Boris

Svátek mají Boris, Viktorin, Vítězslav.

Jméno Boris, které dnes nacházíme v občanském kalendáři, je zřejmě slovanského původu. Pravděpodobně se jedná o zkráceného Borimíra, kterého překládají badatelé jako "toho, který bojuje s celým světem za mír", také může "podněcovat svět". Jiná varianta vychází z toho, že základem bylo jméno Borislav čili "ten, kdo se proslavil bojem".

Patronem dnešního dne je Boris Bulharský (ve světovém kalendáři měl svátek už 7. května). Stal se vůbec prvním křesťanským panovníkem starých Bulharů. Narodil se někdy v 9. století a vládl asi od roku 853 až do roku 890. Křest přijal od neznámého byzantského misionáře a od té doby se neúnavně věnoval pokřesťanštění celé země. Pokusil se navázat kontakty s Římem, ale papež Mikuláš I. mu pro jeho zemi žádaný patriarchát neschválil. Stejně se zachoval i jeho nástupce Hadrián II., Boris se tedy přiklonil k Byzanci. Spor se záhy vyhrotil a mezi Římem a Kónstantínopolí (dnešní Ístanbul, Turecko) začaly poletovat hrozby vzájemné klatby. Ignác, patriarcha kónstantínopolský, se však rozhodl k činu a poslal Borisovi arcibiskupa a deset biskupů. Byli to žáci misionářů Cyrila a Metoděje a koncem Borisovy vlády se jim v Bulharsku podařilo zavést slovanskou liturgii. Kníže Boris mohl být se svým dílem spokojen. V roce 890 se vzdal trůnu a odešel do kláštera, kde se stal obyčejným mnichem. V klášteře také 7. května roku 907 zemřel. V Bulharsku jej uctívají jako národního světce a jeho svátek slaví 2. května.

V církevním kalendáři má dnes svátek Viktorin a jeho česká podoba Vítězslav. Základem jména, jak už víme z dřívějších příležitostí, je latinské slovo victor ("vítěz") a Viktorin, Viktorián či Viktorína znamenají doslova "vítězův". Viktor má v občanském kalendáři svátek 28. července.

Patronem tohoto jména je papež Viktor I., který se narodil ve 2. století v římské provincii v Africe. Právě 28. července jsme si památku tohoto papeže připomněli i my.

Zdroj: www.libri.cz