Těhotenství A-Z - Otěhotnění

Vyšetření neplodnosti - obrázek
Úvodem je nutno poznamenat, že nemá smysl provádět vyšetření u dvojic, které se ještě o otěhotnění ani nepokusily. Normální výsledek všech vyšetření nikdy nezajistí, že žena úspěšně otěhotní a donosí plod. Vyšetření neplodného páru vychází z...
Neprůchodnost vejcovodů - obrázek
Děloha je s oběma vaječníky spojena jemnými trubicovitými orgány, vejcovody. K setkání spermie a vajíčka, oplození a ke správnému usídlení zárodku v dutině děložní je nezbytná nejen mechanická průchodnost vejcovodů, ale...
Anovulační sterilita - obrázek
Jedná se o neplodnost ženy, u které neprobíhá během menstruačního cyklu ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníků. Anovulaci mohou způsobovat nesprávné hladiny ženských hormonů, ale i hormonů štítné žlázy, prolaktinu a nebo...
Endometrióza - obrázek
Endometrióza je u neplodných žen velmi častým nálezem. Vyskytuje se u nich (dle nálezů zjištěných při laparoskopii) asi ve 25 – 40 % případů. Někteří ji označují za nemoc hypotéz - příčina a vývoj onemocnění (etiopatogeneze) i jeho vliv na ženskou...
Děložní myomy a poruchy plodnosti - obrázek
Myomy dělohy jsou nezhoubnými nádory, které vznikají z buněk hladké svaloviny (leiomyomy), mají expanzivní růst a často deformují dělohu do velmi bizarních tvarů. Jsou solitární nebo mnohočetné, malé od několika milimetrů až po obrovské (10 i více...
Mužská neplodnost - obrázek
15 – 20 % párů nechtěně bezdětných V současné populaci je 15 – 20 % párů nechtěně bezdětných. Na straně muže nalezneme příčinu přibližně u 40 – 50 % párů a u dalších 20 % se kombinuje příčina neplodnosti ze strany muže i ženy. Průměrný počet...
Co je to asistovaná reprodukce? - obrázek
Tento pojem dříve zahrnoval všechny léčebné metody, které se používaly (pomáhaly - asistovaly) při léčbě neplodnosti. V současné době se tento termín používá v souvislosti s těmi metodami léčby neplodnosti, kde je přímo manipulováno se zárodečnými...
Intrauterinní inseminace (IUI) - obrázek
Inseminace K nejstarší metodě léčby mužské neplodnosti patří inseminace (umístění spermií manžela nebo dárce do dělohy ženy). Tato metoda řeší lehké až střední poruchy mužské plodnosti, kdy je možno laboratorní úpravou dosáhnout lepší kvality...
Mimotělní oplodnění (IVF + ET) - obrázek
IVF+ET je základní metoda asistované reprodukce při léčbě neplodnosti. Nahrazuje tu část oplození, která probíhá ve vejcovodech. Původně byla tato metoda vyvinuta pro léčbu tubo-peritoneálního faktoru. Vzhledem ke stále se zvyšující efektivitě této...
Méně používané metody asistované reprodukce - obrázek
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Tato metoda umožňuje genetickým vyšetřením embrya odhalit specifické genetické abnormality budoucího plodu. Z vyvíjejícího se embrya je před jeho přenosem do dělohy odděleno určité potřebné množství buněk a...