Nataša

Svátek mají Nataša, Jan (I.) a Venant (z Camerina).

Dnes má v občanském kalendáři svůj svátek Nataša. Toto jméno je ruskou domáckou formou Natálie. Původně dostávaly toto jméno dívky, které se narodily o Vánocích (Christi natalia). Základem je latinské slovo natalis, jež znamená "rodný". Později jméno zevšeobecnělo a bylo zcela lhostejno, kdy se děvče narodilo. Jméno je to velmi půvabné a k jeho oblibě bezesporu přispěl svou překrásnou písní i francouzský šansoniér, skladatel a herec Gilbert Bécaud.

Křesťanský kalendář si dnes připomíná dalšího z mnoha Janů, prý je jich v kalendáři okolo sto třiceti. Dnešním oslavencem je papež a mučedník Jan I. Celkem 23 papežů nosilo toto jméno. Poslední Jan na papežském stolci, v pořadí již dvacátý třetí, zemřel 3. června 1963. O prvním Janovi víme, že vstoupil na papežský stolec v roce 523. Pocházel z Toskánska a údaje z jeho života před papežskou volbou nejsou známy. Po nastoupení pontifikátu cestoval do Kónstantínopole (dnešní Ístanbul, Turecko). Tuto misi mu nařídil v Itálii panující ostrogótský král Theodorich, aby se Jan zasadil u byzantského panovníka Iustina I. o zastavení protiariánských nařízení. Pro papežství to bylo jedno z největších pokoření, jakého se mu dostalo, neboť ariánství bylo chápáno jako nebezpečné kacířství. Jana sice přivítali v Kónstantínopoli se všemi poctami, ale to bylo vše - jinak nedosáhl ničeho. Theodoricha to velmi rozzuřilo, po návratu nechal Jana zatknout a uvěznit v Ravenně. V žaláři se papežovi dostalo mnohých příkoří a po několika dnech pobytu zemřel. Brzy jej však začali uctívat jako mučedníka a byl pohřben v chrámu sv. Petra v Římě.

Dříve měl v českém kalendáři svátek Venant z Camerina. O jeho životě toho nelze mnoho říci. Pravděpodobně jde o mučedníka, jehož ostatky byly přeneseny papežem Janem IV. (papežem v letech 640-43) do Říma. Úcta k němu se velmi rychle šířila po celé Itálii a zvláštní obliby dosáhla v městečku Camerino. Dodnes je zde farní kostel, který je mu zasvěcen. Dokonce se tvrdí, že jeho svatyně zde byla již v 5. století.

Antický svět si dnešního dne připomínal zasvěcení Apollónovi, bohu hudby, poezie, proroctví a slunečního světla.

zdroj:www.libri.cz