Gabriela

 

Dnes má svátek  Gabriela.
Jedná se o jméno hebrejského původu a jeho mužským protějškem je Gabriel, což znamená "Bůh je silný", popřípadě že jeho nositel je "hrdinou Božím". Gabriela je jménem skutečně celosvětovým a stále oblíbeným.

Nejznámějším nositelem tohoto jména je bezesporu archanděl Gabriel, jemuž bývala svěřována nejdůležitější poslání od samotného Boha k lidem. Tak například v bibli se s ním setkáváme u proroka Daniela, kterému oznamuje příchod Mesiáše. V Novém zákoně oznamuje Zacharjášovi narození Jana Křtitele a Panně Marii v Nazaretě narození syna Ježíše. Je zajímavé, že jej uznávají jak židé a křesťané, tak i muslimové, podle nichž Dži bráil, jak mu říkají, odnesl proroka Mohammeda do nebe.

Domácí podoby: Gába, Gabča, Gabka, Gábin(k)a, Gábi(čka), Gabuše, Gabra, Gabrina, Gabruše
Slovensky, španělsky, polsky, portugalsky: Gabriela
Německy: Gabriele
Anglicky: Gabrielle, Gabriel(l)a
Holandsky: Gabriёla, Gabriёlle
Francouzsky, norsky, dánsky: Garielle
Italsky, latinsky, švédsky, maďarsky: Gabriella
Rumunsky: Gabriela, Gavrina

Jmeniny: 8. březen

 

V církevním kalendáři najdeme ve stejný den též svátek dalšího Jana. Tentokrát má přívlastek "z Boha". Jan se narodil 8. března 1495 v Montemor o Novo (Portugalsko). Po neklidném, dobrodružném a velmi nebezpečném životě uslyšel roku 1539 horlivé kázání španělského misionáře a askety Jana z Ávily. Slova o lásce, pokoře a skromnosti změnila přes noc Janův život. Začal se věnovat péči o nemocné a brzy nato založil svůj špitál v Granadě (1540). Z něho se vyvinul řád milosrdných bratří, potvrzený roku 1586. Spolek, který byl původně určen pro světské lidi, převzal roku 1572 řeholi sv. Augustina. Milosrdní bratři sv. Jana z Boha jsou považováni za nejvýznamnější mužský řád zabývající se ošetřováním nemocných. Jeho členové se záhy uchytili po celém světě. Sídlo generálního představeného je od roku 1878 v Římě. Milosrdní bratři jsou většinou laici. Vedle tří obvyklých slibů skládají ještě čtvrtý slib péče o nemocné. Jan z Boha je pokládán za průkopníka metodického ošetřování nemocných a péče o duševně choré. Je proto zcela logické, že byl prohlášen patronem nemocnic, nemocničního personálu a nemocných. Jan z Boha zemřel v den svých 55. narozenin, 8. března 1550 v Granadě. Ostatky zakladatele řádu, kanonizovaného roku 1691 papežem Alexandrem VIII., jsou dnes uctívány v granadském kostele řádu nesoucího jeho jméno. Nejstarší obraz Jana z Boha je od Pedra de Raxis, nachází se rovněž v Granadě.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI