První pomoc při otravě léky

První pomoc při otravě léky - obrázek
První pomoc při otravě léky - obrázek

Jedná se o nejčastější otravu u dětí. Sladké a voňavé sirupy a léky svou barvou, tvarem a často i chutí dítě přímo lákají k požití. v 90 % jde o náhodné požití, v ostatních případech se jedná o léčebný omyl.

Někdy může nastat předávkování po opakovaném podání léku (buď rodiči, nebo se dítě léčí samo). Předávkování vznikne často záměnou počtu kapek za mililitry nebo lžičky, záměnou sirupů na odkašlávání za éterické  oleje, peroxid vodíku, lampový olej, dezinfekce, podání léku nevhodného pro dětský věk nebo podání jinak nepřiměřeně velké dávky. V období dospívání je vídané požití většího množství různorodých léků při sebevražedných pokusech nejčastěji v rámci zkratového jednání adolescentů.

Opatření při otravě léky

 • pokud jste bezprostředně svědky příhody, že dítě požilo léky, pokuste se vyvolat zvracení. Dítě si přehněte přes koleno tak, aby mělo hlavu níže než trup a podrážděte mu prstem nebo šetrně rukojetí lžíce oblast kořene jazyka. Pokud se nedaří vyvolat zvracení, neztrácejte tímto čas! Nikdy nepoužívejte mylně doporučovaný roztok kuchyňské soli, mohl by sám vyvolat rozvrat vnitřního prostředí,
   
 • podejte 5 tablet aktivního (černého, živočišného) uhlí, rozdrceného na dně sklenky a smíchaného s čajem nebo vodou. Nikdy nepodávejte šumivý nápoj!
 • pokud již došlo k poruše vědomí, dítě se motá, usíná, neadekvátně reaguje, nikdy zvracení nevyvolávejte,  hrozí vdechnutí žaludečního obsahu a dušení. Nedávejte dítěti nic jíst ani pít, nepodávejte ani aktivní uhlí! Ošetření již patří do rukou lékaře. Je potřeba předejít vdechnutí zvratků. Uložte dítě do stabilizované polohy. Pokud možno se vyhněte vlastnímu převozu dítěte do nemocnice (hrozí aspirace a dušení), zajistěte dopravu přivolanou ZZS. V krajním případě položte dítě ve voze na břicho, šetrně přes vlastní kolena a hlavu otočte na stranu, jedině tak usnadníte zvracení,
   
 • je­li dítě v bezvědomí, uložte je do stabilizované polohy, zabraňte jeho prochladnutí, kontrolujte průběžně jeho základní životní funkce, dojde-li k jejich poruše, bezodkladně zahajte resuscitaci,
   
 • nikdy otravu léky nepodceňujte. Vážné komplikace  mohou nastat i po požití třeba jen jedné tablety. Existují léky, které mohou dítě i v tomto případě ohrozit. Například jedna tableta na podporu srdeční činnosti u dospělého člověka může batoleti způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu. I po požití malého množství zdánlivě neškodných  léků (vitaminy, antibiotika, antikoncepční tablety apod.) se vždy poraďte s lékařem nebo přímo s Toxikologickým informačním střediskem (tel. 224  919  293, 224  915  402) o dalším postupu.

 

 

Prevence otravy léky

 • všechny léky uskladňujte tam, kam děti nedosáhnou a nemají přístup, skříně zamykejte,
 • neužívejte  léky v přítomnosti  dětí, nepřesvědčujte je při podávání léku, že lék je pamlsek. Vychovávejte svoje děti k tomu, že lék se podává jen ve výjimečných případech a má pomáhat zbavit se nemoci,
 • nepodávejte dětem léky v šeru (v noci při nedostatečném  osvětlení), hrozí jejich záměna a chyba v dávkování,
 • nevyhazujte prošlé léky do odpadkového  koše, nedávejte dětem lékovky na hraní,
 • v případě návštěv pamatujte, že v kabelkách návštěv může zvídavé dítě najít lék. Starším lidem ve vaší domácnosti nepřipravujte léky volně na stůl,
 • nepřesypávejte nikdy léky z originálního balení do jiné krabičky. Před podáním zkontrolujte příbalový leták v krabičce. Léky podávejte podle pokynů uvedených v příbalovém letáku a podle pokynů lékaře.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a doc. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015