Dítě A-Z - Očkování a nemoci dětí

I.díl - obrázek
Je zřejmé, že věk novorozenecký a kojenecký  je plný nejrůznějších nástrah a rizik. Proto při jakékoliv nejasnosti nebo pochybnostech doporučujeme včas kontaktovat dětského lékaře s žádostí o radu a posouzení závažnosti situace. Děti starší 1...
Bolesti bříška, zvracení, průjmy - obrázek
Obtíže s výživou, bolesti bříška, průjmy a zvracení Objeví-li se jedno zvracení a/nebo jedna či dvě řídké průjmovité stolice, je zde časový prostor na zavedení dietního režimu, časté podávání malých dávek tekutin a domácího sledování stavu. U...
Neurologické projevy - obrázek
Neurologické projevy alarm monitoru dechu u dítěte do 4. měsíce věku po vyloučení technické chyby přístroje, a to i v případě, že je bezprostředně po příhodě dítě klinicky v pořádku (nelze totiž vyloučit krátkou epizodu promodrání a poruchy...
Ostatní příznaky - obrázek
Projevy ztíženého dýchání (odborně dušnost nebo dyspnoe), mezi projevy dušnosti patří obtížný a slyšitelný nádech vznikající při nádechu na podkladě zúžení dýchacích cest v oblasti hrtanu (odborně stridor), který představuje nejčastější projev...