Zrušení plošného očkování proti tuberkulóze umožnilo další důležité změny v dětském očkování

Zrušení plošného očkování proti tuberkulóze umožnilo další důležité změny v dětském očkování - obrázek
Zrušení plošného očkování proti tuberkulóze umožnilo další důležité změny v dětském očkování - obrázek

 


Po dlouhých odborných diskuzích začal v České republice platit nový očkovací kalendář. Nejvýznamnější změnou je zrušení plošného očkování proti tuberkulóze. K této úpravě vedla především příznivá epidemiologická situace, protože výskyt tuberkulózy u nás patří mezi nejnižší v Evropě. Pro maminky a jejich děti přináší nový kalendář i další důležité změny v očkování, které umožní časnější zahájení očkování proti černému kašli, pneumokokům či rotavirům.


 


Přestože nový očkovací kalendář začal platit již v listopadu loňského roku, do povědomí maminek se jednotlivé změny v očkování zatím příliš nedostaly. O jaké změny se tedy jedná? Díky zrušení povinného plošného očkování proti tuberkulóze se mohlo posunout zahájení očkování hexavakcínou již na 9. týden života dítěte. Hexavakcína chrání děti proti černému kašli, záškrtu, tetanu, žloutence typu B, dětské obrně a infekcím způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b. Posun očkování hexavakcínou je důležitý hlavně kvůli zvýšenému výskytu černého kašle v ČR, proti kterému teď děti budou moci být chráněny časněji. Proti černému kašli ale mohou rodiče své miminko také pomáhat chránit hned od narození, pokud se sami nechají naočkovat kombinovanou vakcínou proti černému kašli, záškrtu a tetanu (např. Boostrix). V naprosté většině případů se totiž novorozenec nakazí černým kašlem od nejbližších členů rodiny.


 


Zrušení plošného očkování proti tuberkulóze by mohlo znamenat i možnost dřívějšího očkování proti pneumokokovým infekcím, které u dětí způsobují řadu onemocnění, nejčastěji záněty středního ucha. Toto očkování je nepovinné, ale od 1. 1. 2010 je hrazeno ze zdravotního pojištění. Pro očkování proti pneumokokům je možné zvolit vakcínu Synflorix, která pokrývá většinu sérotypů způsobujících invazivní pneumokoková onemocnění u dětí v ČR a zároveň nabízí ochranu proti pneumokokovým zánětům středního ucha.  Synflorix je plně hrazen ze zdravotního pojištění a rodiče tudíž nemusí na vakcínu nic doplácet.*


 


Dalším očkováním, které je možné díky novému schématu zahájit dříve, a to již od 6. týdne života dítěte, je očkování proti rotavirovým onemocněním, které zatím není hrazeno ze zdravotního pojištění. Ukazuje se, že s rotaviry se setká téměř každé malé dítě. Toto onemocnění je provázeno intenzivními průjmy, obvykle spojenými se zvracením, a někdy může vést až k dehydrataci. Očkovací látka se podává ústy bez nutnosti vpichu, což je pro děti šetrné. Rozestup mezi jednotlivými dávkami je vždy minimálně čtyři týdny a vyberou-li si rodiče vakcínu Rotarix s dvoudávkovým schématem, může být miminko účinně chráněno před rotavirovou gastroenteritidou již od 10. týdne věku. Obě dávky musejí být podány nejpozději do 24. týdne věku miminka.


 


Vývoj očkovacích látek směřuje velmi rychle kupředu a umožňuje nám účinně chránit naše děti před onemocněními, na která se dříve umíralo, nebo v rozvojových zemích dodnes umírá. Tento rychlý rozvoj s sebou občas přináší i změny ve schématech očkování, proto se nebojte informovat o možnostech a novinkách v očkování u svého dětského lékaře. Každý lékař je rád, když může nemocem dětí předcházet a nikoli léčit jejich následky. Očkování, ať povinné či nepovinné, v celé řadě případů zůstává jedinou opravdu účinnou možností prevence. 


 


Vakcíny Synflorix, Rotarix, Priorix Tetra a Boostrix inj. stříkačka jsou registrované lékařské přípravky vázané na lékařský předpis. Přečtěte si prosím pečlivě příbalovou informaci.


* Vakcína Synflorix je dětem plně hrazena zdravotními pojišťovnami v případě, že je očkování zahájeno mezi třetím a pátým měsícem věku, a pokud jsou tři dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování ve druhém roce života. Vakcíny Rotarix, Priorix Tetra a Boostrix inj. stříkačka nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.


 


Nový očkovací kalendář s povinnými i nepovinnými očkováními naleznete zde


Reklama na humánní lékařské přípravky.


 


 


Pro více informací kontaktujte:


AMI Communications, David Vondruška, Týn 641/4, 110 00 Praha 1, tel.: 234 124 112, e-mail: [email protected]