Životadárce

Nedávno proběhla akce Daruj krev se Ženou-in. Všichni asi víme, proč je darování krve důležité, a darovat svoji krev může velká část naší populace. Naše krev nebo i kostní dřeň může opravdu zachránit život člověku. Existuje ale ještě jedna možnost, jak se stát zachráncem – dárcovství pupečníkové krve. A právě o této záležitosti jsem si povídala s Janou Jahodovou z Banky pupečníkové krve, která má na starosti styk s veřejností.

Co je to vlastně pupečníková krev?

Dítě vyvíjející se v děloze matky je chráněno plodovými obaly a je vyživováno prostřednictvím placenty a pupečníku, který je vlastně takovou spojnicí mezi tělem matky a dítěte. Na placentu přiléhají z jedné strany cévy děložní sliznice a z druhé strany cévy plodu. Jakákoliv výměna látek (živin, dýchacích plynů, odpadních látek) tedy probíhá přes stěnu placenty. To znamená, že krev plodu a matky se nemísí, látky pouze přestupují přes stěny cév a placenty. Z toho plyne, že krev proudící v placentě a pupečníku je krví plodu. Po porodu a zaškrcení pupečníku zde zůstává určité množství krve, které nazýváme pupečníkovou (placentární) krví.

Proč je pupečníková krev tak zvláštní, že pro ní vznikla speciální „banka“?

Krev plodu a novorozence obsahuje velké množství tzv. kmenových buněk, ze kterých vznikají všechny druhy krvinek. Tyto kmenové buňky jsou podobné buňkám v kostní dřeni a napomáhají nové krvetvorbě. Pupečníková krev tak může pomoci lidem s poruchami krvetvorby, v současné době většinou dětem, neboť pupečníkové krve je relativně malé množství.
Naše banka však není zřízena jen pro potřeby České republiky, ale je zapojena do celosvětového systému bank pupečníkové krve. Tím zvyšujeme šanci každého nemocného na dohledání vhodného dárce.

Jak se mohu stát dárkyní pupečníkové krve?

Dárkyní se může stát zdravá žena, která nemá rizikové těhotenství. Musí pouze vyplnit dotazník v porodnici, nechat si odebrat krev během porodu a 6 měsíců po porodu (pro vyloučení virového onemocnění) a vyplnit v 6 měsících věku dítěte dotazník o jeho zdravotním stavu. Seznam porodnic, kde lze darovat pupečníkovou krev, naleznete zde.
Odběr probíhá mezi druhou a třetí dobou porodní, tedy po podvázání a ustřižení pupečníku. Zatímco sestřičky dítě omývají, porodní asistentka odebere krev z pupeční šňůry, která vybíhá s porodních cest. Odběr je zcela bezbolestný a netvoří žádné riziko ani pro matku, ani pro dítě. Zařazení krve do Banky pupečníkové krve je zdarma a anonymní.

Slyšela jsem, že se na našem trhu objevily firmy, umožňující uschování pupečníkové krve pro vlastní potřebu.

Ano, to je pravda. Za poplatek je možno u nich pupečníkovou krev vlastního dítěte uschovat zpravidla na 20 let. Bohužel tyto firmy neinformují zcela pravdivě o její použitelnosti a zamlčují některá fakta. Například ten, že pokud má vaše dítě poruchu krvetvorby, zřejmě nebude vhodné transplantovat mu jeho vlastní štěp, který může v sobě také nést tento defekt. Výzkumy v oblasti dárcovství v rodině nebo samotnému dítěti jsou teprve v plenkách a tyto firmy vzbuzují přehnané naděje možného použití uložené krve. A to nemluvím o poměrně značné finanční částce, kterou toto uschování představuje.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů!

Také děkuji. Na závěr bych chtěla poděkovat všem maminkám, které již pupečníkovou krev darovaly nebo se ji chystají darovat. Neboť v ČR již proběhlo 12 transplantací pupečníkové krve, a to 6 českým dětem od sourozeneckých dárců, a dalším 6 dětem byla darována krev z bank z celého světa včetně České republiky.

Více informací naleznete na www.bpk.cz