Emil

Svátek mají Emil, Julie a Rita (z Cascie).

Dnes má v občanském kalendáři svátek Emil. Toto dnes velmi rozšířené a světově oblíbené jméno nosil slavný římský rod Aemiliů. Základem je latinské přídavné jméno aemilianus, jehož význam bychom mohli přeložit jako "soutěžící" nebo "soupeřící". Emil si tedy rád hraje a není lehké hned tak jej porazit. Církevní kalendář slaví tento svátek až 28. května.

Malou galerii Emilů začněme dobrodružně a na cestách: jedním ze slavných nositelů tohoto jména byl totiž cestovatel a lékař Emil Holub (1847-1902). Po studiích vykonával lékařskou praxi v jižní Africe a v letech 1872-79 a 1883-87 podnikl tři výpravy do jejího nitra. Holub do vlasti přivezl bohaté sbírky přírodnin a etnografického materiálu. Sbírky jsou dnes rozptýleny ve světových muzeích a exponáty, které odmítlo Národní muzeum, byly předány školám a jiným muzeím.

K soutěživým Emilům patřil bezesporu Emil Škoda (1839-1900). Tento český podnikatel se stal v roce 1868 majitelem strojírny v Plzni, ze které vybudoval nejvýznamnější zbrojovku Rakouska-Uherska. V roce 1890 byly Škodovy závody transformovány v akciovou společnost a Škoda se stal jejím prvním generálním ředitelem. Tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1900. Po první světové válce se výrobní program závodu rozšířil o lokomotivy, energetická zařízení a velké investiční celky.

Také další Emil měl co do činění s technikou. Příjmením se jmenoval Kolben (1862-1943) a byl naším předním elektrotechnikem. V letech 1887-92 dělal asistenta samotnému T. A. Edisonovi. V roce 1896 sám založil elektrotechnickou továrnu v Praze-Vysočanech, z níž později vznikla ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk) Praha. Emil Kolben zahynul v koncentračním táboře Terezín.

Mohli bychom jmenovat celou řadu slavných Emilů, jako byl například divadelní herec, režisér, scenárista a malíř Emil Artur Longen, chemik Emil Votoček a konečně i atlet Emil Zátopek, jenž vytvořil osmnáct světových rekordů. Jako jediný v historii získal na jedněch olympijských hrách tři zlaté medaile ve vytrvaleckých běžeckých disciplínách (roku 1952 v bězích na 5 000 m, 10 000 m a v maratonu, na předchozích olympijských hrách v roce 1948 zvítězil v běhu na 10 000 m).

V křesťanském kalendáři slaví svůj svátek Julie, ženský protějšek Julia. Také toto jméno je římského původu, označovalo příslušnost ke slavnému rodu Iuliů. Je to vlastně zkrácené Iovilius, tedy "člověk Jupiterův" (Jupiter /Iuppiter/ skloňujeme ve 2. p. Jova atd.), tedy přímo "božský". O tom, že Shakespearova Julie byla božsky krásná, jistě nikdo nepochybuje.

Světicí dnešního dne je křesťanská dívka Julie z Korsiky. Narodila se kolem roku 400 v Kartágu (Tunisko), v mládí byla prodána jako otrokyně na Korsiku (Francie). Podle jedné legendy ji zde ukřižovali Vandalové, když v roce 439 ostrov přepadli, podle druhé podstoupila mučednickou smrt v Kartágu a na Korsiku byly její ostatky dodatečně převezeny.

Další ženou, která dnes slaví svátek, je Rita. Toto jméno vzniklo patrně zkrácením jména Margarita, jež lze přeložit jako "perla". Své kořeny si slovo nese až ze staré Indie, kde znělo maňdžarí.

Dnešní oslavenkyně Rita z Cascie se narodila roku 1380 v Roccaporeně u Cascie (Itálie). Její rodiče ji proti její vůli brzy provdali za hrubého a nevzdělaného opilce, který naplnil 18 let jejich společného života jenom násilím a krutostmi. Nevybíravě se pan manžel nechoval jenom ke své ženě, a tak není divu, že byl zavražděn. Oba Ritini synové přísahali v krevní mstu a chtěli pachatele zabít. Zoufalá Rita se začala modlit k Bohu, aby raději

její synové zemřeli, než aby zatížili svou duši hříchem vraždy. Její prosba byla vyslyšena, oba mladíci v krátké době umírají. Po těchto ranách osudu vstupuje Rita do augustiniánského kláštera. Abatyše nejprve mladou vdovu třikrát odmítá, nakonec ji však do kláštera přece jenom přijímá. Ritin klášterní život se vyznačoval vroucí láskou k ukřižovanému Ježíši. Její mysticismus šel tak daleko, že přijala na své tělo i rány z jeho trnové koruny. Zemřela 22. května 1457 v Cascii, kde jsou uloženy i její ostatky.

zdroj:www.libri.cz