Gita

Jméno které si představíme tentokrát je Gita. Je domáckou podobou jména Margita, což je vlastně naše Markéta. Základem je latinské slovo margarita, tedy "perla".

Domácí podoby: Gitka, Gutuš(ka), Gituna, Gitečka ap.
Maďarsky, norsky: Gitta
Polsky: Gita
Německy: Git(t)a, Gitte
Dánsky: G(h)ita
Srbochorvatsky: Gita

Běžně užíváno.

Jmeniny 10. června

 

V tento den se již od 12. století slaví svátek Markéty Skotské. Byla dcerou krále Eduarda Athelinga a uherské princezny Agáty. Její otec byl vypovězen z Anglie, a tak spatřila světlo světa kolem roku 1046 v Resce v Uhrách. Od roku 1057 však žila Markéta na dvoře svého strýce Eduarda Vyznavače (1002-1066) v Anglii. Po slavné bitvě u Hastingsu (1066), kde byl poražen anglosaský král Harald II. (1022-1066) normanským vévodou Vilémem I. Dobyvatelem (1027-1087), uprchla Markéta do Skotska a vdala se zde za krále Malcolma III. (1031-1093). Mladá královna působila v dalších letech neúnavně při reformě církevního života ve své nové vlasti, odstraňovala pohanské zvyky a podporovala křesťanskou výchovu. Zvláštní péči věnovala Markéta chudým, které velkoryse podporovala. Stejně pečlivě se starala o své děti. Její manžel Malcolm byl zabit v bitvě proti Angličanům v Alnwicku, Markéta zemřela o čtyři dny později 16. listopadu v Edinburghu a byla pochována vedle svého chotě v opatském kostele Dunfermline. Během reformace byly ostatky obou přeneseny do kaple v Escorialu v Madridu. Markéta je dodnes uctívána jako patronka Skotska.

V církevním kalendáři má svátek Maxim Homologetes (Vyznavač). Narodil se kolem roku 580 v Kónstantínopoli (dnešní Ístanbul, Turecko) ve vznešené rodině. Dosáhl vysokého vzdělání, dostal se dokonce na místo tajemníka císaře Hérakleia. Úřad ho však neuspokojoval, rezignoval a raději se stal mnichem v Chrysopolidě. Zde brzy získal post opata, avšak komunita se po útoku perských vojsk roku 626 rozpadla a Maximos uprchl do Alexandrie, později do Kartága a nakonec se usadil v Římě. Spolu s papežem Martinem I. se postavil proti politice císaře Constantia II. Oba byli zatčeni a odvezeni do Kónstantínopole. Po několika letech týrání byl Maxim odsouzen ke zbičování, utětí pravé ruky, vyříznutí jazyka a k doživotnímu žaláři. Strašlivý rozsudek byl na nebohém starci opravdu vykonán. Zmrzačený Maxim byl dopraven do opuštěné pevnosti Skemaris u Černého moře, kde 13. srpna roku 662 zemřel.

Maxim byl nejenom mučedníkem, ale také významným teologem a mystikem. Jeho mystické a asketické spisy jsou dodnes vysoce ceněny.

V keltském kalendáři stromů dnes začíná měsíc dubu - Dair.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999
LIBRI