Dítě A-Z - První pomoc

Zásady první pomoci - obrázek
Nastávají situace, kdy o životě nebo kvalitě života dítěte rozhodují minuty, někdy dokonce vteřiny. Úrazy, masivní krvácení, šokové stavy, záchvaty s bezvědomím a zástavou dýchání a krevního oběhu – to jsou příklady, které...
Seriál o první pomoci dítěti - 2.díl  - obrázek
Krev je díky celé řadě svých vlastností jedinečnou tekutinou, nezbytnou k životu člověka. Její hlavní funkcí je výměna dýchacích plynů – kyslíku a oxidu uhličitého – mezi tkáněmi a zevním prostředím. Krev roznáší do celého těla živiny...
Tepenné krvácení - obrázek
Tepenné krvácení je nejnebezpečnějším druhem krevní ztráty. V tepnách okysličená krev koluje oproti žilám pod vyšším tlakem, a proto ztráta bývá rychlá a velká. Příčinou tepenného krvácení bývá hluboká bodná, řezná nebo...
Žilní krvácení - obrázek
Při žilním krvácení dochází k poranění tenkostěnných povrchně probíhajících žil. Žíly vedou odkysličenou krev k srdci. Příčinou žilního krvácení bývají řezné nebo tržně zhmožděné rány a hluboké odřeniny. Příznakem ...
Zástava krvácení - obrázek
poraněné dítě posaďte nebo položte, krvácející část těla zvedněte do  výšky (nad úroveň srdce),   v případě život ohrožujícího krvácení z veliké tepny (krční, stehenní, pažní) stiskněte poraněnou tepnu prsty přímo v ráně – Je to...
Krvácení z nosu - obrázek
Příčinou bývá úraz. Často vzniká z poškození nosní sliznice cizím předmětem, který si dítě strká do nosu. U dětí vzácnějšími a závažnějšími příčinami tohoto krvácení mohou být zvýšená křehkost cévek nosní sliznice, vysoký krevní...
Co je to šok? - obrázek
Rozvinutý šok patří mezi život ohrožující stavy, je reakcí organismu na nepřiměřenou zátěž. Na tomto místě není myšlen šok ve smyslu psychické reakce (úlek, zděšení, úzkost, panika), provázející nepřirozenou a dramatickou  situaci,...
První pomoc při šoku
První pomoc při šoku – správná poloha dítěte a "pravidlo 5 T" uložte dítě do protišokové polohy, tj. vleže na zádech, se sníženou horní polovinou těla. Dolní končetiny podložte alespoň o 30 cm. Tím napomůžete prokrvení životně důležitých orgánů...
Poruchy vědomí - obrázek
U dítěte může dojít k poruše vědomí z mnoha příčin. Jednou z nejčastějších bývá úraz hlavy. Změna stavu vědomí provází ale i otravu, vysokou horečku, neurologické onemocnění.Vyskytuje se při rozvratu vnitřního prostředí, provází nízkou nebo vysokou...
První pomoc při bezvědomí - obrázek
První pomoc – postup při ošetření dítěte v bezvědomí: uložte dítě do bezpečného prostředí, dbejte na prevenci podchlazení. Vyšetřete jeho reakci na oslovení, jemné doteky a zatřesení – zjistěte tak stav jeho vě­domí, zjistěte, zda dítě...