku dvacátého století pianola z Ameriky - automatický klavír.

Právě na ukázku hry pianoly a několik dalších hracích strojků se můžete podívat na zpravodajském portálu Národního muzea Muzeum 3000 (www.muzeum3000.cz). Unikátní audiovizuální záznamy představí nejen zvuk jednotlivých exponátů, ale přiblíží vám i jejich spuštění
a fungování.

Výstava bude od září 2012 doplněna pestrým doprovodným programem, kde budou zastoupeny hudební podvečery plné kramářských písní nebo pořad věnovaný méně známým písničkám Karla Hašlera. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na uvedení dětské opery dětské opery Brundibár, ve které hraje jednu z hlavních rolí právě flašinet.

Jak se žilo za císaře pána? Zjistíte v Národním muzeu!
Výstava Kouzelné hrací strojky zahajuje cyklus výstav Monarchie, který Národní muzeum připravuje pro návštěvníky – pro sezónu 2012–2013. Z časově neobyčejně širokého období, kdy byly české země začleněny do habsburské monarchie, bude vyzdviženo hlavně období let 1848–1916, tedy doba vlády Františka Josefa I.

 „V průběhu několika příštích měsíců si návštěvníci budou moci díky cyklu výstav Národního muzea udělat ucelenou představu o životě v době vlády Františka Josefa I. Na výstavě v Nové budově Národního muzea ukážeme, jak se za jeho panování výrazně změnil život všech obyvatel Monarchie, Národopisné muzeum - Musaion zavede návštěvníky do kuchyně našich praprarodičů a v Národním památníku
na Vítkově představíme počátky sportu,“
dodává generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstava Monarchie, ústřední výstava cyklu, se uskuteční v Nové budově Národního muzea na podzim a představí základní fenomény doby,
ve které byla tvář Čech i celé Evropy změněna industrializací a urbanizací a humanistická víra v pokrok lidského ducha se spojila s vírou
v blahodárný a osvobozující technický rozvoj.

 

Výstavy Národního muzea z cyklu Monarchie:

Kouzelné hrací strojky (České muzeum hudby) – od 29. června 2012                                                         
Sportsmeni v zemích českých (Národní památník na Vítkově) – od 7. září 2012                                         
Krmě – jídlo – žrádlo (Národopisné muzeum – Musaion) – od 5. října 2012                                                      
Po stopě Karla Maye
(Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) – od 25. října 2012         
Monarchie (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012                                                       
Dětský svět za císaře pána (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012                              
Člověk ve  fotografii (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012                                          
Století valčíku a polky
(České muzeum hudby) – od 9. března 2013   

Témata: