Porod A-Z - Kojení

Fyziologie laktace - obrázek
Produkce  mateřského mléka v mléčné  žláze prsu je řízena souhrou  několika hormonů.  V období kolem porodu klesá hladina estrogenů  a progesteronu, které jsou zodpovědné  za přípravu mléčné žlázy na kojení.
Fyziologie kojení - obrázek
Informace o struktuře mléčné žlázy a o mechanismu tvorby a uvolňování mléka je užitečná pro pochopení celého děje a tím i vlivů zevního prostředí, které mohou celý proces ovlivnit. 
Složení Mateřského mléka - obrázek
Lidské mléko má nejmenší obsah bílkovin ze všech živočišných druhů, dítě proto přibírá pomaleji  než ostatní savci. Pro představu – dítě zdvojnásobí svou tělesnou hmotnost za 150 dní, tele již za 47 dní – roste 3krát rychleji. Oproti mléku...
Výhody mateřského mléka a kojení - obrázek
Dnes startuje Světový týden kojení, ten letošní je zaměřen na dopad kojení na životní prostředí, změnu klimatu a na nutnost chránit, propagovat a podporovat kojení pro zdraví planety a jejích obyvatel. Na našich sránkách se i my budeme celý týden...
Prospívání dítěte, množství vypitého mléka - obrázek
Pravidelné kontroly hmotnosti a hmotnostních  přírůstků jsou nezbytné po celý dětský věk, u novorozenců  a kojenců  jsou však ještě důležitější.   Dítě začínáme vážit již za pobytu v porodnici  (kolem  2.–3. dne), a to...
Výhody kojení pro dítě - obrázek
Snížení frekvence  infekcí Prostřednictvím ochranných  látek obsažených v mateřském mléce (imunoglobulin A, laktoferin,  lyzozym, oligosacharidy – viz výše) je dítě s nedostatečně  vyvinutým imunitním  systémem chráněno...
Výhody kojení pro matku - obrázek
Přikládáním dítěte k prsu těsně po porodu dochází k uvolňování hormonu oxytocinu, který mimo již zmíněný  účinek  na uvolňování  mateřského mléka působí i na zavinování dělohy, čímž snižuje riziko poporodního krvácení. U matek, které...
Výživa kojící matky - obrázek
I v případě, že výživa matky není optimální, složení mateřského mléka pokrývá dostatečně potřeby dítěte. Jak jsme již výše zmiňovali, tvorba mateřského mléka je dána především uvolňováním hormonů oxytocinu a prolaktinu, množství přijaté stravy a...
Odstříkávání mateřského mléka
Navzdory tomu, že ideálním způsobem výživy novorozence a kojence  je kojení z prsu, v některých  situacích je odstříkávání mateřského mléka nezbytné a každá matka by tak měla zvládat jeho správnou techniku.
Správné odstříkávaní rukou
Při kojení dítěte mohou nastat situace, kdy je nutné mateřské mléko odsávat.