Za romantickým světem cirkusových manéží do Prachatic: Muzeum české loutky a cirkusu

Za romantickým světem cirkusových manéží do Prachatic: Muzeum české loutky a cirkusu - obrázek
Za romantickým světem cirkusových manéží do Prachatic: Muzeum české loutky a cirkusu - obrázek

Nová expozice Národního muzea - Muzea české loutky a cirkusu byla v Prachaticích vytvořená v roce 2006. Její první část je věnována historii české loutky od nejstarších loutkářů přes rodinná a spolková divadla až k profesionálním scénám. Kromě tradičních Čertů a Kašpárků se návštěvníci setkají s loutkami zhotovenými podle předloh M. Alše, V. Suchardy či J. Trnky. Ve druhé části – v jediném cirkusovém muzeu v Čechách, jsou vystaveny nejen plakáty, fotografie, dokumenty, ale návštěvník se ocitne v cirkusové manéži s hrazdami, perskou tyčí, jednokolkami, žonglérským náčiním a s cirkusovými kostýmy. Součástí expozice je i motocykl, na kterém jezdili Medvědi s Cibulkou. V žádném jiném českém muzeu není vystavena historická putovní atrakce – panoptikum s voskovými hlavami historických osobností i s pohyblivou mořskou pannou.

Kromě stálé expozice nabízí Muzeum české loutky a cirkusu krátkodobé výstavy, v letních měsících hned dvě: Cirkus je poslední romantika na světě a Cirkus jede do světa.

 

 

Výstava CIRKUS JE POSLEDNÍ ROMANTIKA NA SVĚTĚ

Výstava fotografií Gejzy Bajerleho zachycuje Národní cirkus Jo – Joo. Ze snímků plných pohybu, artistických čísel i drezury šelem vyzařuje autorovo zaujetí i láska k cirkusu. Pozoruhodným způsobem dává nahlédnout mimo cirkusovou manéž: mezi maringotky, do zvěřince, mezi trénující, připravující se i odpočívající lidi od cirkusu.

Výstava CIRKUS JEDE DO SVĚTA

Výstava ukazuje návštěvníkům dva odlišné světy: na jedné straně svět českých cirkusových umělců úspěšně působících od 19. století po Evropě (od Balkánu po Skandinávii), na druhé straně chudší svět muzikantů, tenťáků či ládemajstrů odcházejících nejen z Pošumaví za kulatou prací do světa. Výstava přiblíží i podrobnosti o hostování cirkusového velkopodniku Barnum and Bailey v Čechách v roce 1901, včetně nejvzdálenějšího turné Československého národního cirkusu do Japonska, Barmy a Indie na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Turné je zachyceno na unikátním filmovém snímku s názvem „Cirkus jede“, jehož části se podařilo pro výstavu získat.

Národní muzeum - Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice (Velké náměstí 43, 383 01 Prachatice, otevřeno denně mimo pondělí: 9 – 17 hod, telefon: 388 385 716, e-mail: [email protected]). Vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 80 Kč, děti do šesti let zdarma.  Více informací a podrobnosti k výstavám a návštevě naleznete na www.nm.cz.