Ctibor

Svátek mají Ctibor, Hermus, Terezie (Gerhardingerová) a Řehoř (Nazianský Mladší).

V občanském kalendáři má dnes svátek Ctibor, ale může ho mít i Stibor. Jméno lze vyložit jako "bojovník (boj) za čest" - slovo bor totiž pochází ze staroslovanského boriti, "bojovat". Mimochodem, myslíte, že lze považovat za náhodu podobu dnešního "bořiti" a dávného "bojovati-boriti"?

V církevním kalendáři dnes slaví svátek Hermus. Žil v 1. století a byl učedníkem svatého Pavla, jehož doprovázel na misijních cestách. Tradice mu připisuje autorství knihy Pastor ("Pastýř"), jejíž text, pojednávající o víře a ctnostech, se dochoval dodnes.

Dalším dnešním světcem je Terezie Gerhardingerová. Narodila se 20. června roku 1797 v Stadtamhofu (Řezno, Bavorsko) v rodině všemi váženého loďaře a pokřtěna byla jménem Karolina. Stala se učitelkou ve svém rodišti, ale záhy se začala připravovat na řeholní dráhu. Brzy založila kongregaci Školských sester de Notre Dame a v roce 1834 dosáhla i jejího schválení. V klášteře přijala jméno Terezie, celou kongregaci vedla až do své smrti. Zemřela v klášteře sv. Jakuba (Mnichov) 9. května roku 1879. V sousedním kostele našla také místo svého posledního odpočinku.

V dřívějších letech měl dnes svátek Řehoř. Jednalo se o Řehoře Nazianského Mladšího, jehož jsme si připomněli již 2. ledna.

zdroj:www.libri.cz