Ferdinand

Svátek mají Ferdinand, Zdislava, Alfons (IX.).

V občanském kalendáři má dnes svátek Ferdinand. Původní význam tohoto jména je asi k "jízdě se připravující", avšak někteří jazykovědci se domnívají, že znamená spíše "mír riskující". Záleží na tom, vyložíme-li první složku jako "jeti", nebo "mír". Aby to bylo ještě složitější, lze jméno také vysvětlit jako Fer Dyn Handu, což znamenalo "daleká je tvoje ruka", čímž byla míněna ruka ozbrojená. Jaký je pravý původ, asi nezjistíme, jisté však je, že toto jméno k nám přinesla habsburská dynastie.

Po těch několika Ferdinandech Habsburských však nejlepší památka nezůstala. Ferdinand I. usadil roku 1526 dynastii pevně na český trůn, druhý v pořadí, řečený Štýrský, byl roku 1618 s našeho trůnu sice sesazen, ale dobyl jej zpět, přičemž si potřísnil ruce krví z hrdel českých pánů, prolitou při popravách na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Konečně Ferdinandu III. se podařilo při mírových jednáních v roce 1648 zařadit naše země pevně k domu habsburskému. Poslední Ferdinand byl na rozdíl od svých bojovných předků velmi klidné a mírné povahy. Dokonce se mu dostalo přízviska Dobrotivý; nebyl ale duševně právě na výši, a tak mu Vídeňáci přidělili familiérní přezdívku "trdlo Ferdáček". Do politiky vůbec nezasahoval. Po revoluci v roce 1848 musel korunu předat svému synovci Františku Josefovi I., jemuž při této příležitosti řekl jedním dechem: "Buď hodný ... rádo se stalo." Nový panovník si jeho slova k srdci bohužel nevzal.

Dnešním patronem je však Ferdinand III. z Leónu a Kastilie. Byl synem Alfonse IX. z Leónu a Berengarie Kastilské, vnučky anglického krále Jindřicha II. Králem Kastilie se stal roku 1217, León získal roku 1230 a od tohoto okamžiku byla tato království navždy spojena. Jeho vláda byla jedním dlouhým bojem z Maury, kteří tehdy ovládali Pyrenejský poloostrov. Ferdinand od nich získal Andalusii a začlenil ji do svého křesťanského státu. Maury však nevyhnal, k tomu došlo až za jeho nástupců. Naopak se snažil, aby se obě kultury navzájem ovlivňovaly. Založil také významnou univerzitu v Salamance a snad se podílel i na vzniku stejné instituce ve Valladolidu. Je uctíván jako patron zajatců a chudých.

V církevním kalendáři má dnes svátek Zdislava z Lemberka. My jsme si tuto českou národní světici připomněli již 29. ledna, kdy mají Zdislavy svátek dle občanského kalendáře.

zdroj:www.libri.cz