Zmatečný zákon bude škodit

V Parlamentu ČR byl 1.2.2006 přijat Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů (sněm. tisk 1071), dále "Zákon o výzkumu na embryích". Ve skrytu výzkumu byla v něm legislativně - a to zcela špatně - upravena i otázka léčby tisíců neplodných párů v České republice.

Odborníci pracující v léčbě neplodnosti - Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti - od jara 2005 proti navržené legislativní úpravě léčby metodami asistované reprodukce (IVF) vznášeli připomínky a navrhli nové, srozumitelné znění zákona. Asistovaná reprodukce byla tehdy vcelku logicky zařazena pod Návrh zákona o zdravotní péči, předložený Ministerstvem zdravotnictví.

Při jednáních s námi všichni zúčastnění vesměs vyjadřovali porozumění a chápali nutnost změn oproti návrhu. Zákon o Zdravotní péči, kde jsme se snažili o změnu, byl posléze předkladatelem, tedy Ministerstvem zdravotnictví, stažen z dalšího projednávání.

Z důvodů (které jsou legislativně nesprávné), byl však stejný text zavzat do jiného současně běžícího návrhu zákona, tedy do návrhu Zákona o výzkumu na embryích. Jeho předkladatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. A ten prošel v původní podobě i přes námi iniciované pozměňovací návrhy, ukazující na jeho zmatečnost. Tyto pozměňovací návrhy totiž nebyly přijaty.

Věk 40 let omezující manžele v přístupu k léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce je jen vrcholem ledovce.

Celý zákon totiž vychází ze špatného principu: smíchal hrušky a jablka, a pak stanovil požadavek, že hruška musí být kulatá a barevná jako jablko. Dárce spermií nebo dárkyně vajíček je totiž zcela jiný případ, než muž léčený pro svoji neplodnost. Dárce musí být dle možnosti dokonalý, a proto u něj vyšetřujeme, co se dá. Muž patřící ke konkrétní ženě ale dokonalý není - proto se léčí, nicméně nám nepřísluší jeho dokonalost posuzovat. Tu posoudila žena, která s ním chce mít dítě.

Máme za to, že ani zákonodárce toto nechtěl, ale lpěním na systému, že všichni jsou dárci, dochází k naprostému zmatku. Přitom celosvětově je jasné, že dárce je vždy osoba stojící mimo neplodný pár, je většinou zcela neznámý oběma budoucím rodičům.

Lze vnímat jako nefér jednání, když se léčba tisíců neplodných párů, toužících po dítěti, řeší jaksi mimochodem v zákoně nikoli o léčbě lidí, ale v zákoně o výzkumu na embryích jako jeho pouhý nediskutovaný dodatek.

Úsek o výzkumu na embryích je v zákoně vcelku dobře zpracovaný, zajisté výzkumníci měli mnoho příležitostí se k němu vyjádřit. Ale léčba lidí metodami asistované reprodukce stojí zcela mimo jejich zájem. A připomínky odborníků z asistované reprodukce nebyly vzaty v úvahu. Proč?

Mají tisíce lidí trpět pod zmatečným zákonem o léčbě asistovanou reprodukcí?

Málokdo má asi čas hledat znění zákona, přikládám ho proto níže i s připomínkami. A pod tím je nové znění, které jsme navrhovali poslancům k přijetí.

V současné době můžeme jen doufat, že Senát vrátí zákon o Výzkumu na embryích zpět do Parlamentu a že bude příležitost vše napravit. Asistovaná reprodukce v České republice se provádí přes 40 let a vlastní IVF, tedy oplození ve zkumavce, přes 20 let. Žádný závažný problém se současnou právní úpravou není. Není nutné překotně přijímat zmatečné zákony, které se vzápětí budou složitě vyhláškami upravovat na únosnou míru, přičemž zůstanou stále zmatečné.

Chcete-li podpořit úsili o nápravu, můžete se připojit k petici  s tímto cílem. Věc spěchá, Senát bude projednávat zákon velmi brzy. Petici je potřebí poslat jejím autorkám v písemné podobě, tedy na papíře. Pokud je to pro Vás obtížné, můžete oslovit mailem některé členy Senátu, například: MUDr. Přemysl Sobotka  nebo  jiné senátory, kteří jsou Vám bližší místem zvolení či jinak.

Adresy jsou na:  http://www.senat.cz/senatori/kancelare.php?l

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zde dále uvádím jak text přijatého zákona s připomínkami, tak náš návrh (který v podstatě tvořil kostru pozměňovacího návrhu v parlamentu, nebyl však přijat) a Důvodovou zprávu, proč je změna na místě.

Úsek přijatého zákona o Výzkumu na embryích - měnící podmínky pro léčbu metodami asistované reprodukce,

s komentáři MUDr. Řežábek ([email protected])

Náš návrh zákona o zdravotní péči v úseku Asistovaná reprodukce

(od Sekce asist. reprodukce ČGPS a Sdružení pro asist. reprodukci)

Důvodová zpráva

 

 

 

MUDr.Karel Řežábek,CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1.lékařské fakulty University Karlovy a VFN v Praze

vedoucí Centra asitované reprodukce