Marek

 

V občanském kalendáři má dnes svátek Marek.

 

Marek je jedním ze čtyř evangelistů, podle výzkumů i tradice právě tím nejstarším. Původně se jmenoval Jan, ale protože byla Palestina římskou provincií, přidávali si zdejší obyvatelé k vlastním jménům i římská. Jméno Marek pravděpodobně vzniklo zkrácením z delšího Martius, tj. "Martův" nebo "náležející Martovi", římskému bohu války. Dalo by se tedy říci, že Marek znamená totéž, co "bojovník" nebo "válečník". Tento výklad ještě podporuje řecké slovo marnamai, jež znamenalo "bojuji".

Ve Skutcích apoštolů se můžeme dočíst, že Petr, když byl vysvobozen ze žaláře, šel do domu Marie, matky Jana zvaného Marek. Mladík se stal věrným průvodcem starého apoštola na misijních cestách, později pobýval s ním a s apoštolem Pavlem v Římě a sepsal na žádost zdejších křesťanů podle Petrova vyprávění evangelium. Po Petrově smrti odešel r. 65 do Alexandrie, aby zde založil církev a stal se prvním biskupem. Asi po dvou letech svého pobytu byl přímo při bohoslužbě přepaden a lanem obtočeným kolem krku usmýkán k smrti. Teprve za 750 let přivezli křesťané jeho pozůstatky do Benátek. Na místě jeho druhého pohřbu byla v letech 1063-73 vystavěna úchvatná bazilika, nesoucí jeho jméno. Marek byl jmenován patronem Benátek a jeho symbol - okřídlený lev - je od té doby znakem tohoto překrásného města na lagunách. Marek se stal také patronem notářů, písařů, ale i stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, malířů na skle a košíkářů. Lidé se k němu také modlili vždy, když hrozilo krupobití nebo blesk.

Dalším světcem dnešního dne je patron soustružníků a zajatců Bernard z Tironu. Narodil se kolem roku 1046 v Abbeville (Francie). Již v mládí vstoupil do benediktinského řádu a postupem času se stal opatem u sv. Cypriána v Poitiers (Francie). Vedl si tak dobře, že mu papež posléze nabídl kardinálský klobouk. Avšak Bernard jej odmítl a na znamení pokory opustil i klášter, ve kterém doposud žil, a stal se z něho chudý putující kazatel. Po nějakém čase založil roku 1114 v tironském lese v diecézi Chartres klášter, v němž později vznikla velice slavná tironská benediktinská kongregace. Bernard tu zemřel 25. dubna roku 1117.

Dnes slavili Římané svátek zvaný Robigalia. Jeho magickým smyslem bylo zapudit ducha plísně, který touto dobou napadal plodiny. Na tuto tradici navázala i katolická církev - po mnoho let se konala v Římě bohoslužba, která měla vyprosit požehnání nebes pro nastávající úrodu.

"KNIHA MĚLA TEN ÚČINEK, JAKÝ OBVYKLE DOBRÉ KNIHY MÍVAJÍ: HLUPÁCI PO NÍ ZHLOUPLI, MOUDŘÍ ZMOUDŘELI 

A ZBÝVAJÍCÍ TISÍCE SE NEZMĚNILY." 

(G. Ch. Lichtenberg)

Zdroj: www.libri.cz