Slovník pojmů z porodnictví

A  
Abdomen břicho
Abdominální břišní
Abnormální nepravidelný, odchylný
Abortus potrat
Absces hlíza, dutina v tkáni vyplněná hnisem
Adenom nezhoubný nádor žlázových orgánů
Adnexa »přívěsky« dělohy, tedy oba vaječníky a vejcovody
AIDS syndrom získaného selhání imunity, smrtelné virové onemocnění, které je vyvoláno virem HIV (Human Immunodeficiency Virus)
Akutní prudký, náhle vzniklý, rychle probíhající
Alergie přecitlivělost
a-fetoproteinový test krevní test, který se používá pro zhodnocení vývoje plodu a stanovení možnosti vzniku některých vrozených vývojových vad
Alimentární vztahující se k výživě, potravě
Amenorea chybění menstruačního krvácení v době, kdy se očekává pravidelná menstruace a kdy žena není ani těhotná, ani nekojí
Amniocentéza odběr plodové vody z dutiny děložní, v níž volně plave plod
Amnion vnitřní plodová blána, která vytváří vak obsahující plodovou vodu a plod
Amputace snesení, operační odnětí vyčnívající části těla nebo orgánu (např. hrdla dělohy)
Analgetika léky zmírňující bolest
Analgezie dočasné omezení vnímání bolesti
Anamnéza získání důležitých informací
Anatomie nauka o normální skladbě těla
Anémie chudokrevnost, úbytek červených krvinek
Anestezie dočasné odstranění bolesti a vnímání během operačního úkonu, provádí lékař specialista – aneste­zio­log
Anorexie nechutenství, ztráta chuti k jídlu
Antepartum, antepartální předporodní období (ante = před, partus = porod)
Antibiotika léky zabraňující růstu bakterií
Antidiabetika léky k léčbě cukrovky, zejména léky podávané ústy
Antidotum látka s opačným účinkem, protijed
Antigen cizorodá látka, která po vniknutí do těla vyvolá tvorbu protilátek
Antikoncepce zamezení oplodnění
Antipyretika léky proti horečce
Antropozoonóza choroba zvířat přenosná na člověka
Anus řiť
Aorta srdečnice, největší tepna v těle, vystupuje z levé srdeční komory
Apendicitida zánět červovitého přívěsku slepého střeva
Appendix červovitý přívěsek, který vystupuje ze slepého střeva
Aplikace způsob použití, upotřebení léku
Arteria carotis karotida, krkavice, krční tepna
Arteria pulmonalis plicní tepna, plicnice
Artérie tepna
Arytmie nepravidelná činnost
Ascites vodnatý výpotek v břišní dutině
Aseptický bez choroboplodných zárodků
Asfyxie dušení z nedostatku vzduchu
Aspekce vyšetřování pohledem
Aspirace vdechnutí (např. sousta)
Atonie ochablost
Atrézie vrozené uzavření nebo nevyvinutí tělních otvorů
Atrofie zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části
Auskultace vyšetření poslechem
Avitaminóza onemocnění z nedostatku vitaminů
B  
Bacil mikrob, který má tvar tyčinky
Bacilonosič člověk, který má a vylučuje choroboplodné zárodky, sám však nejeví známky onemocnění
Bakterie mikrob
Balneologie nauka o lázeňství, lázeňském léčení
Bazální metabolismus základní látková přeměna za úplného klidu a na­lačno
Benigní nezhoubný
Bilirubin žlučové barvivo, vzniká v játrech z krevního barviva
Biopsie odběr živé tkáně pro vyšetření mikroskopem
Bradykardie zpomalená srdeční činnost
Braxtonovy-Hicksovy kontrakce nepravidelné děložní stahy, které se objevují již v průběhu těhotenství
Bronchitida zánět průdušek
Bronchopneumonie zánět průdušek a plic
Bronchus průduška
Brucelóza infekční onemocnění zvířat, které je přenosné na člověka
C  
Cékum slepé střevo
Cervikální krční, šíjní
Cervix krk, hrdlo, např. hrdlo dělohy
Cirkulace oběh, většinou krevní
Císařský řez porod dítěte po operačním otevření stěny břicha a dělohy, latinsky sectio Caesarea
CNS zkratka centrální nervové soustavy, což je mozek a mícha
Cyanóza modrofialové zbarvení sliznice a kůže, zejména okrajových částí těla
Cysta váček, dutina nezánětlivého původu s různým obsahem
Cystitida zánět močového měchýře, často spojený se zánětem močové trubice
D  
Depistáž aktivní postup ve vyhledávání infekce, časných stadií nemocí ap.
Dermatitida zánět kůže
Dermatolog odborný kožní lékař
Dermatovenerologie nauka o chorobách kožních a pohlavních
Dermoid útvar, který je vyplněn zárodečnými tkáněmi, často se jedná o tuk, chlupy ap.
Dezinfekce záměrné ničení choroboplodných zárodků
Dezinficiencia dezinfekční prostředky
Diabetes úplavice, cukrovka (diabetes mellitus = úplavice cukrová)
Diabetička žena nemocná cukrovkou
Diagnóza rozpoznání a určení nemoci
Dick-Readova metoda metoda předporodní přípravy založená na potlačení strachu, napětí a bolesti; je pojmenovaná po britském porodníkovi Grantly Dick-Readovi
Dieta životospráva, úprava jídla při určité chorobě
Dilatace rozšíření
Dislokace přemístění, posunutí ze správné polohy
Dispozice sklon k určité vlastnosti nebo chorobě
Downův syndrom Downova choroba neboli mongolismus je závažná genetická porucha, v každé buňce člověka je jeden chromosom navíc, a to vždy ten, který označujeme jako 21. chromosom
Drenáž zajištění odtoku tekutin (např. moči, krve, hnisu ap.)
Dučej arteriální latinsky ductus arteriosus, cévní spojka oběhového systému plodu spojující plicnici s aortou
Dučej venózní latinsky ductus venosus, céva oběhového systému plodu, která přenáší okysličenou krev mezi pupeční cévou přes játra do duté žíly
Duodenum dvanáctník
Dysgrafie porucha psaní při plně zachované inteligenci člověka
Dyslexie porucha čtení, nepochopení smyslu psaného slova
Dysmenorea fyzické nebo pocitové obtíže, které souvisejí s menstruací, nejčastěji to bývají křeče, bolesti hlavy, nadýmání a změny nálad
Dyspareunie bolest při vaginálním pohlavním styku
Dyspepsie porucha trávení
Dyspnoe dušnost, dýchavičnost
Dysurie obtíže při močení, pálení, řezání
E  
Edém otok, nadměrné hromadění tekutiny v buňkách, tkáních a někdy i cévách oběhového systému
Ejakulace vystříknutí spermatu (semene)
Eklampsie závažná, někdy dokonce smrtelná komplikace těhotenství, k níž dochází po 20. týdnu těhotenství, ale nejčastěji před porodem nebo při porodu; eklampsie se může vyskytnout i po porodu, tedy v šestinedělí, a je charakterizována záchvatem křečí, bezvědomím a kómatem. Český výraz pro eklampsii je božec, ale v praxi se nepoužívá
Elastický pružný
Embolie vmetek, zaklínění cizího tělesa – embolu pohybujícího se krevním proudem
Embryo zárodek na počátku vývoje, do 8. týdne těhotenství, pak mluvíme o plodu
Empirie zkušenost
Empyém hnis v tělních dutinách
Encefalitida zánět mozku
Endokrinologie nauka o žlázách s vnitřním vyměšováním a o jejich chorobách
Endometrióza poměrně často se vyskytující chronický stav žen, kdy se tkáň endometria, žlázovitá tkáň z děložní sliznice, objevuje na jiných místech než v dutině dělohy, obvykle v pánvi
Enzym bílkovinná látka ovlivňující určité chemické pochody v těle
Epidemie hromadný výskyt nakažlivé nemoci
Epidermis pokožka
Epidurální prostor vně (epi-) nebo okolo (peri-) tvrdé pleny mozkové nebo míšní (dura mater), slovo nemá český výraz
Epilepsie padoucnice
Epiziotomie nastřižení hráze, tedy kožní a svalové tkáně mezi pochvou a konečníkem
Epitel výstelka, tkáň z hustě vedle sebe položených buněk
Eroze oděrka
Erysipel růže, kožní choroba
Erytém zarudnutí kůže, forma zánětu
Erytrocyt červená krvinka
Estradiol vaječníkový hormon
Etika nauka o mravním jednání, morálka
Etiologie nauka o příčinách vzniku nemocí
Etylismus nadměrné pití alkoholu, opilství, otrava etylalkoholem
Euforie příjemný stav tělesné i duševní pohody
Exantém vyrážka
Excize vyříznutí chorobného ložiska, části tkáně
Exitus smrt, odchod, východ
Exkrement výkal, výmět
Exsangvinace vykrvácení
Exspirace vydechnutí nebo ukončení účinnosti léku
Exsudát výpotek
Extáze vytržení mysli, stav mimořádně vypjatého citového vzrušení
Exteroceptor smyslové nervové zakončení přijímající podněty zvnějšku
Extrakce vytažení, vynětí, odstranění
Extrakt výluh, výtažek
Ezofagus jícen
F  
Falešné těhotenství latinsky pseudocyesis gravidarum, psychická porucha ženy, která sice udává příznaky, které se v těhotenství vyskytují, ale těhotná není
Familiární dědičný, vrozený, rodinný
Farmakologie nauka o účinku léků (na organismus)
Farynx hltan
Febris horečka
Femur stehno
Femorální stehenní
Fenylketonurie porucha metabolismu, která je charakterizována neschopností organismu přeměňovat fenylalanin na tyrosin; nemoc způsobuje, že dítě je příliš malé, s abnormálně malým obvodem hlavy nebo jinými fyzickými defekty, případně dítě je mentálně za-ostalé
Fetální bradykardie srdeční frekvence plodu nižší než 120 tepů za minutu, která trvá časový úsek; zjistíme ji pouze poslechem a znamená, že se plodu v děloze nedaří dobře
Fetální erytroblastóza onemocnění krve novorozence, jehož krevní skupina je neslučitelná s krevní skupinou jeho matky (obvykle v důsledku rozdílných Rh faktorů); tento stav je charakterizován anémií, žloutenkou, generalizovaným edémem a zvětšením jater a sleziny
Fetoskopie mikrochirurgická metoda umožňující přímé pozorování plodu a odebrání vzorků krve nebo kůže pro zjištění případných vrozených vývojových vad plodu
Fetus plod
Fibrom nezhoubný nádor vazivové tkáně
Fistula píštěl
Fixace upevnění, znehybnění
Flebitis zánět žil
Flegmóna neohraničený hnisavý zánět
Flexe ohnutí, ohýbání
Flóra bakteriální, mikrobiální označení pro mikroby žijící v určitém orgánu (např. ve střevě)
Fluor výtok
Fobie chorobný, neodůvodněný strach z něčeho
Folikul vaječníku odborně ovariální folikul, shluk buněk, které obklopují vajíčko ve vaječníku
Fonendoskop přístroj k poslechu zvuků vznikajících v těle (např. dýchání, srdeční ozvy ap.)
Fontanela lupínek, měkká ploška na hlavičce novorozence v místě, kde dosud nedošlo ke spojení lebečních kostí
Fototerapie metoda léčby novorozenecké žloutenky, při které se novorozenec vystaví jasnému světlu
Frigidní sexuálně chladný
Fruktóza hroznový, ovocný cukr
Funkce činnost
Fyziologický přirozený
Fyziologie nauka o funkcích zdravého organismu
Fytoterapie léčení léky z rostlin
Fyziologická kojenecká anémie přechodný pokles hladiny krevního barviva, hemoglobinu, k němuž dochází u novorozenců během prvních 6 až 12 týdnů po narození, hladina se potom vrátí k normálu bez jakékoli léčby
Fyziologická žloutenka stav, který vzniká u novorozenců 48 či více hodin po porodu v důsledku přirozené redukce červených krvinek, hladina bilirubinu dosahuje vrcholu 5. až 7. den a žloutenka mezi 7. až 10. dnem bez následků zmizí
G  
Gastroenterologie obor zabývající se funkcí a chorobami trávicího ústrojí
Generace pokolení
Geneze vznik, vývoj
Genetika nauka o vývoji, původu, dědičnosti
Genitál pohlavní ústrojí
Gestace těhotenství
Gestační těhotenský
Glandula žláza
Glukagon hormon s opačnými účinky než má inzulin
Glukóza cukr hroznový, škrobový
Glukosurie vylučování cukru močí
Glycidy sacharidy, cukry
Glykémie hladina cukru v krvi
Gonády pohlavní žlázy
Gonorea kapavka
Gravidita těhotenství
Gumma uzlovitý útvar ve III. stadiu příjice
Gynekologie ženské lékařství
H  
Hemangiom nezhoubný nádor z krevních cév
Hematom krevní výron
Hematurie přítomnost krve v moči
Hemofilie neléčitelná, pohlavně vázaná (přenášená z matky na syna) chromosomální porucha charakterizovaná vážným, těžko zastavitelným krvácením
Hemoglobin krevní barvivo
Hemoragie krvácení, výstup krve z krevního řečiště
Hemoroid varikózní žíla, městková žíla
Hepar játra
Hepatitida zánět jater
Hermafrodit jedinec se znaky pohlaví mužského i ženského
Hernie kýla
Herpes opar
Hibernace umělé podchlazení
Hidróza pocení
Hirzutismus nadměrné ochlupení
Histologie nauka o tkáních
Homo člověk
Homosexualita pohlavní náklonnost k osobě stejného pohlaví
Horečka omladnic latinsky febris puerperalis, poporodní infekce, infekce v šestinedělí
Hospitalizace pobyt v léčebném ústavu
Humerus kost pažní
Humor vlhkost, tekutina
Hydrocefalus vodnatelnost mozku
Hygiena nauka o zdravém způsobu života jednotlivce i lidské společnosti
Hymen panenská blána
Hyperglykémie zvýšené množství cukru v krvi
Hypertenze vysoký krevní tlak
Hypnóza uměle vyvolaný stav podobný spánku
Hypnotika přípravky vyvolávající spánek
Hypofunkce snížená činnost
Hypofýza podvěsek mozkový
Hypoglykémie snížené množství cukru v krvi
Hypochondrie stav, kdy pacient považuje zdánlivé nebo nepatrné zdravotní potíže za nebezpečné
Hypotenze snížený krevní tlak
Hypotermie nízká tělesná teplota, podchlazení
Hypotrofický nedostatečně vyvinutý, podvyživený
Hypovitaminóza nedostatek vitaminů
Hysterektomie chirurgické odnětí dělohy
CH  
Chirurgie lékařské odvětví spočívající převážně v používání operačních, rukodělných úkonů (cheir – řecky ruka, ergon – řecky dílo)
Chloazma kožní skvrny u těhotných
Cholangitida zánět žlučových cest
Chole žluč
Cholecystis žlučník
Cholecystitida zánět žlučníku
Cholelitiáza žlučové kameny
Chorion plodový obal
Chromosom nitkovitá struktura vyskytující se v buněčném jádru nesoucí geny, tedy instrukce určující chování buněk
Chronický vleklý, dlouhotrvající
I  
Ikterus nažloutlé nebo až žluté zbarvení kůže a sliznic
Ileus střevní neprůchodnost
Impotence neschopnost (pohlavního styku)
Imunita odolnost, schopnost organismu zneškodnit infekci
Incize protětí, chirurgické otevření řezem
Indikace léčebný příkaz, důvod k určitému léčebnému postupu
Infantilní dětský, na stupni dětského vývoje, dětinský
Infarkt záhať, odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (např. infarkty placenty)
Infekce nákaza, zanesení choroboplodných látek do těla
Infiltrát obvykle zánětem způsobené prosáknutí tkání
Infrakce nalomenina kosti
Infúze dodávka tekutin tělu jiným způsobem než ústy
Ingvinální tříselný
Inhalace vdechování
Injekce podání tekutých látek do těla
Inkompatibilita nesnášenlivost
Inkontinence neschopnost udržet (např. moč, stolici)
Inkubace doba od styku organismu s původcem nákazy do propuknutí nemoci
Inoperabilní neoperovatelný
Inseminace oplodnění (umělé)
Insuficience nedostatečnost, selhání činnosti (např. srdce, cévní, krevního oběhu, ledvin nebo placenty)
Internista odborný lékař vnitřních chorob
Interrupce umělé ukončení těhotenství (běžně používaná zkratka UPT), potrat
Intestinum střevo
Intoxikace otrava
Inzulin hormon vyměšovaný z Langerhansových ostrůvků slinivky břišní
Ischémie místní nedokrevnost tkáně
Izolace zabránění styku nemocného s okolím po dobu nebezpečí šíření nákazy
J  
Jejunum lačník
Juvenilní mladý
K  
Kalcifikace zvápenatění
Kalmetizace očkování proti tuberkulóze
Kapilára vlásečnice
Kardiologie nauka o srdci a oběhové soustavě
Karminativa léky proti nadýmání a plynatosti
Karotida krkavice, krční tepna
Kastrace vykleštění, odstranění pohlavních žláz
Katar zánět (např. průduškový, střevní, žaludeční ap.)
Kleště porodnické nástroj, který se používá pro usnadnění průchodu dítěte porodní cestou
Klimakterium přechod
Klinika ústav, kde se vedle lékařské péče provádí výuka a výcvik studentů medicíny a odborných lékařů, vedoucí lékař se nazývá přednosta kliniky, primář na klinice je obvykle přednostovi podřízený
Klitoris poštěváček
Klonus záškub
Klyzma vyplachování, nálev do střeva, lidově klystýr
Koitus soulož
Kolaps zhroucení
Kolika záchvat prudkých bolestí v břiše, křeče hladké svaloviny (např. křečovitá bolest ve střevě, žlučníková nebo ledvinná kolika, menstruační kolika)
Kolon tračník, tlusté střevo
Kolostomie chirurgické vyvedení tlustého střeva kůží navenek
Kolpos pochva
Kóma bezvědomí
Komplikace přidružená nemoc, druhotný projev nemoci
Komprese stlačení, stisknutí
Koncepce oplození, pojetí
Kondom prezervativ, gumový návlek na penis
Kongenitální vrozený
Konjunktivitida zánět spojivky oční
Konzervace uchování v původním stavu
Konzervativní léčba léčba bez operačního zásahu, obvykle pouze pomocí léků
Kontraindikace zákaz léčebných postupů, které by mohly zhoršit stav nemocného
Kontrakce děložní porodní stahy, porodní bolesti
Kredizace dezinfekce očních spojivek novorozenců
Kúra léčba
Kurativní léčebný
Kvadruparéza ochrnutí všech končetin
Kyfóza prohnutí páteře dozadu, shrbení
Kyretáž snesení nebo lidově výškrab sliznice z dutiny dělohy
L  
Laik člověk bez odborného vzdělání a znalostí, neznamená hanlivý výraz
Laktace tvorba mléka v mléčné žláze, kojení
Laktóza cukr mléčný
Laparoskopie zákrok v dutině břišní z jednoho nebo několika vpichů pomocí tenkých trubicových nástrojů, aniž se provádí kožní řez a »klasické« otevření břicha
Laparotomie řez, otevření dutiny břišní
Lápis kamínek, který leptá tkáně (dusičnan stříbrný)
Laryngotracheitida zánět hrtanu a průdušnice
Larynx hrtan
Latentní skrytý, bez zjevných příznaků
Laxancia projímavé léky
Leboyerova metoda název pro tzv. přirozený porod nebo nenásilný porod
Libido pohlavní touha
Lipom nezhoubný nádor z tukové tkáně
Léze poškození, porucha
Letální smrtící, smrtelný
Lipémie hladina tukových látek v krvi
Lipidy tukové látky, tuky
Likvor tekutina, mok, šťáva
Litiáza kaménky v těle, žlučníkové, močové ap.
Lochie poporodní očistky
Lokální místní, v určitém místě
Lordóza prohnutí páteře dopředu
Lubrikant jakákoli látka, která snižuje tření
Lues nákaza, pohlavní onemocnění, jehož správný název je syfilis
Lumbální bederní
Lymfa míza, tkáňový mok
Lymfocyt mízní buňka, bílá krvinka s velkým jádrem
M  
Magistraliter lék, jehož přípravu a složení předepíše lékař
Makroskopie viditelnost něčeho pouhým okem, pozorování pouhým okem
Malformace znetvoření
Maligní zhoubný
Mamma prsní žláza, prs
Mastitida zánět prsní žlázy
Maternita mateřství
Melanom zhoubný pigmentový nádor
Meléna stolice černě zbarvená natrávenou krví
Menarche první menstruace
Meningitida zánět měkkých plen centrální nervové soustavy
Menopauza poslední menstruace
Menoragie nadměrné menstruační krvácení
Metabolismus látková přeměna v živých tkáních
Meteorismus střevní plynatost, nadmutí břicha
Mimoděložní těhotenství odborně ektopické těhotenství, stav, kdy se oplodněné vajíčko (zygota) zahnízdí mimo dělohu
Migréna záchvatovitá bolest jedné poloviny hlavy
Mikce močení
Mikrocefalus člověk s nápadně malou hlavou
Mola hydatidózní sněť hroznová, těhotenství
Mongolismus viz Downův syndrom
Monocyt velká bezbarvá krvinka bez zrnek v plazmatu
Mononukleóza infekční onemocnění
Monstrum zrůda, plod postižený vadami často neslučitelnými se životem
Morbilli spalničky
Morbus nemoc, choroba
Morfologie nauka o tvarových poměrech těla, tkání ap.
Mortalita úmrtnost
MUDr. zkratka pro Medicinae Universae Doctor – doktor veškerého lékařství
Mukóza sliznice
Mukózní hlenovitý
Mykóza onemocnění vyvolané houbami, plísněmi
Myokard srdeční svalovina
Myom nezhoubný nádor ze svaloviny
N  
Narkóza celková anestezie, znamená dočasné odstranění bolesti a dočasné potlačení vnímání během operačního výkonu; provádí lékař specialista – anesteziolog
Natalita porodnost
Nativní přirozený
Nauzea nevolnost, nucení na zvracení
Nefritida zánět ledvin
Nefrolitiáza ledvinové kaménky
Neonatální novorozenecký
Neuralgie bolest nervového původu
Neurologie nauka o nervové soustavě a nervových chorobách
Neuropatie onemocnění nervů, nervová choroba
Nidace uhnízdění oplozeného vajíčka v děloze
Nutriční týkající se výživy, výživný
O  
Obezita otylost
Obsoletní zastaralý
Obstipace zácpa
Obstrukce zamezení, překážka, neprůchodnost
Okultní skrytý, tajný
Oligurie snížené vylučování moči
Omentum předstěra
Omphalus pupečník
Operace chirurgický, operační výkon
Opiát lék obsahující látku shodnou nebo podobnou opiu
Orální ústní
Orgán ústrojí
Organický ústrojný
Organismus živá bytost, jedinec (tělo složené z orgánů)
Orgasmus vyvrcholení pohlavního styku, pohlavní vzrušení
Orchis varle
Os kost
Otorinolaryngologie lékařství nemocí ušních, nosních a krčních, běžně užívaná zkratka ORL
Ovarium vaječník
Ovulace uvolnění zralého vajíčka z vaječníku
Oxidace okysličování
Oxytocin přirozený hormon vylučovaný hypofýzou
P  
Palpace pohmat, vyšetření pohmatem, prohmatávání
Palpitace subjektivní pocit bušení srdce
Papilom nezhoubný epitelový nádor
Papulózní puchýřový
Parazit cizopasník, příživník
Parasympatikus autonomní nervstvo opačného účinku než sympatikus
Patogeneze vznik a vývoj chorobných změn
Patologie nauka o chorobných změnách v těle
Patologický chorobný, odlišný, nenormální
Pediatrie dětské lékařství
Pedikúra péče o nohy
Pelvis pánev
Pemfigus puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznic
Penis pyj, mužský pohlavní úd
Pepsin enzym žaludeční šťávy
Peptický urychlující trávení, vzniklý natrávením (peptický vřed vznikne účinkem trávicí šťávy)
Perforace proniknutí, protržení, prasknutí, proděravění
Perikard osrdečník
Perineum hráz, oblast mezi řití a pochvou, respektive šourkem
Peristaltika rytmické smršťování hladkého svalstva trávicí trubice nebo také pohyby vejcovodu
Peritoneum pobřišnice
Perkuse vyšetření poklepem
Perorální (lék) podávaný ústy
Pertuse dávivý kašel (černý kašel)
Pfannenstielova incize horizontální řez do břišní dutiny v podbřišku, těsně nad ochlupením, obvykle pro císařský řez
Pigmentace zbarvení tkání, vlasů, kůže ap.
Pilus vlas, chlup
Placenta plodový koláč, lůžko
Plazma tekutá složka krve
Plastika úpravná operace, chirurgický výkon
Plegie obrna, ochrnutí, ztráta hybnosti
Pleura pohrudnice, poplicnice (blána vystýlající dutinu hrudní)
Pleuritida zánět pohrudnice
Plexus pleteň, nervový svazek
Pneumoektázie rozedma plic, plicní emfyzém
Pneumonie zánět plic
Pneumotorax plynatost hrudní, přítomnost plynu (vzduchu) v dutině pohrudniční
Poliklinika zdravotnické středisko, kde léčí více odborných lékařů a léčba probíhá ambulantně
Polyp stopkatý útvar na sliznicích
Porod proces, při němž dítě opouští dělohu a přichází na svět
Porodní židle nízká židle s upraveným sedátkem, aby porodní asistentka měla přístup k pánevní oblasti rodičky
Potence schopnost, možnost (např. pohlavního styku)
Prezervativ kondom, ochranný gumový prostředek na mužský pohlavní úd
Prevence předcházení, ochrana, opatření k předcházení nemocem
Primář vedoucí lékař léčebného oddělení, na klinikách se nazývá vedoucí lékař přednostou
Preeklampsie závažné onemocnění ve druhé polovině těhotenství, které se projevuje vysokým krevním tlakem, bílkovinou v moči a otoky
Primigravida žena, která je poprvé těhotná
Primipara žena, která porodila první dítě poté, co dosáhlo životaschopnosti bez ohledu na skutečnost, zda bylo naživu
Probatorní na zkoušku, pokusný, zkusmý
Prodrom předzvěst, nejasný počáteční příznak
Profylaxe ochrana před nemocemi
Progesteron vaječníkový hormon žlutého tělíska nebo placenty, hormon ze skupiny gestagenů
Prognóza předpověď, předurčení průběhu choroby a konečného výsledku léčení (např. dobrá, pochybná, nepříznivá, špatná ap.)
Progrese postup, pokračování
Prolaps vyhřeznutí, výhřez
Proliferace novotvoření, bujení tkáně
Prostaglandiny skupina složitých mastných kyselin, které se vytvářejí v mnoha tělesných tkáních
Prostata žláza předstojná
Protein bílkovina
Proteinurie bílkoviny v moči
Protrahovaný prodloužený
Provokace umělé vyvolání porodních bolestí, pokud je dlouhodobě odteklá plodová voda
Pruritus svědění, celkové nebo místní
Psitakóza virové onemocnění papoušků přenosné na člověka
Psychiatrie lékařství zabývající se duševními chorobami (psyche = duše)
Psychický duševní
Psychoanalýza duševní rozbor
Psychogenní duševního původu
Psychologie nauka o duševních jevech, o duševní činnosti, o způsobu myšlení
Psychopatie chorobný duševní stav (blíže neurčený)
Psychoprofylaxe soubor znalostí a opatření k udržení duševního zdraví
Ptyalismus nadměrné vylučování slin
Puberta věk dospívání a pohlavního dozrávání, obvykle mezi 12. až 15. rokem života člověka
Puerperium šestinedělí, období prvních šesti týdnů po porodu
Pulmonální plicní
Puls tep
Pulvis prach, prášek (např. prášky k užívání, pudr, zásyp)
Punkce nabodnutí, propíchnutí
Pustula puchýřek
Pyelos ledvinná pánvička
Pylorus vrátník, část žaludku, která přechází do tenkého střeva
Pyróza pálení žáhy
Pyurie hnis v moči
R  
Radiologie nauka o záření
Ragáda trhlinka
Reakce odezva, odpověď, projev na podnět
Receptor přijímač podnětů, čidlo
Recidiva návrat, opakování choroby
Reflex nervový děj, reakce na podráždění čidla
Rehabilitace obnovení původního stavu
Rektální týkající se konečníku (rectum = konečník)
Relaxace ochablost
Remedium léčivý prostředek
Renální ledvinový
Reparace nahrazení zničené nebo ztracené tkáně tkání jinou
Resekce vynětí, vyříznutí, chirurgické odstranění části tkáně nebo orgánu
Resorpce vstřebávaní
Resuscitace kříšení, oživování, znovuprobuzení k životu
Retence zadržení, zástava
Retroflexe dělohy stav, kdy je děloha nakloněna nebo ohnuta dozadu tak, že se děložní hrdlo dotýká jejího těla
Retroverze dělohy děloha je nakloněna dozadu, mírnější stupeň retroflexe
Revmatismus označení pro bolesti kloubů a svalů
Rezistentní odolný, vzdorující
Rh faktor specifický antigen neboli látka vyvolávající tvorbu protilátek, obsažený v červených krvinkách asi 85 % lidí
Rodička správný český výraz pro rodící ženu
Rubeola zarděnky
Ruptura trhlina, prasknutí, roztržení (např. pochvy)
S  
Sacharóza cukr řepný, třtinový cukr
Sakrální křížový, týkající se krajiny kříže, svatý
Salivace slinění
Salmonelóza nákaza mikrobem Salmonelou
Salpingektomie chirurgické odstranění jednoho nebo obou vejcovodů
Salpingitida zánět vejcovodů
Salpinx vejcovod
Sectio Caesarea porod dítěte po operačním otevření stěny břicha a dělohy, česky císařský řez
Sedimentace sedlivost červených krvinek
Sekce řez
Sekrece vyměšování, vylučování
Sekundář lékař podřízený primáři
Sepse stav, kdy se organismus nedovede bránit účinku mikrobů kolujících v krvi, »otrava krve«
Sérum očkovací látka nebo krevní plazma zbavená fibrinogenů
Sexualita pohlavní život
Skolióza vychýlení páteře do strany
Skrotum šourek
Smolka latinsky mekonium, tmavě zelená nebo černá fekální hmota v tlustém střevě plodu; první stolice
Spazmus křeč, křečový stah
Spastický křečový
Sperma semeno
Spermie mužská zárodečná buňka
Spinální viz subarachnoidální
Stenóza zúžení
Sterilizace zničení organismů v určitém prostředí; umělé vyvolání neplodnosti
Sterilita neplodnost
Sternum kost hrudní
Stetoskop nástroj na poslech srdečních šelestů plodu
Stetoskopie vyšetřování srdečních šelestů poslechem
Strabismus šilhání
Strie pajizévka, pruhovitá trhlinka v kůži
Struma zvětšená štítná žláza, lidově »vole«
Subfebrilní teplota zvýšená tělesná teplota mezi 37,1–37,5 °C
Subarachnoidální prostor v mozkomíšním moku, synonymum je lumbální nebo spinální
Syfilis příjice, lues, nakažlivá pohlavní nemoc
Sympatikus část útrobního autonomního nervstva mající opačný účinek než parasympatikus
Symptom příznak, projev nemoci (např. horečka)
Syndrom soubor příznaků
Syndrom duté žíly skupina příznaků souvisejících se snížením krevního tlaku, ke kterému dochází vinou stlačení duté žíly, když těhotná žena leží na zádech
Syndrom toxického šoku vzácné, avšak vážné infekční onemocnění související s používáním menstruačních tampónů
Systola srdeční stažení svaloviny srdeční komory vytlačující krev do malého nebo velkého oběhu
Š  
Šok selhání krevního oběhu s následkem poruchy dodávky kyslíku tkáním
Šestinedělí latinsky puerperium, postnatální období prvních šesti týdnů po porodu
Šestinedělka synonymum nedělka, správné české výrazy pro ženu v šestinedělí
T  
Tachykardie zrychlení srdeční činnost nad 90 tepů za minutu
Tampón hydrofilový mul stočený do klubíčka
Tamponáda ucpání rány mulem k zastavení krvácení
Tenze napětí, tlak
Terapie léčení, léčba
Termoterapie léčení teplem
Testis varle
Tetanie zvýšená nervosvalová dráždivost z nedostatku vápníku v tělních tekutinách
Tolerance snášenlivost
Tonzila mandle
Torax hrudník
Toxémie přítomnost toxinů v krvi, otrava krve
Toxický jedovatý
Toxoplazmóza onemocnění zvířat (vyvolané prvokem Toxoplasma gondii) přenosné na člověka
Trachea průdušnice
Trachom nakažlivý vleklý zánět oční spojivky
Transfúze krevní krevní převod
Transplantace umělé přenesení tkáně organismu na jiné místo nebo jiný organismus
Trauma poranění, úraz
Tremor třes, chvění
Trigeminus (nervus) trojklaný nerv
Trimestr jedno ze tří stadií devítiměsíčního těhotenství
Trizomie genetická vada, jejímž znakem je přítomnost jednoho nebo více nadbytečných chromosomů u normálního páru
Tromboflebitida zánět povrchových žil
Trombóza srážení krve v cévách
Tuberkulóza (zkratka tbc) souchotiny, úbytě, ftize
Tumor nádor, zcela obecný pojem
Tussis kašel
Tymus brzlík
Tyreoidea štítná žláza
U  
Ulcerózní vředový
Ulkus vřed
Umbilicus pupek
Urea močovina
Urémie selhání činnosti ledvin
Ureter močovod
Uretra trubice močová
Urologie nauka o močovém ústrojí a jeho chorobách
Urtikarie kopřivka
Uterus děloha
V  
Vagina pochva
Vaginismus bolestivý pohlavní styk
Vaginitida zánět pochvy
Vakuová aspirace vakuová kyretáž, odstranění tkáně z dělohy odsátím
Vakuumextraktor přístroj používaný při porodu jako alternativa k porodnickým kleštím
Vakcína očkovací látka, očkování k získání imunity
Variabilní proměnlivý
Varicella plané neštovice
Variola pravé neštovice
Varix městek, křečová žíla
Vaskulární cévní
Vazodilatace rozšíření cév
Vazokonstrikce smrštění, zúžení cév
Vegetarián člověk požívající pouze bezmasou stravu
Vegetativní udržující život a růst bez závislosti na vůli
Véna žíla
Venerický pohlavní
Ventrální břišní
Verze otočení, obrat
Vertebra obratel
Veruka bradavice
Virilismus objevení se mužských pohlavních znaků u ženy
Virus vir, infekční činitel
Viscerální útrobní, orgánový
Viskozita vazkost, přilnavost, soudržnost, lepkavost
Vizuální zrakový (visus = zrak, vidění)
Vita život
Vitální živý, schopný života
Vitamin ústrojná látka rostlinného původu
Vitiligo místní nedostatek barviva v kůži
Vomitus zvracení, vrhnutí
Vrozené vývojové vady plodu zkratka VVV, odborně kongenitální malformace, abnormality, anomálie, vady, defekty plodu
Vulva zevní pohlavní ústrojí ženy, lůno
Vulvitida zánět vulvy
Vyhřezlá pupeční šňůra pupečník, který propadne před naléhající část plodu v porodní cestě
Z  
Zoonóza choroba zvířat
Zygota

oplodněné vajíčko, jednobuněčné stadium bezprostředně po splynutí se spermií

 

Autor: doc. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství a dítěti, Galén, Praha 2009