Změna zdravotní pojišťovny je závažný krok

V České republice funguje celkem deset zdravotních pojišťoven a každá z nich se snaží přilákat klienty prostřednictvím různých benefitů, výhod a programů. Co je důležité při výběru zdravotní pojišťovny vědět a proč není vždy výhodné udělat změnu? 

Kniha o těhotenství a dítětiVýběr zdravotní pojišťovny je záležitostí každého z nás a zákon umožňuje ji měnit jednou ročně. Měli byste si ale uvědomit, že změnit pojišťovnu pouze kvůli lepší nabídce výhod a příspěvků se nemusí vůbec vyplatit. Nejvíce byste se měli zajímat o to, se kterou pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu lékaři, které pravidelně navštěvujete, i lékaři, které třeba v brzké budoucnosti budete potřebovat. Dobré je rovněž vybrat pojišťovnu, která má kontaktní místo blízko vašeho bydliště. Přestože se dá v dnešní době vyřídit řada věcí přes internet či telefon, některé záležitosti se stále domlouvají nejlépe osobně. Řada zdravotních pojišťoven má pak spíše regionální zaměření, včetně uzavřených smluv s lékaři pouze v daném v regionu. To se může ukázat jako velká nevýhoda, jakmile budete potřebovat zákrok ve zdravotnickém zařízení mimo tento region. 

Při rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny by vám mělo pomoci zodpovězení několika důležitých otázek. Zajistí mi zdravotní pojišťovna ošetření vždy a všude bez ohledu na mou sociální situaci či místo pobytu? Zaplatí mi zdravotní pojišťovna i ty nejnáročnější lékařské zákroky? Dokáže mi garantovat odpovídající péči? Mají lékaři, které pravidelně navštěvuji, smlouvu s touto pojišťovnou? Mám některou z poboček pojišťovny v blízkosti bydliště? Pokud byla odpověď na některou z těchto otázek záporná, měli byste se nad volbou pojišťovny znovu zamyslet. Uvážený a zodpovědný výběr zdravotní pojišťovny jako partnera v péči o zdraví by měl být totiž pro každého vždy prioritou. Vždyť naše zdraví a zdraví našich nejbližších je to nejvzácnější, co máme. 

Pokud chcete naprostou jistotu a zázemí silného a stabilního partnera svého zdraví, pak není moc důvodů k váhání. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je dlouhodobě lídrem a expertem v oblasti zdravotního pojištění, vám poskytne péči a služby v takovém rozsahu, že si na všechny výše položené otázky můžete odpovědět jednoznačné ano. VZP představuje s celkem 6,4 milionu klientů největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Její pojištěnci mají přístup k největšímu počtu smluvních lékařů a zdravotnických zařízení – smluvní vztah s VZP má více než 24 tisíc zdravotnických subjektů na celém území České republiky. Nejlepší pokrytí nabízí i v případě poboček – pojištěncům je k dispozici více než 180 klientských míst. Naprosto klíčovým ukazatelem je, že VZP je schopna uhradit i ty nejnáročnější lékařské výkony a v případě nemožnosti zajistit potřebné léčení v České republice dokáže vyjednat adekvátní péči v zahraničí. Důležitým atributem je rovněž vyrovnané hospodaření, díky kterému má dostatek peněz na úhradu zdravotní péče. Ročně hradí zdravotní péči svým klientům v celkovém objemu přesahujícím 113 miliard korun!  

Vzhledem ke svému silnému expertnímu zázemí a úzkému kontaktu s odbornými lékařskými společnostmi podporuje VZP v ČR zavádění nových diagnostických, vyšetřovacích a léčebných metod a postupů. V pilotním projektu například umožnila výrazně zvýšit účast žen na preventivním mamografickém vyšetření. Díky včasnému odhalení počínající rakoviny prsu se podařilo zachránit nejméně 500 žen. Výsledky projektu také vedly k návrhu, který by měla schválit sněmovna, aby byla jednou za dva roky pravidelná prevence v podobě mamografického vyšetření hrazena i ženám nad 69 let, které si dosud vyšetření platily ze svého. S Českou diabetologickou společností pak VZP spolupracuje na komplexním monitorování léčby cukrovky, které má zajistit efektivnější léčbu pacientů a zlepšit tak jejich celkovou prognózu. V běhu je také unikátní projekt zaměřený na odhalení genetických predispozic žen k řadě závažných civilizačních onemocnění, včetně následného nastavení cílené preventivní péče. 

V souvislosti s uvažováním o volbě zdravotní pojišťovny také nelze pominout podmínky, za jakých změna proběhne v centrální databázi pojištěnců. Děje se tak vždy k prvnímu dni nového čtvrtletí, takže pokud změníte pojišťovnu 1. května, změna se projeví až 1. července. Případnou žádost o zrušení registrace k nové pojišťovně, např. když zjistíte, že váš gynekolog nemá s novou pojišťovnou smlouvu, musíte podat před datem, kdy se máte stát pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny. Pokud tento termín nestihnete, nezbývá vám nic jiného, než změnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu neakutní péči, kterou vám poskytne tento lékař bez smlouvy s vaší pojišťovnou.  

Zatímco svého lékaře můžete změnit jedenkrát za tři měsíce, změnit zdravotní pojišťovnu je možné pouze jedenkrát za rok. 

Volba zdravotní pojišťovny je ze všech uvedených důvodů závažným rozhodnutím, které je třeba pečlivě zvažovat. Zdravotní pojištění má být jistotou pro vás i pro vaši rodinu, proto si nekomplikujte život unáhleným rozhodnutím.

zdroj: VZP